Openbare besluitenlijst B&W d.d. 26 november 2019 (inclusief na 1 week openbaar)

Behandelde voorstellen

 

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

88977 (Direct openbaar)

Onderwerp

Buitengewone ALV op 29 november 2019

Beslispunten

  1. De heer M.A. Röell een volmacht te geven om de gemeente Baarn te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten op 29 november 2019.

Samenvatting voor de inwoner

Op 29 november 2019 vindt de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de VNG plaats in Nieuwegein. De burgemeester is gevolmachtigd om te stemmen namens de gemeente Baarn.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

87021 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Schriftelijke vragen BOP over participatietraject bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk

Beslispunten

Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de BOP over het participatietraject voor het bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk.

Samenvatting voor de inwoner

De fractie van de BOP heeft schriftelijke vragen gesteld over het participatietraject bij het voorbereiden van een bestemmingsplan voor Landgoed Paleis Soestdijk. Het college beantwoord deze vragen in bijgaande brief.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

87872 (Direct openbaar)

Onderwerp

Zienswijze Lidmaatschap WGSO

Beslispunten

  1. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de zienswijze lidmaatschap WSGO 4.0;
  2. In te stemmen met de bijgevoegde reactiebrief aan het Dagelijks Bestuur van de GGD regio Utrecht.

Samenvatting voor de inwoner

Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Om de cao Gemeenten van toepassing te laten zijn op de medewerkers van GGDrU moet GGDrU lid worden van de Werkgeversvereniging samenwerkende gemeentelijke organisaties (WSGO). Het doel van de vereniging is om op arbeidsvoorwaardelijk vlak aan te sluiten bij de regelingen van gemeenten.