De gemeente Baarn maakt een bedrag van € 25.007 over naar giro 555. Dit bedrag komt overeen met het aantal geregistreerde inwoners op 14 februari 2023. De gemeente doneert dus per inwoner € 1 aan giro 555 als steun aan de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Dit heeft het college van burgemeester en wethouders vandaag besloten.

De gemeente Baarn geeft hiermee gehoor aan een oproep van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aan alle gemeenten om een donatie te doen aan de samenwerkende hulporganisaties via giro 555.

“Niet alleen daar, maar ook heel dichtbij”

Burgemeester Mark Röell geeft namens het college aan veel compassie te voelen voor de mensen uit het getroffen gebied. “Wat er gebeurd is, is echt verschrikkelijk. Mensen zijn echt alles kwijt.” De burgemeester ziet ook een binding met Baarnse samenleving. “Ook in Baarn wonen er veel mensen met familie of vrienden in het rampgebied. Het treft dus niet alleen de mensen daar, maar ook heel dichtbij. Het steunen van getroffenen van de aardbeving is daarmee ook bedoeld als hart onder de riem van onze eigen inwoners.”

Het gemeentebestuur heeft ervoor gekozen bij wijze van uitzondering deze donatie te doen, vanwege de enorme impact die de ramp heeft. Voor zowel de slachtoffers in het gebied zelf, als voor hun familie en vrienden in Baarn.