Nieuws

 • 2 september: Het beste voor je Beurs

  (15-08-2017)

  Op 1 en 2 september vindt het Cultureel Festival plaats. Op zaterdag 2 september is ook het gemeentehuis geopend. Er is van alles te doen. Voor het gemeentehuis in de Laanstraat vind je het Zorg – en Welzijnplein. Traditiegetrouw vindt de uitreiking van De Baarnse Literatuurprijs door burgemeester Mark Röell plaats in de Trouwzaal. Zorg dat je om 11.00 uur klaar staat voor de opening van deze mooie dag door de burgemeester en wethouders op ons bordes.

 • Wethouder Stroo tijdelijk afwezig

  (14-08-2017)

  Wethouder Stroo is de komende tijd afwezig door de gevolgen van een longontsteking. In overleg met de arts zal de wethouder de tijd nemen voor herstel. Zodra hij hiertoe in staat is zal hij weer als wethouder aan de slag gaan in Baarn. Het college zal zijn werkzaamheden voorlopig onderling verdelen.

 • 9 september Open Monumentendag

  (11-08-2017)

  Nationale Open Monumentendag – in Baarn op zaterdag 9 september a.s. – staat dit jaar landelijk in het teken van ‘Boeren, burgers en buitenlui’. De nadruk ligt hiermee sterk op mensen en op hun onderlinge economische en culturele relaties. Het thema verbindt stadsbewoners, plattelandsbewoners en mensen met een rondtrekkend bestaan, en het verbindt uiteenlopende historische perioden met het heden.

 • Werkzaamheden Goeman Borgesiuslaan starten 21 augustus

  (08-08-2017)

  Op maandag 21 augustus starten we met de reconstructie van het laatste deel van de Goeman Borgesiuslaan, tussen de J.F. Kennedylaan en de Drakenburgerweg. De werkzaamheden gaan naar verwachting 7 weken duren. Om de overlast te beperken, voeren we de werkzaamheden uit in fases. Het gedeelte van de straat waar we aan het werk zijn, wordt dan wordt afgesloten voor het doorgaande verkeer. Voetgangers en fietsers kunnen er wel langs.

 • Baarn veiliger

  (31-07-2017)

  Het aantal geregistreerde misdrijven in de eerste helft van 2017 is in Baarn beduidend lager dan in dezelfde periode in de voorgaande drie jaren. Ook scoort de gemeente goed vergeleken met de regio Midden Nederland. Dalen de criminaliteitscijfers in Midden Nederland met 7%, in Baarn is sprake van een daling van maar liefst 14%.

 • Herstelwerkzaamheden dak brede school De Uitkijck van start

  (28-06-2017)

  Het is bijna zover: in de zomervakantie wordt het dak van het gebouw De Uitkijck vervangen. Sinds de oplevering in 2009 hebben gebruikers last van (vocht)problemen. De nu geplande werkzaamheden aan het dak zijn erop gericht deze problemen op te lossen. Na de zomer kunnen basisschool De Uitkijck, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang weer fris van start in hun eigen gebouw.

 • Werkzaamheden centrum van start

  (19-06-2017)

  De herinrichting van het centrum van Baarn gaat beginnen. De komende twee weken staat het groot onderhoud van het begin van de Laanstraat op het programma. Na de zomer wordt ook de rest van het winkelgebied in fases aangepakt.

 • Laanstraat en Brinkstraat krijgen facelift

  (23-03-2017)

  De winkelstraten Laanstraat en Brinkstraat in het centrum van Baarn krijgen een nieuwe look. Het definitieve ontwerp hiervoor is door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Onder andere de bestrating en de goten worden vervangen en er komen nieuwe bankjes en afvalbakken. Bij de entrees van de winkels worden bijzondere elementen aangelegd. Ook worden enkele bijzondere plekken gecreëerd in de vorm van pleintjes en centrale fietsparkeerplekken. De doorsteken voor autoverkeer door de Laanstraat verdwijnen. Voor bevoorradingsverkeer wordt een verkeersplan gemaakt. De werkzaamheden starten na de zomer van dit jaar en in november 2018 moet alles gereed zijn.  

 • Iedere vrijdag spreekuur over geld

  (27-02-2017)

  Heeft u behoefte aan meer inzicht in uw inkomsten en uitgaven? Heeft u een (tijdelijk) tekort aan geld? Gaan uw inkomsten veranderen? Heeft u te maken met een erfenis? U kunt iedere vrijdag met allerlei vragen over geld terecht bij het inloopspreekuur van het PING-loket. PING staat voor Persoonlijk IN Geld.

 • Vraag en antwoord rubbergranulaat verwijderen van kunstgrasvelden

  (23-02-2017)

  Naar aanleiding van de motie van BOP, D66, Groen Links, PvdA, LTS Baarn en ChristenUnie SGP over het verwijderen van rubbergranulaat op kunstgrasvelden in Baarn vindt u hieronder antwoorden op de tot nu toe meest gestelde vragen.