Burgemeester Mark Röell

Taken: openbare orde en veiligheid, Veiligheidsregio Utrecht, kabinetszaken, bestuurlijke en juridische zaken, burgerzaken, Regio Amersfoort, communicatie (public relations, city marketing), archief.

Telefoonnummer: 035 54 81 611
E-mailadres: bestuurssecretariaat@baarn.nl 

Vertegenwoordigt de gemeente bij

 • Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
 • Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • Bestuursconvenant Regio Amersfoort

Ambtsgebonden/ambtsgerelateerde nevenfuncties

 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
 • Lid Bestuurlijke Adviescommissie Brandweerrepressie VRU
 • Lid Districtelijk Veiligheids College Oost
 • Voorzitter bestuurlijk overleg Economische Zaken, Toerisme en Recreatie Regio Amersfoort
 • Lid Stuurgroep Veiligheidshuis Regio Utrecht
 • Lid taskforce georganiseerde ondermijnende criminaliteit, Veiligheidscoalitie Midden Nederland
 • Voorzitter Regionale Integrale Stuurploeg Midden Nederland

Onbezoldigde nevenfuncties

 • Voorzitter Peters van der Laan Stichting
 • Voorzitter Stichting Utrechtse Kastelen
 • Voorzitter stichting Vrienden van Meander/Comité van aanbeveling Vrienden van Meander
 • Bestuurslid Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug
 • Bestuurslid de Maatschappij, departement Eemland
 • Comité van aanbeveling Baarns kamerorkest Artoni
 • Lid Economic Board Utrecht (EBU) Cluster Gezond