Openbare besluitenlijst B&W d.d. 16 april 2019 (inclusief na 1 week openbaar)

Behandelde voorstellen

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

69690 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Woningmarktanalyse 2019

Beslispunten

  1. De rapportage "marktanalyse wonen in Baarn" vast te stellen als kader voor de herijking van de Visie Wonen.
  2. In te stemmen met de gespreksnotitie en deze vrij te geven voor het Woonlab 13 mei.

Samenvatting voor de inwoner

Dit jaar vernieuwt de gemeente Baarn het woonbeleid. Hiervoor is een woningmarktonderzoek uitgevoerd. Uit de resultaten komt naar voren dat er lokaal met name behoefte is aan sociale huurwoningen en appartementen en rijwoningen in de prijsklasse tot €300.000.Uit de online enquête waarin inwoners konden aangeven of ze interesse hebben in bijzondere woonvormen blijkt dat met name hofjeswoningen populair zijn.

Aan de hand van de resultaten gaat de gemeente verder vorm geven aan het woonbeleid. Dit wil de gemeente onder andere doen door het organiseren van een bijeenkomst op 13 mei. Ook inwoners zijn hierbij van harte welkom.

De bedoeling is dat de raad in september een besluit neemt over het nieuwe woonbeleid.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

69580 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Verkoop gemeentegrond Doormanlaan 21

Beslispunten

  • Niet over te gaan tot verkoop van een stuk gemeentegrond bij het perceel naast de Doormanlaan 21.

Samenvatting voor de inwoner

De bewoner van het perceel aan de Doormanlaan 21 heeft de gemeente Baarn gevraagd of een stuk grond naast het perceel kan worden gekocht. De gemeente Baarn besluit de grond niet te verkopen vanwege de aanwezigheid van een openbaar voetpad en de ontsluitingsmogelijkheden van andere percelen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

70898 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Verhuur gemeentegrond bij Tolweg 12

Beslispunten

Instemmen met de (concept) huurovereenkomst voor de verhuur van een gemeentelijk terrein bij de Tolweg 12.

Samenvatting voor de inwoner

De eigenaar van de Tolweg 12 wil een gemeentelijk terrein bij het bedrijfspand huren, voor de aanleg van parkeerplaatsen.

De gemeente Baarn heeft een besluit genomen over de verhuurvoorwaarden.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

72224 (Direct openbaar)

Onderwerp

Datalek bij Samen veilig Midden nederland

Beslispunten

  • Instemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Samenvatting voor de inwoner

Er is een datalek geconstateerd bij Samen Veilig Midden Nederland. Hiervan wil het college de raad op de hoogte stellen.