Onderzoeken, jaarplannen en -verslagen

Actuele onderzoeken

De rekenkamercommissie heeft onlangs een drietal onderzoeken afgerond:
- DoeMee onderzoek Toezicht en handhaving - Openbare orde en veiligheid. 
- Burger- en overheidsparticipatie in Baarn.
- Onderzoek bestemmingsplanwijziging Tolweg 2, 4, 6. 

Op dit moment is de rekenkamercommissie begonnen met een onderzoek naar beleid en praktijk van inburgering in Baarn, klik hier voor de onderzoeksopzet. Na de zomer zal begonnen worden met een onderzoek naar het subsidiebeleid.

Afgeronde onderzoeken

U vindt de afgeronde onderzoeken door de rekenkamercommissie op deze pagina.

Jaarplannen en jaarverslagen

U bekijkt hier het Jaarverslag 2020 en programma 2021. U vindt de vorige jaarplannen en jaarverslagen van de rekenkamercommissie op deze pagina.

Op deze pagina leest u meer over de rekenkamercommissie van Baarn. Op deze pagina vindt u de 'Verordening op de Rekenkamercommissie'.