Werkwijze

Het dagelijks bestuur van Baarn ligt in handen van het college van burgemeester en wethouders (B&W). Het college van B&W is verantwoordelijk voor het invullen en uitvoeren van het beleid dat de gemeenteraad vaststelt. De burgemeester en de wethouders hebben aparte taken en ook hun benoeming verloopt anders.

Wethouders

De gemeenteraad bepaalt welke partijen de wethouders mogen leveren. Een wethouder van het college kan niet tegelijkertijd in de gemeenteraad zitten. Die functies gaan namelijk niet samen. Een wethouder houdt zich met bepaalde zaken bezig. Alle taken waar de wethouder de verantwoording voor draagt, heten samen ‘portefeuille'.

Burgemeester

De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en van het college van B&W. In het college beschikt de burgemeester over stemrecht, in de raad niet. Ook de burgemeester heeft een portefeuille. Verder draagt hij de verantwoording voor de openbare orde en veiligheid in de gemeente. Hij staat ook aan het hoofd van de brandweer. Niet de gemeenteraad, maar de Koning benoemt de burgemeester. Deze benoeming kan wel plaatsvinden op voorspraak van de gemeenteraad.

Gemeentesecretaris

De gemeentesecretaris helpt het college van B&W bij de uitoefening van zijn taak en staat ook aan het hoofd van de ambtelijke organisatie. De gemeentesecretaris / algemeen directeur is de schakel tussen het bestuur en de ambtenaren.