Huishoudens in de gemeente Baarn ontvangen de jaarlijkse aanslag voor gemeentelijke belastingen. Voor mensen die dat hebben aangegeven, verstuurt de gemeente de aanslagen digitaal via de berichtenbox op MijnOverheid.nl. Overige huishoudens ontvangen de aanslag nog per post in de brievenbus. Nieuw dit jaar is dat het Aanslagbiljet een ander uiterlijk heeft gekregen.

Sinds 2022 is de WOZ-waarde van woningen gebaseerd op de landelijk verplichte methode van vierkante meters oppervlakte (m²) van de totale woning in plaats van de voorheen gehanteerde kubieke meters inhoud (m³) van de woning. Voor meer informatie kunt u kijken op www.baarn.nl/belastingen(externe link).

Uw WOZ-waarde

De WOZ-waarde van een woning of pand wordt bepaald aan de hand van de situatie van 1 januari 2022. Verkoopgegevens van vergelijkbare woningen of panden, de staat van onderhoud, de ligging en dergelijke factoren spelen mee in de bepaling van de WOZ-waarde. Het waardeverschil ten opzichte van de WOZ-waarde die in 2022 is gebruikt (waardepeildatum 1 januari 2021) is dus de marktontwikkeling gedurende het jaar 2021. In die periode is sprake geweest van een landelijk gemiddelde stijging van de WOZ-woningwaarde met 17 procent.

In het nieuws hoort u de laatste tijd veel over waardedalingen van de huizenprijzen. Deze trend laat zich zien vanaf de tweede helft van 2022 en heeft dus voor dit belastingjaar nog geen invloed op de vastgestelde WOZ-waarde.

Praten over uw WOZ-waarde? Neem gerust contact op!

De gemeente Baarn doet haar uiterste best om de WOZ-waarde zo correct mogelijk te bepalen. Toch kan het zijn dat u vragen heeft over de vaststelling van de WOZ-waarde. Neem dan contact op met de gemeente. Bel tijdens kantooruren met telefoonnummer 035-5481611 of stuur een e-mail naar belastingen@baarn.nl.

Afspraak maken

Voor 16 en 17 februari kunt u een afspraak maken om op het gemeentehuis in gesprek te gaan met een taxateur. U kunt een afspraak inplannen tussen 9:00 en 21:00. We kijken dan samen met u of de WOZ-waarde moet worden aangepast. Voor 20 en 21 februari kunt een tussen 9:00 en 21:00 een telefonische afspraak inplannen met een taxateur.

Kijk hier voor antwoorden op veelgestelde vragen

Bezwaar indienen?

Binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet of de WOZ-beschikking kunt u bezwaar maken. Al uw argumenten worden meegenomen in de uitspraak. Wij vragen om in het bezwaar uw e-mailadres en/of telefoonnummer (vast & mobiel) te vermelden.

U kunt simpel zelf bezwaar indienen via deze pagina of het bezwaar via de post te verzenden naar: Postbus 1003 3740 BA Baarn t.a.v. de afdeling Belastingen.

Zelf bezwaar indienen of via een WOZ-bureau?

Het afgelopen jaar heeft de gemeente Baarn ook via zogeheten WOZ-bureaus bezwaarschriften ontvangen. Deze bureaus zeggen dit kosteloos voor u te doen. Het is echter goed om een aantal zaken goed te beseffen:

  • De gemeente maakt geen onderscheidt tussen de behandeling van een zelf ingediend bezwaar of een bezwaar ingediend via een WOZ-bureau. In alle gevallen vindt de afhandeling op dezelfde wijze plaats.
  • Uit onderzoek van de Waarderingskamer is gebleken dat de slagingskans van inwoners die zelf bezwaar indienen hoger is dan zij die een WOZ-bureau inschakelen. Zelf een bezwaar indienen is overigens ook kosteloos.
  • Voor het indienen van een bezwaar heeft een WOZ-bureau een machtiging van u nodig. Lees voor het tekenen van een machtiging goed de algemene voorwaarden zodat duidelijk is waar u voor tekent. U geeft namelijk de behandeling van uw WOZ-bezwaar geheel uit handen, soms voor meerdere jaren. Wilt u daar weer van af, dan kan dit kosten met zich meebrengen.
  • Niet uzelf, maar het WOZ-bureau beslist of er beroep wordt aangetekend. De zogenaamde proceskosten die de gemeente moet betalen bij wijziging van de vastgestelde waarde kunnen oplopen van minimaal € 530,- tot meer dan € 1.500,- per zaak. Naast uw belang, gaat het de bureaus vooral om deze kostenvergoeding.

Proceskosten voor WOZ-bureaus zorgen ervoor dat de belastingtarieven extra stijgen, omdat deze kosten worden meegenomen in de tariefberekening voor volgend jaar.