Gas en elektriciteit worden steeds duurder. Veel mensen kunnen hun energierekeningen moeilijker betalen. Daarom helpt de overheid mensen met een laag inkomen. Dat doen we met de Energietoeslag 2022. Dit is een eenmalige bijdrage van voor hogere energiekosten.

Het kabinet heeft besloten de Energietoeslag te verhogen van € 800 naar € 1.300. (Als u de Energietoeslag al heeft ontvangen, dan hoeft u nu niks te doen. De extra toeslag van € 500 is op 14 september 2022 aan u nabetaald. U ontvangt hiervan een uitkeringsspecificatie. 

Heeft u de Energietoeslag nog niet aangevraagd? De Energietoeslag 2022 kunt u aanvragen t/m 31 december. Benieuwd of u in aanmerking komt? Kijk of u aan onderstaande voorwaarden voldoet.

Voorwaarden

U heeft recht op de Energietoeslag 2022 als u:

  • Een zelfstandig huishouden voert;
  • 21 jaar of ouder bent;
  • In de gemeente Baarn, Bunschoten of Soest woont;
  • Een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft;
  • U de 3 maanden voorafgaand aan datum aanvraag een laag inkomen moet hebben gehad. Dit is een inkomen dat niet hoger is dan het voor uw situatie geldende bedrag per maand (zie de inkomensgrenzen hieronder)

Inkomensgrenzen voor inwoners van Baarn/Soest per maand - exclusief vakantietoeslag, 130% van de bijstandsnorm (normbedragen juli 2022):

Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd     

Alleenstaand: € 1.360,75           
Samenwonend/getrouwd: € 1.943,93                   

Vanaf AOW-leeftijd

Alleenstaand: € 1.513,71
Samenwonend/getrouwd: € 2.050,54

U heeft geen recht op de energietoeslag als u een laag inkomen heeft, maar: 18, 19 of 20 jaar oud bent; of student bent en studiefinanciering (WSF 2000) ontvangt; of in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen); of géén zelfstandig huishouden voert; alleen op een briefadres staat ingeschreven in uw gemeente.

Aanvragen

Voldoet u aan de voorwaarden? En geldt geen van bovenstaande situaties voor u? Vraag dan de energietoeslag aan! Het aanvraagformulier kunt u downloaden via de website van Uitvoeringsorganisatie BBS: www.bbsuo.nl(externe link)(externe link). Doe uw aanvraag t/m 31 december 2022.

Vragen of hulp nodig?

Bij vragen over de energietoeslag kunt u contact opnemen met BBS via het telefoonnummer 035-6093411.