Het college van burgemeester en wethouders van Baarn wil de komende jaren graag met  Baarnse inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties samenwerken aan het beste voor Baarn. Het college wil de kennis, kunde en creativiteit die in de Baarnse samenleving aanwezig is beter benutten. De komende weken kunnen alle inwoners daarvoor een vragenlijst invullen. Men krijgt daarover een brief thuis. Verder zijn er huis-aan-huis bezoeken in verschillende straten in Baarn. En er komt een inloopavond, waarvoor een willekeurig uitgelote groep inwoners een uitnodiging zal ontvangen.

De resultaten van de vragenlijst, de huis-aan-huis bezoeken en de inloopavond gebruikt de gemeente niet alleen als inspiratie en bron van ideeën, maar ook om te zien wat inwoners belangrijke zaken vinden om de komende jaren aan te werken. Daar kan het college dan zijn beleid op inrichten. En de resultaten helpen om inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties daar beter bij te betrekken. 

Uitnodiging aan huis

De uitnodiging voor het invullen van de vragenlijst krijgen alle Baarnse huishoudens de komende tijd in de brievenbus. Deze enquête is online in te vullen, maar er zijn ook papieren exemplaren verkrijgbaar op diverse punten in Baarn. Meer informatie daarover staat in de brief die inwoners ontvangen. Bij duizend willekeurig uitgelote Baarnaars valt daarnaast ook nog een persoonlijke uitnodiging voor een inloopavond op de deurmat. Verder brengt het college huis-aan-huisbezoeken, bezoeken aan de weekmarkt en aan scholen, bibliotheek en andere organisaties om inbreng uit de samenleving op te halen.

Terugkerend

De komende jaren blijven het college en de gemeentelijke organisatie de inwoners opzoeken om te horen welke ideeën er leven. In de vragenlijst kan worden aangegeven op welke manieren men het liefst betrokken blijft.

Het college beseft dat inwoners regelmatig naar hun inbreng wordt gevraagd en heeft grote waardering voor iedereen die de tijd neemt om deel te nemen.