Openbare besluitenlijst B&W d.d. 21 april 2020 (inclusief na 1 week openbaar)

Behandelde voorstellen

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

105758 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Toekenning incidentele subsidie Baarnse Klimaatalliantie

Beslispunten

  1. De Stichting Baarnse Klimaatalliantie een incidentele subsidie van €50.000 toe te kennen voor het kalenderjaar 2020.
  2. In te stemmen met de verzending van de subsidiebeschikking.

Samenvatting voor de inwoner

De Stichting Baarnse Klimaatalliantie heeft mede namens EnergiekBaarn en Platform Ondernemend Baarn een subsidie aangevraagd bij de gemeente. De gemeente geeft de stichting voor 2020 een eenmalige subsidie van €50.000. De subsidie is bedoeld voor het uitvoeren van activiteiten die pandeigenaren stimuleren om hun pand te verduurzamen. De subsidie past binnen het beleid en de begroting van de gemeente Baarn.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

105756 (Direct openbaar)

Onderwerp

Jaarstukken RMN

Beslispunten

  1. De raad voor te stellen om een zienswijze in te dienen op de jaarrekening 2019, begrotingswijziging 2020 en ontwerp-begroting 2021 van Reinigingsbedrijf Midden Nederland.
  2. De raad voor te stellen om in te stemmen met bijgevoegde reactiebrief aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland.

Samenvatting voor de inwoner

Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) heeft de jaarrekening 2019, begrotingswijziging 2020 en ontwerp-begroting 2021 aangeboden. Het college stelt aan de gemeenteraad voor om een zienswijze in te dienen.

 

Samenvatting voor de inwoner

De Stichting Baarnse Klimaatalliantie heeft mede namens EnergiekBaarn en Platform Ondernemend Baarn een subsidie aangevraagd bij de gemeente. De gemeente geeft de stichting voor 2020 een eenmalige subsidie van €50.000. De subsidie is bedoeld voor het uitvoeren van activiteiten die pandeigenaren stimuleren om hun pand te verduurzamen. De subsidie past binnen het beleid en de begroting van de gemeente Baarn.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

105756 (Direct openbaar)

Onderwerp

Jaarstukken RMN

Beslispunten

  1. De raad voor te stellen om een zienswijze in te dienen op de jaarrekening 2019, begrotingswijziging 2020 en ontwerp-begroting 2021 van Reinigingsbedrijf Midden Nederland.
  2. De raad voor te stellen om in te stemmen met bijgevoegde reactiebrief aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland.

Samenvatting voor de inwoner

Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) heeft de jaarrekening 2019, begrotingswijziging 2020 en ontwerp-begroting 2021 aangeboden. Het college stelt aan de gemeenteraad voor om een zienswijze in te dienen.