Onderzoeken, jaarplannen en -verslagen

Actuele onderzoeken

- Het onderzoek van de rekenkamercommissie naar de effectiviteit van de uitvoeringsorganisatie BBS is afgerond en wordt 6 december aan de raad gepresenteerd. Vervolgens wordt het voorstel in Debat in de Raad van 12 december behandeld en neemt de raad op 19 december een besluit.

- De rekenkamercommissie doet onderzoek naar de kwaliteit van de beleidsinformatie. U bekijkt hier het plan van aanpak.

- De rekenkamercommissies van de gemeenten Baarn, Bunnik, Nieuwegein, Soest en IJsselstein doen gezamenlijk onderzoek naar het functioneren en presteren van de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst Midden Nederland (RMN). U bekijkt hier het onderzoeksvoorstel.

Afgeronde onderzoeken

U vindt de afgeronde onderzoeken door de rekenkamercommissie op deze pagina.

Jaarplannen en jaarverslagen

U bekijkt hier het Jaarplan 2018 en de brief van de rekenkamercommissie met nadere informatie over het onderzoeksprogramma 2018. U vindt de vorige jaarplannen en jaarverslagen van de rekenkamercommissie op deze pagina.

Op deze pagina leest u meer over de rekenkamercommissie van Baarn. Op deze pagina vindt u de 'Verordening op de Rekenkamercommissie'.