Openbare besluitenlijst B&W d.d. 26 maart 2020

Behandelde voorstellen

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

102644 (Direct openbaar)

Onderwerp

Constituerende vergadering college van burgemeester en wethouders

Beslispunten

  1. vast te stellen het Reglement van orde van het college van burgemeester en wethouders (bijlage 1);
  2. vast te stellen het protocol voor college van burgemeester en wethouders (bijlage 2);
  3. vast te stellen de gewijzigde portefeuilleverdeling 2018-2022 (bijlage 3)
  4. vast te stellen de gewijzigde waarnemingsregeling burgemeester (bijlage 3);
  5. vast te stellen de gewijzigde vervangingsregeling portefeuillehouders (bijlage 3);
  6. vast te stellen de gewijzigde gemeentelijke vertegenwoordiging in de verbonden partijen (bijlage 4).

Samenvatting voor de inwoner

Op 25 maart 2020 is de heer H.B. Prakke als wethouder geïnstalleerd.

Na deze installatie is het van belang dat in de eerste vergadering van het college enkele besluiten worden genomen, o.a. over de verdeling van de portefeuilles, de waarneming van de burgemeester en de vervangingsregeling van de portefeuillehouders.