Nieuws

 • Schrijf je in voor de Winterspelen in de Kerstvakantie!

  (06-12-2018)

  In de Kerstvakantie is er een bijzondere sportdag voor alle basisschoolkinderen. Deze Winterspelen-dag zal plaatsvinden op donderdag 27 december. De dag wordt mogelijk gemaakt door een samenwerking van De Trits, Kinderopvang Baarn en de jeugdsportcoördinatoren van de Gemeente Baarn. Je kunt je nu al inschrijven voor deze leuke sportdag!

 • Kaartje met de wijken in de gemeente Baarn

  (28-11-2018)

 • Proef ‘Zorgverzekering op maat’ voor inwoners met laag inkomen

  (08-11-2018)

  Voor inwoners met een minimum inkomen start de gemeente Baarn de proef ‘Zorgverzekering op maat’. De gemeente wil zo helpen bij het vinden van een voordelige zorgverzekering die aansluit bij de persoonlijke zorgbehoefte. De speciale website www.poliswijzer.nl/baarn helpt bij het maken van een goede keuze.

 • De Kidskaart: extraatje voor kinderen in gezinnen met een laag inkomen

  (01-11-2018)

  Baarnse kinderen in gezinnen met een inkomen tot 120 procent van de bijstandsnorm krijgen komende tijd 75 euro in de vorm van cadeaukaarten: de zogenoemde ‘Kidskaarten’. De Kidskaarten kunnen worden besteed bij winkels in het centrum van Baarn aan artikelen voor de kinderen, zoals kinderkleding, kinderboeken of speelgoed.

 • Stooktips voor houtkachel en open haard

  (23-10-2018)

  Heeft u een open haard of houtkachel? Of wilt u er een kopen? Om verantwoord en veilig te kunnen stoken hebben we wat handige tips op een rijtje gezet. 

 • ‘Facelift’ winkelstraat is een feit

  (23-10-2018)

  De Laanstraat, dé winkelstraat van Baarn, is klaar: strakke bestrating, siergoten, opvallende zitbankjes en fraai vormgegeven afvalbakken. Maar ook nieuwe bloembakken, gezellige pleintjes en handige laadpalen voor de elektrische fiets. Ook de Brinkstraat is opgeknapt. Er is het afgelopen jaar hard gewerkt om alles op tijd af te krijgen. En met succes.

 • Nieuwe Gemeentegids komt begin 2019

  (23-10-2018)

  De nieuwe Gemeentegids van Baarn komt begin 2019 uit. Naast informatie over de verschillende diensten van de gemeente, zijn daarin ook de meest actuele gegevens opgenomen over de samenstelling van de gemeenteraad en het college van B&W. En natuurlijk een overzicht van allerlei organisaties en diensten in Baarn.

 • Subsidie voor inbraakwerende maatregelen

  (04-10-2018)

  Inwoners van Baarn met een koopwoning kunnen vanaf  8 oktober 2018 geld terugkrijgen van de gemeente als zij hun woning beveiligen met PKVW(Politiekeurmerk Veilig Wonen)-erkende sloten of andere inbraakwerende maatregelen.

 • Burgerzaken vanaf oktober alléén in de even weken ’s-avonds open

  (03-10-2018)

  Van oktober tot en met maart is het loket Burgerzaken in het gemeentehuis op woensdagavond alleen geopend in de weken met even nummer. Welk nummer een week heeft, vindt u in veel agenda’s en kalenders. De avondopenstelling is van 18.00 uur tot 19.30 uur.

 • Geen acceptgirokaarten meer bij betalen gemeentelijke leges

  (14-09-2018)

  Door de opkomst van internetbankieren is het gebruik van de acceptgiro sterk afgenomen. Omdat nog maar een klein percentage van de mensen gebruik maakt van de acceptgiro, is er besloten geen acceptgiro's meer mee te sturen voor de betaling van leges voor bijvoorbeeld vergunningen of voltrekken van een huwelijk. Dit bespaart papier en gemeenschapsgeld.

 • Onderzoek naar behoefte werklocaties in Baarn

  (12-09-2018)

  Ondernemers zijn onmisbaar voor een gezonde economische toekomst en werkgelegenheid. Daarom heeft de gemeente Baarn oog voor het lokale vestigingsklimaat. Om op korte en lange termijn voldoende ruimte te bieden, heeft de gemeente onderzoeksbureau STEC opdracht gegeven om een behoefteraming te maken. Zowel de behoefte aan bedrijfsterrein als kantoorlocaties wordt in beeld gebracht.

