Home > Woonomgeving > Bekendmakingen > Kapaanvragen en -vergunningen > Ferdinand Huycklaan 9 (wk-12-2007) - aanvraag
Bekendmakingen

Ferdinand Huycklaan 9 (wk-12-2007) - aanvraag

Dit item is verlopen op 23-05-2007.

5 eiken (100cm), in de voortuin.

 

Inzagetermijn: vanaf vrijdag 23 maart tot vrijdag 20 april 2007.

Wilt u een zienswijze indienen?

Bovengenoemde kapaanvraag ligt 4 weken ter inzage in de hal van het gemeentehuis van 08.00 tot 12.00 uur (zie bovengenoemde data). Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 1003, 3740 BA Baarn. Als er geen zienswijzen zijn ingediend zal binnen drie weken na afloop van de ter inzage termijn een besluit volgen op de aanvraag. Als er wel zienswijzen zijn ingediend zal zo spoedig mogelijk een besluit genomen worden, doch uiterlijk zes maanden na ontvangst van de aanvraag.

 

Aanvragen kapvergunning

Digitale Balie