Nieuws

 • Bericht van de burgemeester

  (17-09-2020)

  Beste inwoners van Baarn,

  Nu de zomer tot een eind komt, krijgt het ‘normale’ leven weer zijn beloop. ‘Normaal’ tussen aanhalingstekens inderdaad, want helemaal als voorheen is het natuurlijk niet. Kinderen gaan weer naar school, het sportseizoen is weer gestart en veel mensen zijn na een vakantie weer aan het werk of de studie gegaan. Maar bij vrijwel alles wat we doen speelt mee dat het coronavirus niet verdwenen is en nog altijd een risico vormt. Niet alleen voor onze ouderen en kwetsbare groepen, maar ook voor jongere mensen zonder bekende gezondheidsproblemen.

 • Eerste bewonersavond ‘Jouw Heuvelrugtuin’ op 23 september

  (10-09-2020)

  Je woont in gemeente Baarn, Zeist, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal of Rhenen? En je wilt van je tuin een echte Heuvelrugtuin maken? Dan wil je vast meer weten over hoe je dit doet! Ook vertellen we je meer over het Nationaal Park. Hoe het is ontstaan, welke grondsoorten er zijn en waar je deze vindt. Kees de Heer (IVN Amersfoort en Geopark Heuvelrug) is een echte expert op dit gebied. Tijdens de eerste online Bewonersavond op 23 september van 20:00 tot 21:30, vertelt hij je er alles over.

 • Afspraak maken? Doe dit altijd via Baarn.nl of telefonisch!

  (09-09-2020)

  Wilt u binnenkort een afspraak maken bij de gemeente, bijvoorbeeld voor het verlengen van uw rijbewijs of het aanvragen van een paspoort? Doe dit altijd via onze website of telefonisch!

 • WerkgeversServicepunt komt bij je langs: kosteloos advies over werving van personeel en sociaal ondernemen

  (02-09-2020)

  Het WerkgeversServicepunt regio Amersfoort (WSP) gaat in september de regio in. Met een volkswagenbusje bezoeken accountmanagers industrieterreinen in Amersfoort en omgeving om zo op ludieke wijze kennis te maken met bedrijven. Wil je meer informatie over de dienstverlening van het WSP? Meld je dan aan voor een persoonlijk bedrijfsbezoek tijdens de bustour of bezoek bij de bus. Het WSP helpt werkgevers bij de werving en selectie van personeel en sociaal ondernemen. Door naar de bedrijven toe te gaan, wil het WSP werkgevers op een laagdrempelige informeren over haar dienstverlening.

 • Leefstijlmonitor: inwoners gevraagd om inbreng sportbeleid en sportvoorzieningen

  (02-09-2020)

  De gemeente wil graag weten wat kinderen (vanaf 6 jaar), jongeren en volwassenen vinden van de sportvoorzieningen en het sportbeleid in Baarn en welke wensen zij hebben. Daarom ontvangen 2.000 willekeurig gekozen inwoners per brief een uitnodiging om deel te nemen aan de Leefstijlmonitor. De onderzoeksresultaten worden gebruikt om het lokale beleid en de voorzieningen nog beter te laten aansluiten op de behoeften van inwoners.

 • Voorontwerp bestemmingsplan Soestdijk ter inzage

  (02-09-2020)

  Burgemeester en wethouders van Baarn maken overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bekend dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor Landgoed Paleis Soestdijk.

  De procedure start met de terinzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan ‘Landgoed Paleis Soestdijk’.

 • Denk en praat mee over nieuwe subsidie voor stimuleren gezamenlijke duurzaamheidsplannen

  (20-08-2020)

  Vanaf 2021 stelt de gemeente Baarn een subsidie beschikbaar voor collectieve aanpakken van isolatie, energiebesparing en/of het opwekken van duurzame energie. Met de subsidie wil de gemeente stimuleren dat eigenaren van een eigen woning of bedrijfspand samen nadenken over gedeelde maatregelen die hun panden duurzamer maken. Bijvoorbeeld door samen zonnepanelen aan te brengen, te isoleren of als energiecoöperatie duurzame energie te (her)winnen. Geïnteresseerden zijn welkom op één van bijeenkomsten die de gemeente in september organiseert.

