Wethouder Hugo Prakke

Taken: Financiën, P&O beleid, strategisch vastgoed, communicatie, inkoopbeleid, onderwijs, kunst&cultuur, ICT, duurzaamheid, klant contact centrum

Waarneming portefeuille Theo Stroo:

Erwin Jansma:    Financiën
André van Roshum:    Strategisch vastgoed, onderwijs, kunst en cultuur
Jannelies Vissers:   P&O-beleid, communicatie/ dienstverlening/ participatie, inkoopbeleid, klant contact centrum, ICT, duurzaamheid (energietransitie) 

E-mailadres: bestuur@baarn.nl

Politieke partij: D66

Vertegenwoordigt de gemeente bij

  • Gemeenschappelijke regeling Regionale ICT Dienst Utrecht (RID)
  • N.V. Vitens
  • N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
  • Stichting Openbaar Primair Onderwijs Eem- Vallei Educatief