Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie onderzoekt de doeltreffendheid, de doelmatigheid en de rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid en ondersteunt daarmee de gemeenteraad in zijn kaderstellende en controlerende rol.

In de praktijk betekent dit dat de rekenkamercommissie onderzoekt:

  • of de gemeente de door haar gestelde doelen werkelijk bereikt;
  • of zij die doelen bereikt tegen de laagst mogelijke kosten;
  • en of zij daarbij handelt binnen hogere en eigen wet- en regelgeving.

De rekenkamercommissie doet per jaar 1 à 2 onderzoeken. De conclusies en aanbevelingen in die onderzoeken zijn erop gericht om van te leren.

De rekenkamercommissie is volledig onafhankelijk. Zij wordt in haar werkzaamheden ondersteund door de griffie.

Wie zitten er in de rekenkamercommissie?

De rekenkamercommissie bestaat op dit moment uit 2 leden, die door de gemeenteraad voor 4 jaar worden benoemd:

Kees Langerwerf

Telefoon: 06 16 51 41 41
Nevenfuncties:

  • Voorzitter rekenkamercommissie Bernheze
  • Lid rekenkamercommissie Boxtel

Jeroen van den Heuvel 

Telefoon: 06 22 52 94 27
Nevenfuncties:

  • Directeur/eigenaar van Co-Effective
  • Fractie-assistent D66 Zeist

Op deze pagina kunt u de onderzoeksopzet van het huidige onderzoek, de onderzoeksrapporten, jaarplannen en -verslagen raadplegen.