Openbare besluitenlijst B&W d.d. 23 september 2020 (inclusief na 1 week openbaar

Behandelde voorstellen

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

175810 (Openbaar na een week)

Onderwerp

BOB Torenhof 12

Beslispunten

  1. het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
  2. het bestreden besluit van 7 april 2020 in stand te houden;
  3. betrokkene te informeren middels bijgevoegde brief

Samenvatting voor de inwoner

Het college laat het besluit van 7 april 2020 om de aangevraagde omgevingsvergunning voor het realiseren van logies (de recreatieve verhuur van twee kamers) in de woning op het perceel Torenhof 12 te Baarn te weigeren in stand. Tegen dit besluit is bezwaar gemaakt. De Adviescommissie bezwaarschriften heeft het college geadviseerd dit bezwaar ontvankelijk en ongegrond te verklaren. Het college heeft dit advies gevolgd.