 • Eerste helft 2020 bijna 60 procent minder woningbraken

  (14-08-2020)

  ​Het aantal misdrijven in de gemeente Baarn is in de eerste helft van 2020 fors afgenomen. Daarmee wordt de dalende trend van de afgelopen jaren voortgezet. Het aantal geregistreerde misdrijven daalde met 10 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Deze daling was iets groter dan het gemiddelde in de regio Midden-Nederland.

 • Nazomers Genieten in Vorstelijk Baarn

  (12-08-2020)

  Elk jaar na de zomervakantie is het weer ‘Nazomers Genieten’ in Vorstelijk Baarn. Dat is dit jaar niet anders, ook al moet het nu op anderhalve meter van elkaar. Ondanks dat verschillende jaarlijkse evenementen zijn afgelast of op kleinere schaal plaatsvinden, is er in de nazomerweken nog genoeg te beleven in Baarn. Met inachtneming van de regels, natuurlijk.

 • Waar is het druk en rustig in de provincie? Raadpleeg de Druktemonitor

  (05-08-2020)

  Inwoners en bezoekers die er in de provincie Utrecht veilig op uit willen, kunnen terecht op druktemonitorutrecht.nl. Op deze website is te zien op welke toeristische plekken het druk of rustig is.

 • Maatregelen voor verbetering dierenwelzijn in Maarschalksbos

  (30-07-2020)

  Deze weken voert de gemeente in samenwerking met Stichting tot Behoud van Hertenkamp Maarschalksbos een aantal maatregelen uit voor verbetering van het welzijn van de dieren in het hertenkamp.

 • Jongerenprogramma WIJ ZIJN AAN

  (29-07-2020)

  Gemeente Baarn en Gemeente Soest slaan de handen ineen. Gezamenlijk wordt er gebouwd aan een inspirerende digitale ontmoetingsplek voor de jongeren vanuit beide gemeenten. Jongeren uit de gemeente Soest en de gemeente Baarn in de leeftijd van 12 – 18 jaar oud kunnen in augustus meedoen aan het programma WIJ ZIJN AAN.

 • Terugblik Besluit in de Raad van 15 juli 2020

  (22-07-2020)

  Op woensdag 15 juli 2020 vond de vergadering van Besluit in de Raad in Groot Kievitsdal plaats. Iedere maand kunt u in het Gemeentenieuws en op de gemeentelijke website www.baarn.nl een verslag lezen van wat er tijdens het Besluit in de Raad is behandeld en besloten.

 • Vooraankondiging 2e fase kap risicobomen

  (22-07-2020)

  Van verschillende bomen in Baarn is bij een controle vast komen te staan dat ze door bijvoorbeeld ziekte of ouderdom een mogelijk risico vormen voor mens, dier en bezit. Ze kunnen bijvoorbeeld omvallen bij harde wind of zware takken verliezen. Een aantal van deze bomen is in verband met de veiligheid al in een eerdere fase gekapt. Later dit jaar volgt een 2e fase waarin risicobomen worden gekapt.

 • Gemeenteraad Baarn stemt in met het in procedure brengen van het voorontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk, als uitgangspunt voor het ontwerpbestemmingsplan

  (16-07-2020)

  De gemeenteraad van Baarn heeft op woensdag 15 juli 2020 ingestemd met het voorontwerp-bestemmingsplan Paleis Soestdijk. De fracties in de gemeenteraad van Baarn staan in ruime meerderheid positief tegenover de plannen van de MeyerBergman Erfgoed Groep met Landgoed Paleis Soestdijk. Het bestemmingsplan, waaraan nu verder gewerkt wordt, maakt deze plannen mogelijk.

