Nota Antennebeleid Baarn 2005

Mobiel telefoonverkeer maakt in Nederland de laatste jaren een ongekende groei door. Burgers en bedrijven hechten groot belang aan een ruime beschikbaarheid en goede toegankelijkheid van mobiele telecommunicatie. Door de toenemende groei van deze technologie, neemt ook het aantal antenne-installaties toe. Om in de nabije toekomst een volledige dekking voor heel Nederland te krijgen, moeten ook in Baarn meer opstelpunten voor antennes komen.

De meeste bestemmingsplannen voorzien niet in de mogelijkheid om antenne-installaties te bouwen. Wel kan via een vrijstelling van het bestemmingsplan medewerking worden verleend aan de bouw van een antenne-opstelpunt. Om ad-hoc beslissingen te voorkomen heeft de Gemeente Baarn daarom dit antennebeleid vastgesteld. In het beleid staan criteria die toegepast worden bij het verlenen van vrijstelling of opgenomen worden in nieuw te ontwikkelen bestemmingsplannen. Dit vergroot de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid van burgers. Bovendien geeft het de gemeente een goed toetsingskader voor nieuwe aanvragen.

Download de nota hieronder:

Te downloaden: