Openbare besluitenlijst B&W d.d. 14 april 2020 (inclusief na 1 week openbaar)

Behandelde voorstellen

 

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

104907 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Twee extra pagina's Baarnsche Courant

Beslispunten

De inkoop van in totaal 8 extra pagina's in de Baarnsche Courant, per twee te plaatsen in de vrijdagedities van 10, 17 en 24 april en 1 mei, à 214,15 euro per pagina.

Samenvatting voor de inwoner

Door de coronacrisis heeft de Baarnsche Courant veel verlies aan advertentie-inkomsten. Omdat de gemeente de lokale pers belangrijk vindt, willen wij naast de wekelijkse 'Gemeentenieuws'-pagina's gedurende de maand april twee extra pagina's per week (in de vrijdageditie) inkopen. De pagina's vullen we deels zelf in, en deels schenken we de ruimte aan Baarnse organisaties.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

102828 (Openbaar na een week)

Onderwerp

vooroverleg bestemmingsplan Résidence De Ridderhof

Beslispunten

Het college van b&w van gemeente De Bilt schriftelijk meedelen dat ervan uit wordt gegaan dat de recreatie- en verkeersdruk op de Lage Vuursche door de ontwikkeling op bungalowpark De Ridderhof en naastgelegen kampeerterrein Puur niet toeneemt.

Samenvatting voor de inwoner

De gemeente De Bilt maakt een nieuw bestemmingsplan voor bungalowpark Résidence de Ridderhof. Het aantal recreatiewoningen wordt verminderd en herverdeeld over het park en het naastgelegen terrein van camping 'Puur', dat erbij wordt betrokken. De groepsaccommodatie wordt omgevormd tot hotel. Ook komt er meer ruimte voor water en natuur. Gemeente De Bilt heeft het college van burgemeester en wethouders van Baarn om een reactie gevraagd. Het college van Baarn laat aan gemeente De Bilt weten ervan uit te gaan dat de recreatie- en verkeersdruk op de Lage Vuursche niet toeneemt.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

103923 (Direct openbaar)

Onderwerp

ontwikkelstrategie Baarnsche Zoom

Beslispunten

De gemeenteraad voor te stellen:

  1. De verdere plan-, vastgoed- en gebiedsontwikkeling en de realisatie (inclusief het bouw- en woonrijp maken) risicodragend aan te besteden;
  2. Een ruimtelijk kader op te stellen, waarna aan marktpartijen zal worden gevraagd hun visie hierop te geven en een grondbieding te doen;
  3. Een globaal bestemmingsplan op te stellen dat zekerheid en ruime flexibiliteit biedt aan marktpartijen;
  4. Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 100.000.

Samenvatting voor de inwoner

Op 18 december 2019 heeft de raad besloten een invulling te geven aan de locatie Baarnsche Zoom met woningbouw en uitbreiding bedrijventerrein. Ook heeft de raad besloten een ontwikkelstrategie voor te bereiden op basis van het voorkeursmodel. Het college van burgemeester en wethouders doet nu een voorstel voor een ontwikkelstrategie aan de gemeenteraad, namelijk om eerst een ruimtelijk kader op te stellen en dat aan te besteden. Marktpartijen zal worden gevraagd hun visie hierop te geven en een grondbieding te doen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

104782 (Direct openbaar)

Onderwerp

Voortgang onderzoek haalbaarheid plan Made by Holland, Landgoed Paleis Soestdijk

Beslispunten

Instemmen met het versturen van bijgaande concept raadsinformatiebrief naar de gemeenteraad.

Samenvatting voor de inwoner

Er wordt hard gewerkt aan een totaaloplossing voor het tekort in het verdienmodel voor Landgoed Paleis Soestdijk is in volle gang. Het is alleen niet gelukt om in het eerste kwartaal een totaaloplossing te hebben, wat wel het streven was. Het is wel de bedoeling dat het voorontwerpbestemmingsplan nog voor de zomer van dit jaar in de gemeenteraad behandeld wordt.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

104002 (Direct openbaar)

Onderwerp

Coronamaatregelen regiotaxi

Beslispunten

1. In te stemmen met de maatregel van de provincie Utrecht om 80% van de kosten regiotaxi over de maand februari 2020 voor de maanden maart, april en mei door te betalen aan de provincie. Deze kosten hebben wij berekend op ongeveer 21.000 per maand.

Samenvatting voor de inwoner

De regiotaxi behoort tot een Wmo-vervoersvoorziening die is bedoeld voor burgers die hun eigen vervoer niet meer zelfstandig of met hulp van familie of vrienden kunnen organiseren.

Momenteel is het voor veel bedrijven en organisaties moeilijk om de crisis door te komen. Dit besluit gaat over het waarborgen van de diensten van de regiotaxi op de lange termijn door hen de komende periode met passende maatregelen te steunen.