Gemeentesecretaris Abdou Najib

De gemeentesecretaris / algemeen directeur staat de leden van het college van B&W terzijde bij de uitoefening van hun taken.

Telefoonnummer: 035 54 81 611
E-mailadres: gemeente@baarn.nl

Nevenfuncties

  • Lid Raad van Toezicht Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek 'Villa Primair'