Openbare besluitenlijst d.d. 30 november 2021

Behandelde voorstellen

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

331235

Onderwerp

Aanwijzing functie treasurer 2022

Beslispunten

  1. Intrekken besluit van 21 november 2017 (zaaknummer 37595) waarbij de treasury functie is toegewezen aan de financieel beleidsmedewerker;
  2. Aanwijzen van de Coördinerend strategisch financieel adviseur als de treasurer van de gemeente Baarn, met als achtervang de financieel beleidsmedewerker, met ingang van 1 december 2021.
  3. Ondertekening van wijziging vertegenwoordiging BNG.

Samenvatting voor de inwoner

De gemeente moet verstandig omgaan met het beschikbare geld. Dit is aan wettelijke en interne regels gebonden. De treasury-functie speelt daarbij een belangrijke rol. Deze moet dan ook geborgd zijn. De functie van treasurer wordt toegewezen aan de coördinerend strategisch financieel adviseur.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

328317

Onderwerp

Beantwoording verzoeken straatnaamgeving Johanna Westerdijk

Beslispunten

  1. De bijgaande reactiebrieven aan de Stichting Vrienden van het Cantonspark en Stichting VVAO vast te stellen.

Samenvatting voor de inwoner

De Stichting Vrienden van het Cantonspark en de Stichting VVAO (een internationaal kennisnetwerk van hoger opgeleide vrouwen) hebben verzocht om een straat te vernoemen naar Johanna Westerdijk, de eerste vrouwelijke hoogleraar van Nederland en inwoonster van Baarn. Het college van burgemeester en wethouders hebben op dit verzoek gereageerd. Het verzoek is onder de aandacht gebracht van de Adviescommissie Straatnamen.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

330590

Onderwerp

Verlenging huurovereenkomst RTV Baarn

Beslispunten

  1. De huurovereenkomst met Stichting RTV Baarn voor de gemeentelijke ruimte Kerkstraat 28A te verlengen voor de periode 1 januari 2022 tot 1 januari 2024.

Samenvatting voor de inwoner

De Stichting RTV Baarn is huurder van de gemeentelijke ruimten aan de Kerkstraat 28A. De huurovereenkomst met de Stichting RTV Baarn wordt met ingang van 1 januari 2022 verlengd tot 1 januari 2024.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

331809

Onderwerp

Wonderland KDV Subsidieaanvraag Peuteropvang en Voorschoolse Educatie 2022

Beslispunten

  1. Een subsidie van €127.962 te verlenen aan Wonderland KDV voor het uitvoeren van peuteropvang en Voorschoolse educatie in het kalenderjaar 2022.
  2. Een aanvullende subsidie van € 9.120 te verlenen aan Wonderland KDV voor het inzetten van een geschoolde coach voor de Voorschoolse Educatie.
  3. De bijgevoegde beschikkingsbrief aan Wonderland KDV vast te stellen en te versturen.

Samenvatting voor de inwoner

Op 1 november 2021 heeft Wonderland KDV een subsidieaanvraag ingediend voor activiteiten op het gebied van peuteropvang en Voorschoolse Educatie in het kalenderjaar 2022 voor kinderen op peuterspeelzaal de Uitkijck in Baarn.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

332703

Onderwerp

Schenking kunst aan Historische Kring Baerne

Beslispunten

  1. In te stemmen met een schenking van 68 kunstwerken en historische objecten door de gemeente Baarn aan de Historische Kring Baarn.

Samenvatting voor de inwoner

Op verzoek van de Historische Kring Baerne zal de gemeente werken uit haar kunstcollectie als schenking overdragen. Vrijwel al deze werken zijn al sinds 1974 onderdeel van de collectie van de Historische Kring.