Verordening fysieke leefomgeving Baarn

In de Verordening fysieke leefomgeving komen onder andere aan bod: de bruikbaarheid, uiterlijk aanzien en veilig gebruik van openbare plaatsen, geluidhinder, bescherming van milieu en natuur, standplaatsen, openbaar water, ondergrondse infrastructuren, bomen, erfgoed, markt en grondwater. 

Verordening fysieke leefomgeving Baarn