Onderzoeken, jaarplannen en -verslagen

Actuele onderzoeken

- De rekenkamercommissie doet onderzoek naar de kwaliteit van de beleidsinformatie. U bekijkt hier het plan van aanpak.

- De rekenkamercommissies van de gemeenten Baarn, Bunnik, Nieuwegein, Soest en IJsselstein doen gezamenlijk onderzoek naar het functioneren en presteren van de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst Midden Nederland (RMN). U bekijkt hier het onderzoeksvoorstel.

Afgeronde onderzoeken

U vindt de afgeronde onderzoeken door de rekenkamercommissie op deze pagina.

Jaarplannen en jaarverslagen

U bekijkt hier het Jaarverslag 2018 en programma 2019. U vindt de vorige jaarplannen en jaarverslagen van de rekenkamercommissie op deze pagina.

Op deze pagina leest u meer over de rekenkamercommissie van Baarn. Op deze pagina vindt u de 'Verordening op de Rekenkamercommissie'.