De gemeente Baarn hecht belang aan de lokale inbreng en betrokkenheid bij de toetsingen advisering van plannen door de commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Daarom zoeken wij naar een:

Burgerlid (m/v) commissie ruimtelijke kwaliteit

De gemeente Baarn heeft de advisering van bouwplannen en stedenbouwkundige uitwerkingen op gedragen aan de commissie ruimtelijke kwaliteit van de stichting MooiSticht. In deze commissie hebben 2 externe architect- deskundigen zitting. Deze worden aangevuld met 2 burgerleden en bijgestaan door een rayonarchitect.

Functie-inhoud:

Deelnemen aan de (kleine) vergadering van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit voor de gemeente Baarn. In de regel om de twee weken in de kleine commissie bestaande uit de rayonarchitect van de stichting Mooisticht, 2 burgerleden en medewerkers van de gemeente Baarn om in overleg tot een gezamenlijk advies over een bouwplan te komen. Plannen worden beoordeeld op basis van de Nota Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Baarn.

Functie-eisen:

  • Affiniteit met de lokale ruimtelijke kwaliteit.
  • Bouwkundige opleiding en ervaring (aantoonbaar).
  • Oog voor het algemeen belang.
  • Geen directe betrokkenheid of belang bij in Baarn werkzame aannemers of architecten.
  • Goede communicatievaardigheden, zowel naar inwoners als naar architecten en opdrachtgevers.
  • Onafhankelijk van gemeentebestuur of ambtelijke organisatie.
  • Bereid en in staat overdag te vergaderen.
  • Woonachtig zijn in Baarn heeft de voorkeur.

Als burgerlid ontvangt u een vergoeding van €50 per uur met een minimum van een half uur (€ 25). De benoeming is in principe voor 3 jaar, daarna is eenmalig een herbenoeming mogelijk van ten hoogste 3 jaar. Nadere informatie kunt u verkrijgen bij de heer Albert van ‘t via het algemene telefoonnummer 035-548 1611.

Reageren 

Reactie graag per brief of email vóór 30 mei 2022 aan: de afdeling P&O van de gemeente Baarn. Burgemeester en Wethouders van Baarn, Stationsweg 18, 3743 EN Baarn / email:
solliciteer@baarn.nl. Na een brievenselectie zullen gesprekken plaatsvinden.