Home > Bestuur en Organisatie > College van B&W > Samenstelling college van B&W

Samenstelling college van B&W

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Baarn bestaat uit burgemeester M.A. Röell, wethouder C. Koudstaal, wethouder R. Vermeer, wethouder M.M. Breukelaar en wethouder P.A.H. Blokker. Het college van B&W wordt ambtelijk bijgestaan door gemeentesecretaris A. Najib. Voor de exacte verdeling van portefeuilles, werkgebieden en taken, kunt u dit document raadplegen.

 

jhr. M.A. (Mark) Röell

Röell
contactgegevens jhr. M.A. (Mark) Röell
FunctieBurgemeester
Telefoonnummer035-5481611
E-mail adresgemeente@baarn.nl
Taken

Toezicht en handhaving; 
Openbare orde en veiligheid; 
Veiligheidsregio Utrecht; 
Strategische communicatie; 
Marketingcommunicatie; 
Kabinetszaken; 
Juridische zaken; 
Burgerzaken; 
P&O Beleid.
 

Kees Koudstaal

Koudstaal
contactgegevens Kees Koudstaal
FunctieWethouder
Telefoonnummer035-5481611
E-mail adresgemeente@baarn.nl
Taken

Regionale samenwerking Sociaal Domein; 
WMO; 
Kunst en Cultuur; 
Sociaal cultureel werk; 
Klant contact centrum (KCC); 
Samenwerkingsverbanden; 
Wintertuin.
 

Politieke partijBaarnse Onafhankelijke Partij

R. (Rudolph) Vermeer

Vermeer
contactgegevens R. (Rudolph) Vermeer
FunctieWethouder
Telefoonnummer035-5481611
E-mail adresgemeente@baarn.nl
Taken

Financiën; 
Economie; 
Ruimtelijke ontwikkeling; 
ICT.
 

Politieke partijD66

M.M. (Margreet) Breukelaar

Breukelaar
contactgegevens M.M. (Margreet) Breukelaar
FunctieWethouder
Telefoonnummer035-5481611
E-mail adresgemeente@baarn.nl
Taken

Werk en inkomen;
Inrichten en beheer openbare ruimte;
Duurzaamheid;
Milieu;
Inkoopbeleid;
Volkshuisvesting;
Begraafplaatsen.

Politieke partijGroenLinks

P.A.H. (Peter) Blokker

Blokker
contactgegevens P.A.H. (Peter) Blokker
FunctieWethouder
Telefoonnummer035-5481611
E-mail adresgemeente@baarn.nl
Taken

Jeugd;
Onderwijs;
Sport;
Volksgezondheid;
Verkeersbeleid;
Recreatie & Toerisme.

Politieke partijPartij van de Arbeid

drs. Abdou Najib

Najib
contactgegevens drs. Abdou Najib
FunctieAlgemeen directeur/Gemeentesecretaris
Telefoonnummer035-5481611
E-mail adresgemeente@baarn.nl
Taken

De gemeentesecretaris / algemeen directeur staat de leden van het college van B&W terzijde bij de uitoefening van hun taken.