Toekomstvisie en Structuurvisie Baarn in 2030

De Toekomstvisie en Structuurvisie “Baarn in 2030” is op 10 juli 2013 vastgesteld en in werking getreden. Deze visie vervangt de beleidstukken Panorama 2015 en het Ruimtelijk Structuurplan.

U kunt de visie inzien via de rechtstreekse link : www.ruimtelijkeplannen.nl.
De structuurvisie is ook in pdf-formaat beschikbaar.