Samen sporten in Baarn - Nota sport- en beweegbeleid 2017-2020

Op 14 december 2016 heeft de gemeenteraad de nota Samen sporten in Baarn: nota sport- en beweegbeleid gemeente Baarn 2017-2020 vastgesteld. De raad besloot tot een wijziging, namelijk dat de onderdelen “Ongebonden sporten op Sportpark Ter Eem” en de “Investeringssubsidie niet-gemeentelijke sportaccommodaties” vervallen. Het bijbehorende budget komt ten goede aan het totale sportbudget.