Burgemeester Mark Röell

Taken: openbare orde en veiligheid, Veiligheidsregio Utrecht, kabinetszaken, bestuurlijke en juridische zaken, burgerzaken, Regio Amersfoort en communicatie (public relations, city marketing).

Telefoonnummer: 035 54 81 611
E-mailadres: bestuurssecretariaat@baarn.nl 

Vertegenwoordigt de gemeente bij

 • Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
 • Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • Bestuursconvenant Regio Amersfoort

Ambtsgebonden/ambtsgerelateerde nevenfuncties

 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
 • Lid Bestuurlijke Adviescommissie Brandweerrepressie VRU
 • Lid Districtelijk Veiligheids College Oost
 • Voorzitter bestuurlijk overleg Economische Zaken, Toerisme en Recreatie Regio Amersfoort
 • Lid Stuurgroep Veiligheidshuis Regio Utrecht
 • Lid taskforce georganiseerde ondermijnende criminaliteit, Veiligheidscoalitie Midden Nederland
 • Voorzitter Regionale Integrale Stuurploeg Midden Nederland

Onbezoldigde nevenfuncties

 • Voorzitter Peters van der Laan Stichting
 • Voorzitter Stichting Utrechtse Kastelen
 • Voorzitter stichting Vrienden van Meander/Comité van aanbeveling Vrienden van Meander
 • Bestuurslid de Maatschappij, departement Eemland
 • Comité van aanbeveling Baarns kamerorkest Artoni
 • Lid Economic Board Utrecht (EBU) Cluster Gezond

Burgemeester loopt stage

Burgemeester Mark Röell is in 2019 gestart met zijn stages. Hij gaat bij zo'n 30 Baarnse organisaties langs om een handje te helpen. Hieronder ziet u korte verslagjes (ookwel vlogs) van de stagedagen van de burgemeester.

Stagedag 1: Banketbakkerij Veldhuizen 

Stagedag 2: Basisschool De Uitkijck

Stagedag 3: TOV Baarn

Stagedag 4: Wolf Klimaat Service