Openbare besluitenlijst d.d. 16 februari 2021 (inclusief na 1 week openbaar)

Behandelde voorstellen

 

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell
Wethouder Jansma

Zaaknummer

224165 (Direct openbaar)

Onderwerp

Raadsinformatiebrief Voorbereiding veilige Tweede Kamerverkiezingen

Beslispunten

Informeer de gemeenteraad over maatregelen om de Tweede Kamerverkiezingen op een veilige en correcte manier te laten verlopen via bijbehorende raadsinformatiebrief.

Samenvatting voor de inwoner

Om te zorgen dat de inwoners van Baarn op een veilige manier hun stem kunnen uitbrengen voor de verkiezing van de Tweede Kamer heeft de gemeente een aantal maatregelen genomen. In een raadsinformatiebrief informeert het college van B&W de gemeenteraad hierover.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

198340 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Terugkoppeling resultaten Financiële Arrangementen & Versoepeling Regelgeving duurzaamheid

Beslispunten

De raad informeren over de bevindingen met betrekking tot Financiële Arrangementen en Versoepelen Regelgeving middels een raadsinformatie brief.

Samenvatting voor de inwoner

Als onderdeel van het Programma Duurzaamheid is gekeken naar de wenselijkheid om voor inwoners van Baarn de regelgeving op het gebied van het isoleren van de eigen panden en het plaatsen van zonnepanelen te versoepelen.

Daarnaast is gekeken naar welke financiële arrangementen/subsidies beschikbaar zijn om het voor inwoners van Baarn aantrekkelijker te maken om eigen panden te isoleren en te voorzien van zonnepanelen.

De samenvatting van bovenstaande is terug te vinden in de Raadsinformatiebrief "Terugkoppeling resultaten Financiële arrangementen & Versoepeling regelgeving".

 

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

203058 (Direct openbaar)

Onderwerp

Aanwijzing DPG als toezichthouder kinderopvang

Beslispunten

  1. De directeur Publieke gezondheid aan te wijzen als toezichthouder op de kinderopvang als bedoeld in de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 en hoofdstuk Va, artikel 58r van de Wet publieke gezondheid (Wpg). Deze aanwijzing geldt tot het tijdstip waarop artikel 58r uit de Wet publieke gezondheid over het toezicht op de kinderopvang in het kader van de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 vervalt. 
  2. In te stemmen met de bijgevoegde brief aan directeur publieke gezondheidszorg van de GGD regio Utrecht.

Samenvatting voor de inwoner

De Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 wijzigt de Wet publieke gezondheid onder meer door artikelen over de COVID-bestrijding ook van toepassing te verklaren op de kinderopvang. Voor het toezicht op de kinderopvang volgens de Wet kinderopvang heeft het college de DPG aangewezen als toezichthouder. Dit toezicht moet uitgebreid worden met het toezicht op de tijdelijke bepalingen in hoofdstuk Va, artikel 58r van de Wet Publieke Gezondheid. Deze uitbreiding van de aanwijzing is van administratieve aard.