Openbare besluitenlijst B&W d.d. 5 november 2019

Behandelde voorstellen

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

85731 (Direct openbaar)

Onderwerp

Beantwoording vragen CDA verbod meenemen fiets

Beslispunten

De vragen van de CDA-fractie Baarn over het verbod de (brom)fiets mee te nemen over de markt te beantwoorden met de concept brief.

Samenvatting voor de inwoner

De raadsfractie van het CDA stelt vragen over borden rond de markt op de Brink over het verbod om fietsen mee te nemen. Burgemeester en wethouders beantwoorden de vragen. In de beantwoording wordt toegelicht waarom het verbod is ingesteld en hoe het verbod wordt gehandhaafd. Het verbod is vooral bedoeld om het rijden met een (brom)fiets over de markt tegen te gaan en het lopen met een (brom)fiets op de drukke momenten.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

85358 (Direct openbaar)

Onderwerp

beantwoording schriftelijke vragen CDA toeristische verhuur woningen

Beslispunten

De vragen van de fractievoorzitter van het CDA over toeristische verhuur van woningen beantwoorden als voorgesteld in de bijgaande beantwoording.

Samenvatting voor de inwoner

Het college van burgemeester en wethouders heeft de schriftelijke vragen van het CDA over de toeristische verhuur van woningen beantwoord.

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

85487 (Direct openbaar)

Onderwerp

Afboeken oninbare belastingdebiteuren 2019

Beslispunten

Voorgestelde beslispunten:

1.             Akkoord te gaan met het oninbaar verklaren van de vorderingen op bijgevoegde lijst.

2.             De oninbaar verklaarde vorderingen ad.€ 38.653,84 af te boeken ten laste van de voorziening belastingdebiteuren.

Samenvatting voor de inwoner

Jaarlijks worden openstaande belastingaanslagen gecontroleerd op inbaarheid. De openstaande belastingaanslagen die gemeente Baarn niet meer kan innen, worden afgeboekt.