Openbare besluitenlijst B&W d.d. 29 oktober 2019 (inclusief collegevoorstel 85414 Raadsinformatiebrief resultaten Burgerpeiling 2019)

Behandelde voorstellen

 

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

84791 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Hennepconvenant 2019-2022

Beslispunten

1.    In te stemmen met en hiermee deelnemen aan het Hennepconvenant Midden-Nederland 2019-2022.

Samenvatting voor de inwoner

De gemeente Baarn werkt al jaren samen met partners, zoals politie, justitie, woningcorporaties en energieleveranciers om hennepcriminaliteit tegen te gaan. Daarvoor is een hennepconvenant. Het oude convenant is nu geactualiseerd. Door de ondertekening van het hernieuwde Hennepconvenant kan Baarn blijven samenwerken met de andere partners op de aanpak van hennep, zoals kwekerijen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

84691 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Invoering Omgevingswet

Beslispunten

  1. in te stemmen met het bestuurlijke plan voor de invoering van de omgevingswet;
  2. in te stemmen met de raadsinformatiebrief Invoering Omgevingswet en deze toe te zenden aan de gemeenteraad

Samenvatting voor de inwoner

Nederland maakt zich op voor de invoering van een nieuwe wet op 1 januari 2021. Deze “Omgevingswet” is een grote wetgevingsoperatie. De wet bundelt de wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water.

Het college van B&W heeft het programmaplan voor een doelgerichte en haalbare invoering van de Omgevingswet vastgesteld.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

85867 (Openbaar na een week)

Onderwerp

BOB Sparrenlaan 76

Beslispunten

  1. De bezwaarschriften van de bezwaarmakers de heren Berk, Bosgra, Prins en mevrouw Galema ongegrond te verklaren;
  2. Het bezwaarschrift van de heer Kuipers (vergunninghouder tevens bezwaarmaker) gegrond te verklaren;
  3. De verleende vergunning van 26 juli op gewijzigde gronden in stand te houden.

Samenvatting voor de inwoner

Tegen de omgevingsvergunning van 5 april 2019 voor het realiseren van een bijgebouw zijn meerdere bezwaren binnengekomen. Het college heeft haar besluit aangepast en verleend op andere grondslag.

De Bezwaarschriftencommissie heeft het college geadviseerd de bezwaren gegrond te verklaren en nader onderzoek te doen. Het college volgt het advies gedeeltelijk. Naar aanleiding van het onderzoek is het college tot de conclusie gekomen dat de omgevingsvergunning had moeten worden verleend zoals in eerste instantie was verleend.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

83900 (Direct openbaar)

Onderwerp

Brandverzekering

Beslispunten

  1. Een uitgebreide Brandverzekering sluiten met dezelfde voorwaarden maar tegen een hogere premie voor periode van 3 jaar
  2. Voortzetten dienstverleningsovereenkomst met Willis Towers Watson voor 3 jaar

Samenvatting voor de inwoner

De huidige uitgebreide Brandverzekering voor gemeentelijke panden loopt het eind van dit jaar af. De huidige verzekeraars hebben het contract grotendeels opgezegd zodat we genoodzaakt zijn het risico opnieuw onder brengen.

Onze verzekeringstussenpersoon heeft daarom deze polis met soortgelijke voorwaarden via Europese aanbesteding aangeboden voor 3 jaar.

Het risico kan helaas alleen via een fors hogere premie ondergebracht worden.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

85414 (Openbaar na twee weken)

Onderwerp

Raadsinformatiebrief resultaten Burgerpeiling 2019

Beslispunten

De raad informeren over de resultaten van de Burgerpeiling 2019 door middel van een raadsinformatiebrief

Samenvatting voor de inwoner

Er is een Burgerpeiling uitgevoerd onder willekeurig gekozen inwoners naar woon - & leefklimaat; de relatie inwoner-gemeente; gemeentelijke dienstverlening en Welzijn & zorg. In een raadsinformatiebrief wordt de gemeenteraad over de resultaten geïnformeerd.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

84552 (Direct openbaar)

Onderwerp

Subsidie 2020 en vaststelling 2018 Kinderboerderij Canton Baarn

Beslispunten

1. Vaststellen van subsidie van Stichting Kinderboerderij Baarn voor het jaar 2018 op basis van de aangeleverde inhoudelijke en financiële informatie die de subsidieontvanger heeft verstrekt.

2. Verlenen van subsidie voor het jaar 2020, €31.364,-.

Samenvatting voor de inwoner

De gemeente kent met dit besluit subsidie toe aan kinderboerderij Canton Baarn die zich inzetten op het gebied van maatschappelijke dienstverlening, welzijn en jeugd. Ook stellen we de subsidie van 2018 vast.