Openbare besluitenlijst B&W d.d. 14 mei 2019 (inclusief na 1 week openbaar)

Behandelde voorstellen

 

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

73091 (Direct openbaar)

Onderwerp

Jaarwisseling 2019-2020

Beslispunten

De gemeenteraad overeenkomstig bijgevoegd raadsvoorstel adviseren om in te stemmen met de laagdrempelige aanpak (vuurwerkluwe zones).

Samenvatting voor de inwoner

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over hetgeen op hoofdlijnen tussen de burgemeesters van Hilversum en Baarn is gedeeld met betrekking tot vuurwerkoverlast. Ook is nagegaan wat gemeenten voor maatregelen nemen om bewoners die overlast van vuurwerk ervaren te faciliteren om overlast (enigszins) te reduceren. De gemeenteraad wordt voorgesteld in te stemmen met een laagdrempelige aanpak en om inwoners te faciliteren met posters/borden.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

67894 (Direct openbaar)

Onderwerp

Raadsinformatiebrief evaluatie Zorgverzekering op Maat

Beslispunten

Aanbieden RIB aan de fractieleden en steunfractieleden

Samenvatting voor de inwoner

In november 2018 is het experiment Zorgverzekering op Maat (ZoM) gestart. Via ZoM konden alle Baarnse inwoners gebruik maken van een vergelijkingswebsite voor zorgverzekeraars. Ook was er individuele begeleiding voor inwoners met een minimum inkomen bij het vinden van een passende en voordelige zorgverzekering. Dit experiment is geëvalueerd. De uitkomsten van de evaluatie worden middels een raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad en steunfractieleden aangeboden.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

72809 (Openbaar na een week)

Onderwerp

BOB Hermesweg 15

Beslispunten

Bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren.

Samenvatting voor de inwoner

Het college laat in de beslissing op bezwaar de afwijzing van 21 november 2018 op de aanvraag om een omgevingsvergunning te verlenen voor het handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening in stand. Deze weigering van de aangevraagde omgevingsvergunning betreft de vestiging van perifere/ grootschalige detailhandel op het perceel Hermesweg 15. Tegen deze afwijzing is bezwaar aangetekend. De Adviescommissie bezwaarschriften heeft het college geadviseerd dit bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren. Het college heeft dit advies gevolgd.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

73770 (Direct openbaar)

Onderwerp

Voortgang peuteropvang en voorschoolse educatie gemeente Baarn

Beslispunten

Instemmen met de bijgaande informatiebrief aan de raad over de voortgang rondom de peuteropvang en voorschoolse educatie in Baarn en Versa Welzijn.

Samenvatting voor de inwoner

Het college heeft besloten de gemeenteraad te informeren over de stand van zaken van de peuteropvang en voorschoolse educatie in Baarn en de situatie rondom Versa Welzijn door middel van een raadsinformatiebrief.