Home > Bestuur en Organisatie > College van B&W > Samenstelling college van B&W

Samenstelling college van B&W

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Baarn bestaat uit de burgemeester en vier wethouders. Het college van B&W wordt ambtelijk bijgestaan door de gemeentesecretaris. Hieronder vindt u de portefeuilleverdeling van de verschillende collegeleden.

 

jhr. M.A. (Mark) Röell

Röell
contactgegevens jhr. M.A. (Mark) Röell
FunctieBurgemeester
Telefoonnummer035-5481611
E-mail adresgemeente@baarn.nl
TakenOpenbare orde en veiligheid; Veiligheidsregio Utrecht; Kabinetszaken; Bestuurlijke en juridische zaken; Burgerzaken; Regio Amersfoort; Communicatie (Public relations, city marketing); Archief.

T.G.W. (Erwin) Jansma

Jansma
contactgegevens T.G.W. (Erwin) Jansma
FunctieWethouder
E-mail adreserwin.jansma@baarn.nl
TakenRuimtelijke ordening; Economische Zaken; Recreatie & Toerisme; Welstand/Monumenten; Volkshuisvesting; Sport; Verkeer.
Politieke partijVVD

T. (Theo) Stroo

Stroo
contactgegevens T. (Theo) Stroo
FunctieWethouder
E-mail adrestheo.stroo@baarn.nl
TakenFinanciën; P&O Beleid; Strategisch Vastgoed; Communicatie (beleid, dienstverlening, burgerparticipatie); Inkoopbeleid; Onderwijs; Kunst en Cultuur; Klant contact centrum (KCC); ICT.
Politieke partijD66

J. (Jan) Baerends

Baerends
contactgegevens J. (Jan) Baerends
FunctieWethouder
Telefoonnummer81703
E-mail adresjan.baerends@baarn.nl
Taken

Werk en Inkomen; Duurzaamheid; Milieu; Inrichting en beheer openbare ruimte; Begraafplaatsen; Volksgezondheid.

Politieke partijChristen Democratisch Appèl

A.B.A. (André) van Roshum

van Roshum
contactgegevens A.B.A. (André) van Roshum
FunctieWethouder
E-mail adresandre.vanroshum@baarn.nl
TakenJeugd; Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo); Sociaal cultureel werk; Regionale samenwerking Sociaal Domein; Lokaal Team.
Politieke partijChristenUnie-SGP Baarn

drs. Abdou Najib

Najib
contactgegevens drs. Abdou Najib
FunctieAlgemeen directeur/Gemeentesecretaris
Telefoonnummer035-5481611
E-mail adresgemeente@baarn.nl
Taken

De gemeentesecretaris / algemeen directeur staat de leden van het college van B&W terzijde bij de uitoefening van hun taken.