Servicenormen

De gemeente Baarn vindt een goede service belangrijk. Daarom heeft de gemeente servicenormen opgesteld voor het loket Burgerzaken en voor de beantwoording van e-mail gericht aan het algemene e-mailadres gemeente@baarn.nl.

In onze servicenormen staat wat u mag verwachten van de gemeentelijke dienstverlening. Dat schept duidelijkheid en voorkomt misverstanden en ergernissen.

Servicenormen loket Burgerzaken


 • Wij bewaken uw privacy; zo nodig of op uw verzoek staan wij u in een aparte ruimte te woord.
 • Voordat uw reisdocument verloopt, krijgt u van ons een herinnering.
 • Aan onze balie hoeft u niet langer dan 20 minuten te wachten, behalve tijdens de piektijden.
 • Heeft u een doktersverklaring en kunt u niet naar Burgerzaken komen, dan is huisbezoek mogelijk.
 • Als u ons belt, staan wij u binnen 30 seconden te woord.
 • Als de medewerker die u wilt spreken u niet binnen 1 werkdag kan terugbellen, maken wij een andere afspraak met u.
 • Wij beantwoorden uw e-mail binnen 3 werkdagen.
 • Digitaal bestelde en betaalde producten ontvangt u van ons binnen 3 werkdagen.
 • Uw klacht over Burgerzaken bespreken wij met u binnen 5 werkdagen.
 • Wij behandelen u correct en met respect.

Servicenormen beantwoording e-mail


 • Als u de gemeente via het algemene e-mailadres gemeente@baarn.nl een e-mail stuurt, ontvangt u een ontvangstbevestiging met onze servicenormen voor e-mail;
 • Als uw e-mailbericht vraagt om een reactie van de gemeente Baarn, krijgt u krijgt binnen 5 werkdagen een inhoudelijk antwoord of een behandelbericht met de reden waarom beantwoording binnen 5 werkdagen (wettelijk) niet mogelijk is, de termijn waarop beantwoording wel zal plaatsvinden en de behandelende ambtenaar of afdeling;
 • U krijgt de gelegenheid aan te geven of uw vraag is beantwoord of uw aanvraag is afgehandeld. Zo niet, dan regelen wij desgewenst een afspraak met een specialist;
 • Producten en diensten kunt u aanvragen via de gemeentelijke website;
 • Antwoorden op veelgestelde vragen vindt u ook op de gemeentelijke website.