Onderzoeken, jaarplannen en -verslagen

Actuele onderzoeken

De rekenkamercommissie is gestart met een onderzoek naar de stand van zaken met betrekking tot de voorbereiding op de omgevingswet. U bekijkt hier de onderzoeksopzet.

Afgeronde onderzoeken

U vindt de afgeronde onderzoeken door de rekenkamercommissie op deze pagina.

Jaarplannen en jaarverslagen

U bekijkt hier het Jaarverslag 2018 en programma 2019 en de brief van de rekenkamercommissie met een update van hun onderzoeken. U vindt de vorige jaarplannen en jaarverslagen van de rekenkamercommissie op deze pagina.

Op deze pagina leest u meer over de rekenkamercommissie van Baarn. Op deze pagina vindt u de 'Verordening op de Rekenkamercommissie'.