Uitvoeringsbeleid Bomenverordening gemeente Baarn 2016

In het uitvoeringsbeleid staat vermeld hoe het college handelt binnen de door de raad vastgestelde kaders in de “Bomenverordening gemeente Baarn 2016”. Het uitvoeringsbeleid bevat een beoordelingsbeleid voor het beslissen op aanvraag tot omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden.

Uitvoeringsbeleid Bomenverordening gemeente Baarn 2016