VoorBaarn, GroenLinks Baarn, PvdA Baarn en D66 Baarn hebben op maandag 13 juni het coalitieakkoord 2022-2026  ‘Samen Baarn’ gepresenteerd en ondertekend. Samen vormen zij de nieuwe coalitie in Baarn.

Het beste voor Baarn
In het coalitieakkoord hebben VoorBaarn, GroenLinks Baarn, PvdA Baarn en D66 Baarn elkaar gevonden in de wens om inwoners en ondernemers meer te betrekken bij het ontwikkelen en uitvoeren van gemeentelijk beleid. Zij streven naar het beste voor Baarn. Dat doen ze vanuit een positieve houding van vertrouwen in mensen en de kracht van de Baarnse gemeenschap. Dat vraagt om heldere en doordachte communicatie, waarbij de gemeente niet alleen zendt, maar ook - en vaak eerst - informatie ophaalt uit de samenleving.

De komende vier jaar worden er stappen gezet op het gebied van:

• bestuurlijke vernieuwing gericht op een open en samenhangende werkwijze van het bestuur);
• dienstverlening (gericht op een dienstbare werkwijze van de gemeentelijke organisatie);
• participatie (gericht op het actief betrekken van inwoners bij besluitvorming);
• communicatie (gericht op een constructieve uitwisseling van informatie, belangen en opvattingen).

Samen met de inwoners, ondernemers en organisaties
Daarnaast heeft de coalitie stevige ambities op het gebied van wonen en leefomgeving, preventie en welzijn, duurzaamheid, veiligheid en een levendig centrum. Ze willen de ambities waarmaken binnen een gezond en duurzaam financieel kader. De coalitiepartijen staan klaar om met energie en enthousiasme aan de slag te gaan en om samen met de inwoners, ondernemers en organisaties te werken aan een beter Baarn.

Op dinsdag 21 juni wordt het akkoord aangeboden aan de voorzitter van de gemeenteraad ter behandeling in de bijzondere gemeenteraadsvergadering.