Per 1 september 2022 heeft de Volksuniversiteit haar activiteiten in Baarn stopgezet. Voor de zomer heeft de Volksuniversiteit aangegeven dat er steeds minder cursisten voor de activiteiten zich aanmeldden. Maar ook dat het aantal vrijwilligers afnam. Hierdoor nam het aantal cursussen ook af. Het college heeft voor de zomer toegezegd te onderzoeken of er een mogelijkheid was om de activiteiten toch door te laten gaan of op een andere manier aan te bieden.

Onderzoek naar doorstart is zonder resultaat

De Volksuniversiteit heeft verschillende mogelijkheden onderzocht om het aanbod aan cursussen te behouden voor Baarn. Bijvoorbeeld door samenwerking te zoeken met andere organisaties in de regio. Denk hierbij aan het uitwisselen van vrijwilligers of een gezamenlijke backoffice en promotie. Zij hebben hiervoor gesprekken gevoerd met Volksuniversiteit regio Gooi, bibliotheek Eemland, Idea kunstenhuis en Theater De Speeldoos. Helaas is gebleken dat er onvoldoende draagvlak is voor een doorstart in Baarn.

Gemeente faciliteert initiatieven

Wethouder Mark Veldhuizen: “Het uitgangspunt van de gemeente is om iedereen in staat te stellen cursussen en opleidingen te volgen voor een 'leven lang leren'. Dit kan door het aanbieden van een brede keuze van cursussen binnen onze gemeentegrenzen. Wij faciliteren initiatieven, maar zien het niet als taak om een doorontwikkeling van de Volksuniversiteit Baarn te garanderen. Daarvoor is te weinig draagvlak, bleek uit ons onderzoek.”

Teruglopend aantal cursisten, toename aanbod online cursussen

De Volksuniversiteit en andere maatschappelijke organisaties hebben last van een teruglopend cursisten- en publieksaantal en te weinig vrijwilligers die de activiteiten mogelijk maken. Er zijn collectieve oplossingen nodig om gebruik te maken van elkaars netwerk en service. In deze regio is daar geen interesse uit voortgekomen om het aanbod van Baarn op te nemen in een groter collectief.