Verloren en gevonden voorwerpen

De gemeente Baarn heeft sinds 1 april 2007 het beheer van gevonden en verloren voorwerpen van de politie overgenomen.

Aangifte doen

Als u iets hebt gevonden of verloren, kunt u hiervan online aangifte doen.

Aangifte verloren of gevonden voorwerp

U kunt het voorwerp ook inleveren of als verloren opgeven bij de balie van de gemeente Baarn.

Openingstijden gemeentehuis

U ontvangt een schriftelijke bevestiging van uw aangifte. Als iemand zich bij de gemeente meldt dat hij/zij een voorwerp verloren of gevonden heeft dat overeenkomt met het voorwerp dat u beschrijft, nemen wij contact met u op. 

U hebt een voorwerp gevonden

Hebt u een voorwerp gevonden, dan is het uw plicht om uw best te doen om het weer bij de eigenaar terug te krijgen. Als u weet wie de eigenaar is, dan kunt u dit zelf regelen. Weet u niet wie de eigenaar is? Dan kunt u het voorwerp, als het in Baarn gevonden is, aangeven bij de gemeente Baarn.

Bewaren

U kunt ervoor kiezen het voorwerp naar de gemeente te brengen of bij de gemeente achter te laten. In dat geval hebt u geen onderhoudsverplichtingen; de gemeente draagt zorg voor het voorwerp. Als u het voorwerp zelf bewaart, moet u wel voor het onderhoud ervan zorgen. Het voorwerp moet in dezelfde staat blijven.

Eigenaar worden

Als u dat wilt, informeert de gemeente u als de eigenaar van het voorwerp bekend is. Ook als na 3 maanden of een jaar nog geen eigenaar van het voorwerp bekend is - en u hebt aangegeven dat u op de hoogte wilt blijven - ontvangt u bericht. U krijgt dan een brief waarin staat dat de eigenaar zich niet gemeld heeft.

U hebt een voorwerp verloren

Als u een voorwerp in Baarn verloren bent, kunt u dit aangeven bij de gemeente Baarn. Misschien is het voorwerp al gevonden en kunt u het, na aangifte van verlies, meteen meekrijgen. Als het niet gevonden is, blijft het voorwerp als ‘verloren’ geregistreerd staan.

Voorwerp gestolen?

Vermoedt u dat uw eigendom gestolen is? Dan meldt u dit wel bij de politie. Meld dit ook als verloren voorwerp bij de gemeente. Wellicht is het bij ons als gevonden voorwerp opgegeven. Doe bij ons ook aangifte van gesloten of verloren fietsen. Regelmatig worden zwerffietsen bij ons gemeld.

Telefoon: 0900 88 44
Website: www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen

Als uw verloren voorwerp gevonden is

Als een voorwerp met veel overeenkomsten wordt gevonden, nodigt de gemeente u zo snel mogelijk uit om het gevonden voorwerp te komen bekijken. U kunt ook zelf informeren of uw voorwerp gevonden is.

Doe eerst aangifte van uw verloren voorwerp. Hierbij kunt u details vermelden die slechts bij de eigenaar van het voorwerp bekend zijn. Om misbruik te voorkomen, staan de bijzondere kenmerken van de gevonden voorwerpen namelijk niet op het overzicht vermeld.

Sleutels kwijt?

Er worden veel gevonden sleutels aangeboden. Sleutels hebben niet altijd een herkenningsteken. Wij verzoeken u dan ook tijdens de openingstijden van de receptie/balie persoonlijk langs te komen om te kijken of uw verloren sleutels gevonden zijn.

Wet- en regelgeving

Gevonden voorwerpen zijn roerende zaken die wel aan een eigenaar toebehoren, maar waarvan de eigenaar het bezit is verloren. Het moet dus gaan om ‘onbeheerde voorwerpen’.

De vinder is vrij om de zaak bij zich te houden of om hem in bewaring te geven. De vinder van de gevonden zaak met een dagwaarde van € 450,- of meer die aan de verplichtingen voldoet, wordt na 1 jaar eigenaar.

Wanneer de eigenaar van goederen die in bewaring zijn gegeven zich niet binnen de hiervoor genoemde termijnen meldt en die goederen niet door de vinder worden opgeëist, mag de gemeente deze goederen weggeven of vernietigen.