Home > Bestuur en Organisatie > College van B&W > Samenstelling college van B&W

Samenstelling college van B&W

Het demissionair college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Baarn bestaat uit burgemeester M.A. Röell, wethouder M.M. Breukelaar en wethouder P.A.H. Blokker. Het college van B&W wordt ambtelijk bijgestaan door gemeentesecretaris A. Najib. Voor de exacte verdeling van portefeuilles, werkgebieden en taken, kunt u dit document raadplegen.

 

jhr. M.A. (Mark) Röell

Röell
contactgegevens jhr. M.A. (Mark) Röell
FunctieBurgemeester
Telefoonnummer035-5481611
E-mail adresgemeente@baarn.nl
Taken

Toezicht en handhaving;
Openbare orde en veiligheid;
Veiligheidsregio Utrecht;
Strategische communicatie;
Marketingcommunicatie;
Kabinetszaken;
Bestuurlijke en juridische zaken;
Burgerzaken;
P&O Beleid;
Regio Amersfoort;
ICT;
Archief.

M.M. (Margreet) Breukelaar

Breukelaar
contactgegevens M.M. (Margreet) Breukelaar
FunctieWethouder
Telefoonnummer035-5481611
E-mail adresgemeente@baarn.nl
Taken

Financiën;
Werk en inkomen;
Ruimtelijke ontwikkeling;
Inrichten en beheer openbare ruimte;
Duurzaamheid;
Milieu;
Inkoopbeleid;
Volkshuisvesting;
Begraafplaatsen.

Politieke partijGroenLinks

P.A.H. (Peter) Blokker

Blokker
contactgegevens P.A.H. (Peter) Blokker
FunctieWethouder
Telefoonnummer035-5481611
E-mail adresgemeente@baarn.nl
Taken

Jeugd;
Onderwijs;
Sport;
Volksgezondheid;
Verkeersbeleid;
Economische Zaken;
Recreatie & Toerisme;
Regionale samenwerking Sociaal Domein;
WMO;
Kunst en Cultuur;
Sociaal cultureel werk;
Klant contact centrum (KCC);
Samenwerkingsverbanden;
Wintertuin.

Politieke partijPartij van de Arbeid

drs. Abdou Najib

Najib
contactgegevens drs. Abdou Najib
FunctieAlgemeen directeur/Gemeentesecretaris
Telefoonnummer035-5481611
E-mail adresgemeente@baarn.nl
Taken

De gemeentesecretaris / algemeen directeur staat de leden van het college van B&W terzijde bij de uitoefening van hun taken.