Integraal Huisvestingsplan 2010

De samenstelling van de bevolking in de gemeente Baarn wijzigt voortdurend. De inwoner wordt gemiddeld steeds ouder en er komen steeds minder kinderen. Dit heeft gevolgen voor de huisvestingsbehoefte van het primair onderwijs in Baarn. Uit de gestelde prognose blijkt dat het leerlingenpotentieel op de lange termijn afneemt, maar dat er eerst een piek ontstaat in 2016.

Voorts zijn er in het onderwijs een aantal ontwikkelingen geweest sinds de bouw van de Baarnse scholen die vragen om aanpassing van de huidige schoolgebouwen. Zo heeft het computeronderwijs een prominente plaats gekregen in het lesprogramma op de scholen. De hieraan verbonden computers zijn massaal de scholen binnengekomen, maar een ruimte is er niet altijd voor, waardoor ze momenteel her en der verspreid door de school staan.

Naast het ICT onderwijs zijn ook het Remedial Teachen (RT) en het Intern Begeleiden (IB) gemeengoed geworden. Kinderen krijgen op deze manier extra begeleiding, zodat zij het tempo van de groep beter kunnen bijhouden. Idealiter moet er een aparte ruimte voor zijn, maar momenteel worden deze belangrijke bijlessen gegeven waar maar plek is en geeft dit een onrustige situatie in de school. Behalve met de bovengenoemde IB-ers en RT-ers is het team van een school ook vaak uitgebreid met onderwijsassistenten en docenten. Docentenruimten zijn niet mee gegroeid met de nieuwste ontwikkelingen en soms worden docentenkamers die geschikt zijn voor hooguit 8 docenten gebruikt voor 14 of meer.

De wetenschap dat de helft van de huisvesting gerealiseerd is rond de 60-er jaren en de andere helft zelfs voor 1920 geeft aanleiding een en ander nader te bezien. Met deze rapportage wordt onderzoek gedaan naar de huisvestingsbehoefte voor het primaire onderwijs, de bouwkwaliteit van de aanwezige huisvesting en wordt er door middel van dit plan een huisvestingsscenario gepresenteerd.