De gemeenteraad heeft het college gevraagd om zo snel mogelijk een bouwplan voor 24 woningen op het Pasveerterrein aan de Schoolstraat aan de raad voor te leggen. Het college gaat voortvarend met dit verzoek aan de slag en is blij met de ruimte die het geeft voor een vlotte procedure.

De afgelopen jaren had de planvorming over invulling van de centrumlocatie te kampen met allerlei vertragingen. Het oorspronkelijke plan was om er bedrijfsunits te bouwen. Een jaar geleden had het college, bij monde van wethouder Veldhuizen, al het initiatief genomen om met de ontwikkelaar te komen tot een woningbouwplan.

Wethouder Veldhuizen: “In Baarn bestaat grote behoefte aan nieuwe woningen. Met de uitspraak van de raad om het woningbouwplan nu zo snel mogelijk op te pakken, is een belangrijke stap genomen richting de realisatie van de 24 nieuwe woningen.”

Bestemmingsplanwijziging

Om het woningbouwplan zo snel mogelijk aan de gemeenteraad voor te leggen, wordt prioriteit gegeven aan een bestemmingsplanwijziging. Daarna kan de ontwikkelaar de aanvraag voor een vergunning  indienen. De procedure wordt zo vlot mogelijk doorlopen en neemt maximaal een jaar in beslag. Verwachting is dat de gemeenteraad in 2024 over het bouwplan kan besluiten.