Wethouder Erwin Jansma

Taken: ruimtelijke ordening, economische zaken, werk en inkomen, recreatie & toerisme, welstand/monumenten, volkshuisvesting en sport.

E-mailadres: erwin.jansma@baarn.nl

Politieke partij: VVD

Vertegenwoordigt de gemeente bij

  • Gemeenschappelijke regeling samenwerking Sociaal Domein Baarn, Bunschoten, Soest (BBS)
  • Gemeenschappelijke regeling Regionaal Sociaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en omgeving (RWA)
  • Amfors Holding B.V.

Nevenfuncties

  • Voorzitter medezeggenschapsraad RKBS De Rossenberg