Bestelbusjes en fietsers die door de Laanstraat rijden op tijden dat het niet mag, laad- en lostijden die niet altijd aangehouden worden en doorgaand verkeer in verblijfsgebieden. Het is een greep uit de verkeersproblemen die bezoekers van het Baarnse centrum ervaren. Daar wil de gemeente Baarn graag iets aan doen! Daarom aan bezoekers de vragen welke problemen zij graag aangepakt zien worden en of zij daar misschien zelf al ideeën over hebben. Het meedenken met de gemeente kan van donderdag 16 maart tot en met donderdag 6 april 2023 via het platform meedoen.baarn.nl.

De resultaten die de gemeente ontvangt, worden meegenomen bij het maken van een nieuw plan over hoe het verkeer door het centrum van Baarn gaat. Dit plan wordt gemaakt samen met mobiliteitsadviseurs van het bedrijf Mobycon en wordt later dit jaar ter besluitvorming voorgelegd aan het college en de gemeenteraad.

Aanvulling op eerdere bewonersavonden
Begin 2023 zijn twee bijeenkomsten geweest voor omwonenden. Tijdens deze avonden konden genodigden meedenken over een aantrekkelijker centrum op het gebied van verkeer. Wethouder Mark Eijbaard: “Tijdens de bewonersbijeenkomsten zijn een aantal problemen benoemd en zijn ook al waardevolle oplossingen aangedragen. Het centrum is een plek waar veel Baarnaars regelmatig komen en waar ook veel mensen van buiten Baarn komen. Daarom geven we, naast de omwonenden, de bezoekers van het centrum graag de kans om met ons mee te denken. Zij zijn ten slotte ervaringsdeskundige als het gaat om verkeer in het centrum.”