Onderzoeken, jaarplannen en -verslagen

Actuele onderzoeken

De rekenkamercommissie is gestart met een DoeMee onderzoek Toezicht en handhaving - Openbare orde en veiligheid. 

Afgeronde onderzoeken

U vindt de afgeronde onderzoeken door de rekenkamercommissie op deze pagina.

Jaarplannen en jaarverslagen

U bekijkt hier het Jaarverslag 2019 en programma 2020. U vindt de vorige jaarplannen en jaarverslagen van de rekenkamercommissie op deze pagina.

Op deze pagina leest u meer over de rekenkamercommissie van Baarn. Op deze pagina vindt u de 'Verordening op de Rekenkamercommissie'.