Nieuws

 • Bericht van de burgemeester

  (01-04-2020)

  Beste inwoners van Baarn,

  Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle. Deze boodschap heeft de afgelopen week ieder van ons bereikt. En met effect. Het doet me goed om te merken dat landelijke adviezen en maatregelen steeds vaker nauwkeurig opgevolgd worden.

 • Aanpassing Baarnse weekmarkt

  (31-03-2020)

  In navolging van de aangescherpte maatregelen voor markten die door de Veiligheidsregio Utrecht zijn genomen, zal de weekmarkt op de Brink in Baarn de komende tijd alleen voor kramen met etenswaren zijn.

 • Centraal corona centrum

  (31-03-2020)

  Op het terrein van het Tergooi ziekenhuis in Blaricum is een centraal corona centrum ingericht.

 • Hugo Prakke geïnstalleerd als wethouder

  (31-03-2020)

  Tijdens de aangepaste raadsvergadering van 25 maart 2020 is Hugo Prakke beëdigd als wethouder voor de gemeente Baarn namens D66.

 • Inspraak Regionale Energie Strategie (RES) via website

  (31-03-2020)

  In verband met de maatregelen rond het coronavirus kan de inspraakavond die gepland stond op 15 april niet doorgaan.

 • KringloopCentrum Baarn Bunschoten gesloten

  (31-03-2020)

  KringloopCentrum Baarn Bunschoten sluit, als laatste Kringloopcentrum in de regio, vanaf woensdag 1 april tijdelijk haar deuren.

 • Wegomleiding RMN recyclestation Baarn/Eemnes

  (25-03-2020)

  Vanaf woensdag 25 maart 13.00 uur is een omleiding van kracht voor verkeer richting het recyclestation voor Baarn en Eemnes aan de Oude Amsterdamsestraatweg.

 • Informatie over het coronavirus

  (24-03-2020)

  Laatste update: 01-04-2020 

  Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft de Rijksoverheid verschillende maatregelen ingesteld. Ze werken daarbij  samen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de GGD regio Utrecht (GGDrU). Gemeente Baarn volgt de landelijke richtlijnen.

 • Bericht van de burgemeester

  (24-03-2020)

  Beste inwoners van Baarn,

  Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle. Deze boodschap heeft de afgelopen week ieder van ons bereikt.

 • Kleur voor iemand anders

  (24-03-2020)

  Een berichtje speciaal voor de Baarnse kinderen. Nu jullie niet naar school kunnen, hebben jullie wat meer tijd voor andere dingen.

 • Aangepaste dienstverlening

  (23-03-2020)

  Vanwege de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn er aanpassingen aan de gemeentelijke dienstverlening. Uitgangspunt is dat we op verantwoorde wijze inwoners, ondernemers en organisaties van dienst blijven. Daarvoor vragen wij uw begrip en medewerking.

 • Eerste besmetting coronavirus in Baarn vastgesteld

  (19-03-2020)

  In de gemeente Baarn is een besmetting met het coronavirus (COVID-19) vastgesteld. De persoon verblijft in thuisisolatie. Het contactonderzoek dat GGD regio Utrecht (GGDrU) in dit soort situaties altijd doet, vindt momenteel plaats.

 • Coronavirus: hulp voor ondernemers

  (17-03-2020)

  Landelijke maatregelen

  Het kabinet heeft besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook banen en inkomens te  beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen  doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.  

  Op www.rijksoverheid.nl/coronavirus staat waar u terecht kunt voor de landelijke regelingen.

  Noodmaatregel voor ondernemers/zzp'ers via de uitvoeringsorganisatie BBS

  Zelfstandige ondernemers in Baarn, Bunschoten en Soest met financiële problemen kunnen een beroep doen op de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO)

  Voor een aanvraag kunt u terecht bij de Uitvoeringsorganisatie Baarn Bunschoten Soest: Noodmaatregel voor ondernemers

  Heeft u dringende vragen of direct hulp nodig, dan kunt u tussen 8.30 en 12.30 uur bellen naar (035) 609 3411. Wij verzoeken u om niet naar BBS toe te komen, teneinde het aantal fysieke contacten zoveel mogelijk te beperken. 

  Uitstelmogelijkheid betaling aanslag gemeentelijke heffingen voor Baarnse ondernemers en ZZP'ers

  De gemeente Baarn wil ondernemers steunen wanneer zij in financiële problemen komen door de coronacrisis. In aanvulling op de maatregelen van de Rijksoverheid, bieden wij ondernemers en zzp'ers de mogelijkheid tot uitstel van betaling van de gemeentebelastingen tot eind 31 oktober 2020.

  Wat u moet doen om uitstel aan te vragen

  Bent u ondernemer en komt u in de problemen door het coronavirus? Vul dan via onderstaande link het aanvraagformulier in.

  Aanvraagformulier met DigiD

  Aanvraagformulier met e-Herkenning

  Aanvraagformulier zonder DigiD of e-Herkenning

 • Jeugdhonk Baarn: een plek voor Baarnse jongeren

  (11-03-2020)

  Het Jeugdhonk Baarn is een ontmoetingsplek voor en door Baarnse jongeren. Samen met gemeente Baarn heeft Nationaal Bureau Sport Stimulering dit initiatief opgezet in 2017 en zijn zij dit verder aan het ontwikkelen om nog meer jongeren te bereiken. De doelgroep van het Jeugdhonk is 10-18 jaar.

 • Bij brand veilig je huis uit? Maak een vluchtplan

  (11-03-2020)

  Kunt u, uw gezin of huisgenoten veilig buiten komen als er brand uitbreekt? De eerste minuten bent u op uzelf aangewezen. Nadat u 112 hebt gebeld, duurt het even voordat de brandweer er is.

 • Aanslag gemeentelijke belastingen

  (24-02-2020)

  Met dagtekening 29 februari 2020 ontvangt u aanslag gemeentelijke belastingen en de WOZ-beschikking 2020. Wat is er nieuw in 2020 en wat moet u weten?

 • Uitslag enquêtes Arcadeplannen

  (05-11-2019)

  In november 2019 vroeg de gemeente Baarn de mening van alle inwoners over het plan om een nieuw cultuurhuis te bouwen in het centrum van Baarn, aan de Brink op de plek waar nu het Arcadegebouw staat.