Bomenbeleidsplan 2013 - 2023

Het Bomenbeleidsplan 2013-2023 bevat een richtinggevend kader voor het in stand houden, beschermen en versterken van het bomenbestand en de boomstructuren in de gemeente Baarn.