Adviesraden

De gemeente heeft een aantal 'adviseurs': groepen inwoners die de gemeente adviseren over onderwerpen die belangrijk zijn voor bepaalde doelgroepen, gebieden of wijken. De Contactcommissie Lage Vuursche is een adviseur van het college. Daarnaast heeft de gemeente 3 adviesraden en adviseren de bewonersgroepen de gemeente over zaken die leven onder de inwoners van hun wijken.

Cliëntenraad WSW regio Eemland


Cliëntenraad WSW regio Eemland

De Cliëntenraad WSW regio Eemland werkt met de verordening WSW van alle 6 gemeentes (waaronder Baarn) binnen het RWA, met als hoofdcontact de wethouder van de gemeente Amersfoort.

Contact

Uraniumweg 15
3812 RJ Amersfoort
E-mailadres: clientenraadwsw@gmail.com
Telefoonnummer: 06 400 577 69

Externe commissie bezwaarschriften


Externe commissie bezwaarschriften

De externe commissie bezwaarschriften is een onafhankelijke adviescommissie (als bedoeld in artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht). Kort gezegd heeft de commissie de taak om het bestuur te adviseren over alle bezwaarschriften die bij de gemeente worden ingediend, met uitzondering van zaken op het gebied van gemeentelijke belastingen en de rechtspositie van ambtenaren. De medewerkers van Juridische Zaken verzorgen het secretariaat van de gemeente. U kunt contact opnemen met de commissie via telefoonnummer 035 54 81 749.

Adviesraad Sociaal Domein


Adviesraad Sociaal Domein Baarn

Wie zijn wij?
De ASDB  is een onafhankelijke commissie die bestaat uit tien leden en een voorzitter, die vanuit persoonlijke of (vrijwilligers)werkervaring betrokken zijn bij het sociaal domein. De werkzaamheden zijn verdeeld over drie adviesteams:

Jeugd, Opvoeding en Onderwijs
Mirjam van Halem, Çavit Karaman en Joke den Toom

Volwassenen tot 65 jaar
Dolinda Knigge, Sandra Postma, Conny van Gelder en Muhammet Kiliç

65+
Marjan Hut, Anneke Maarleveld en Toos Verschuur

De voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein Baarn is Maarten Spaargaren. De adviesraad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Wat doen wij ?
De Adviesraad geeft het college van burgemeester en wethouders advies over het beleid en de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Participatiewet. Het zijn onderwerpen op het gebied van wonen, welzijn, zorg, werk en inkomen. De Adviesraad zet zich in als klankbord voor inwoners die hulp nodig hebben om zelfstandig te functioneren in het dagelijkse leven of die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van een uitkering of inkomensvoorziening van de gemeente.

De adviesraad bestaat sinds 2019 en brengt regelmatig gevraagde en ongevraagde adviezen uit aan het college. Iedere maand wordt er vergaderd. Na afloop van iedere vergadering stelt de adviesraad zichzelf twee belangrijke vragen:

  • Wat hebben de burgers gehad aan deze bijeenkomst ?
  • Hoe gaan we hierover communiceren ?

Meer informatie over de Adviesraad Sociaal Domein leest u ook in het Jaarverslag 2020.

Contact
Maarten Spaargaren (voorzitter)
adviesraadsociaaldomein@baarn.nl

Contactcommissie Lage Vuursche


Contactcommissie Lage Vuursche

Lage Vuursche is een klein dorp in een bosrijke omgeving op bijna 7 kilometer afstand van Baarn. De contactcommissie geeft gevraagd of ongevraagd advies aan het college van B&W over zaken die van belang zijn voor Lage Vuursche. De contactcommissie bestaat uit 7 leden. Op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen worden zij door de stemgerechtigden van dit district gekozen voor de periode van 4 jaar.

De contactcommissie vergadert regelmatig over zaken die de Lage Vuursche aangaan. U bent van harte welkom om deze vergaderingen bij te wonen. Informatie over vergaderdata, activiteiten en resultaten vindt u in de Vuursche Nieuwsbrief die huis-aan-huis in Lage Vuursche verspreid wordt en op de website www.cclv.nl.

Woonadviescommissie voor de woningbouw


Woonadviescommissie voor de woningbouw

De Woonadviescommissie (WAC) Baarn is één van de 300 plaatselijke en regionale commissies die in Nederland werkzaam zijn als woonconsumentenorganisatie. De WAC is een commissie die door het gemeentebestuur van Baarn is aangesteld.

De commissie heeft een adviserende taak bij het ontwerpen van nieuwe woningen en de renovatie en plannen voor de woonomgeving en utiliteitsgebouwen, waarbij aanpasbaar en duurzaam bouwen voorop staan.

Ga voor meer informatie naar de website www.wac-baarn.nl.

Stichting Seniorenraad Baarn


Stichting Seniorenraad Baarn

De Seniorenraad Baarn is een autonoom adviesorgaan voor de gemeente Baarn. Zij onderzoekt en bespreekt alles wat raakt aan het collectieve belang van ouderen in Baarn. Daarover verstrekt de Seniorenraad aan de gemeente en andere instellingen gevraagd of ongevraagd een zo deskundig mogelijk advies. Dit gaat over onder andere: woningen voor senioren; zorg; verkeer; sport; cultuur; duurzaamheid; De seniorenraad houdt vrijwel elke maand een openbare vergadering. Deze vergaderingen worden aangekondigd in de Seniorenhoek van de Baarnsche Courant en op de website www.seniorenraad-baarn.nl.