Wethouder André van Roshum

Taken: jeugd, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), sociaal cultureel werk, regionale samenwerking sociaal domein, lokaal team.

E-mailadres: andre.vanroshum@baarn.nl

Politieke partij: ChristenUnie-SGP Baarn

Nevenfuncties

Sales support Office Supplies, Office Furniture, Document Solutions bij Roodbeen BV, Nijkerk

Organist (vrijwilliger) bij de Protestante Kerk in Nederland te Baarn (Calvijnkerk & Pauluskerk)