 • Eemnessers voortaan naar recyclingstation Baarn

  (11-09-2018)

  Op 1 januari 2019 stopt de gemeente Eemnes met de inzameling van grof huishoudelijk afval aan de milieustraat op de gemeentewerf. De gemeenten Eemnes en Baarn hebben afgesproken dat Eemnes met ingang van het nieuwe jaar medegebruik mag maken van het recyclingstation in Baarn. Het is het eerste mooie voorbeeld van intensievere samenwerking tussen de gemeenten.

 • Werkzaamheden in het gemeentehuis

  (15-08-2018)

  Tot het eind van het jaar vinden er diverse werkzaamheden plaats in het gemeentehuis. Het moderne deel van het gemeentehuis is toe aan een opfrisbeurt. Mogelijk zorgen de werkzaamheden voor wat overlast als u een bezoek brengt aan het gemeentehuis. 

 • Goed bezochte en nuttige informatieavond Baarnse Erfgoedwaardenkaart

  (04-07-2018)

  De informatieavond over de Baarnse Erfgoedwaardenkaart trok dinsdag 3 juli veel Baarnaars naar de Paaskerk. Men kon zich laten informeren over hoe de gemeente omgaat met het plaatselijke erfgoed en over de inventarisatie van de waardevolle objecten in Baarn. In een volgende fase wordt duidelijk welke gebouwen, landschappen en archeologische vondsten een benoeming in het gemeentelijk beleid krijgen. Zo kunnen we ons cultureel erfgoed bewaren voor toekomstige generaties.

 • Subsidie beschikbaar voor initiatieven zorg, leefbaarheid, ontmoeting & zelfredzaamheid

  (19-06-2018)

  De gemeente Baarn stimuleert initiatieven van inwoners op het gebied van zorg, leefbaarheid, ontmoeting en zelfredzaamheid. Hebt u daar zelf ook ideeën over? Dan is het goed te weten dat de gemeente kan helpen om uw initiatief van grond te krijgen met een subsidie: het Stimuleringsbudget.

 • Meld verdachte situaties en overlast!

  (28-05-2018)

  Hoe herkent u verdachte situaties? En hoe kunt u daar vervolgens het beste op reageren? Hierbij geven we u een aantal tips. Bezoekers van de preventie-avonden in de winterperiode herkennen de adviezen wellicht; het zijn dezelfde tips die zij kregen via de training “herken verdacht gedrag” van de politie.

 • Woningbouwplannen De Tuinen van Noord stap dichterbij

  (18-05-2018)

  De woningbouwplannen De Tuinen van Noord zijn een stap dichterbij: het college van Baarn heeft ingestemd met de voorontwerpbestemmingsplannen. De nieuwbouw is voorzien op de vrijgekomen schoollocaties Gaspard de Coligny (Elly J. Meijertuin) en Montini (Drakentuin). In totaal gaat het om 42 woningen, waarvan 30% sociale huurwoningen, 40% koopwoningen tot een prijs van € 220.000 vrij-op-naam en 30% vrije sector koopwoningen in het duurdere segment.

 • Coalitieakkoord 2018 - 2022

  (23-04-2018)

  Vrijdagmiddag 20 april ondertekenden de fractievoorzitters van VVD, D66, CDA en ChristenUnie-SGP het nieuwe Coalitieakkoord 2018 - 2022 voor de gemeente Baarn, getiteld: 'Duurzaam en ondernemend vooruit!'.

 • Baarn en Eemnes kiezen voor intensieve samenwerking/ambtelijke fusie als BEL-samenwerking stopt

  (27-03-2018)

  Mede door de bestuurlijke ontwikkeling in de provincie Noord-Holland zijn de gemeenten Baarn en Eemnes in het najaar 2017 gestart met het verkennen van mogelijke samenwerkingsvormen die het vermogen versterken om bepaalde maatschappelijke opgaven samen effectief op te pakken.

 • Dit jaar worden de Baarnse riolen schoongemaakt

  (31-01-2018)

  Het rioolstelsel in de gemeente Baarn wordt in 2018 door het bedrijf Vandervalk+degroot gereinigd en geïnspecteerd. Als er wortels in het riool gegroeid zijn of andere obstakels in het riool zitten, worden deze met een waterjet verwijderd.