Bij bestratingswerkzaamheden in de Wittelaan kwam deze week een probleem naar voren dat niet door de gemeente was voorzien. In de bestrating staan een aantal bomen waarvan de wortels ondieper blijken te zitten dan verwacht. Deze drukken verharding in het plantvak omhoog. Tegelijk vormt de verharding in het plantvak een risico voor het toekomstig voortbestaan van de bomen. In eerdere plannen die besproken zijn met bewoners was het aanbrengen van verharding rond de bomen echter wel onderdeel.

Dinsdag hebben ambtenaren ter plekke de situatie bekeken. Daarbij is gekeken naar de ruimte die (de wortels van) de bomen nodig hebben in het plantvak om gezond te blijven en naar de ruimte voor stoepbestrating. Conclusie is dat er niet één eenvoudige oplossing is die tegelijk aan beide aspecten tegemoet komt. 

De gemeente gaat daarom de komende tijd een aantal scenario’s uitwerken van mogelijke oplossingen voor de nieuw ontstane situatie. Vervolgens zal de gemeente overleggen met bewoners over welke oplossing de voorkeur heeft. 

Het uitwerken van deze scenario’s en het afstemmen zal uiteraard enige tijd vergen. Omdat de scenario’s relatief kleine aanpassingen betreffen waardoor niet de hele straat ‘op de schop’ hoeft –wordt het huidige werk aan de straat ondertussen afgerond, zodat de straat weer snel opengesteld kan worden. 

Bewoners krijgen binnenkort meer informatie over hoe en wanneer zij bij het oplossen van het ontstane probleem worden betrokken.