Preventie- en Handhavingsplan alcohol

De Raad heeft in november 2014 het Preventie- en Handhavingsplan alcohol vastgesteld. Dit plan vloeit voort uit de Drank- en Horecawet en beoogt vooral het gebruik van alcohol onder jongeren terug te dringen. Verder is in het plan beschreven hoe de gemeente de handhaving van de Drank- en Horecawet organiseert.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij Robert Spek, beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid, telefoonnummer 035-5481725 of Pieter Brandjes, beleidsmedewerker volksgezondheid, telefoonnummer 035-5481791.