 • Bericht van de burgemeester

  (16-07-2020)

  Beste inwoners van Baarn,

  En ineens staat de zomervakantie voor de deur. Voor veel van u een periode van bijkomen, rusten, bezinning en terugkijken. Na een buitengewone periode van maanden waarin door het coronavirus ineens zoveel dingen anders werden dan we gewend waren. Plotseling niet meer zomaar naar buiten kunnen, naar het werk, naar school of op bezoek bij vrienden. Niet kunnen zorgen voor dierbare familieleden. Onzekerheid of je als ondernemer het hoofd wel boven water kunt houden. Ineens verantwoordelijk zijn voor het thuisonderwijs van de kinderen. Bezorgdheid over de gezondheid van jezelf en anderen. Afstand bewaren, terwijl je juist de behoefte voelde aan nabijheid.

 • Minder bezwaren op gemeentelijke vergunningen in 2019

  (15-07-2020)

  In 2019 is het aantal bezwaarschriften tegen vergunningen in de gemeente Baarn gedaald ten opzichte van 2018. Over besluiten in het Sociaal domein – met betrekking tot bijvoorbeeld de zorg – en over Burgerzaken zijn vrijwel geen bezwaarschriften ontvangen. De meeste bezwaren richtten zich tegen kap- of bouwvergunningen. Dit blijkt uit het jaarverslag over 2019 van de Adviescommissie Bezwaarschriften van de gemeente Baarn (kortweg: de bezwaarcommissie) dat onlangs is verschenen.

 • Gemeente Baarn, Het Gooi en Omstreken en HGO ondertekenen prestatieafspraken

  (15-07-2020)

  De afgelopen maanden is er door woningcorporatie Het Gooi en Omstreken, de gemeente Baarn en huurdersorganisatie Het Gooi en Omstreken (HGO) hard gewerkt aan de samenstelling van nieuwe prestatieafspraken. Deze worden binnenkort door Maarten van Gessel (Het Gooi en Omstreken), wethouder Erwin Jansma en Johan Ruijzendaal (HGO) ondertekend.

 • Gemeente steunt sportclubs bij inzet gekwalificeerde jeugdtrainers

  (15-07-2020)

  De gemeente stimuleert Baarnse sportclubs om opgeleide trainers in te zetten. Daarom verstrekt de gemeente in 2020 € 37.835 subsidie. Voor een deel wordt dit bedrag gebruikt om trainersopleidingen te vergoeden. Door clubleden op te leiden tot sporttrainer halen de clubs deskundigheid in huis. Daarnaast waardeert de gemeente de inzet van al eerder opgeleide trainers met subsidie. Deze subsidieregeling was in 2020 een succes: het afgelopen seizoen zijn bij de 15 sportclubs in Baarn zijn 67 deskundige jeugdtrainers actief geweest. Bovendien hebben bij vier clubs vijf van hun leden een trainersopleiding afgerond.

 • Vraag en aanbod werklocaties in balans

  (13-07-2020)

  In Baarn is de komende jaren de vraag en het aanbod van werklocaties voor ondernemers in balans. Dat blijkt uit het rapport Toekomstvisie Werklocaties dat is opgesteld door het onafhankelijke onderzoeksbureau Stec Groep. Hierbij is rekening gehouden met de plannen voor woningbouw op de Tolweg 2-4-6. Zowel het onderzoeksrapport als het ontwerpbestemmingsplan voor de Tolweg zijn deze week vastgesteld door het college en worden na de zomer voorgelegd aan de gemeenteraad.

 • Panoramafoto’s in Baarn

  (30-06-2020)

  ​Het bedrijf Cyclomedia maakt in de periode midden juli tot midden september panoramafoto's in Baarn. Hiervoor rijdt een auto voorzien van bedrijfslogo met een speciale camera op het dak door alle straten van Baarn. De foto’s worden gemaakt vanaf de openbare weg. De werkzaamheden duren enkele weken, maar veroorzaken over het algemeen geen overlast voor het verkeer.

 • Oproep: heeft u informatie over oude schuilkelders in Baarn?

  (24-06-2020)

  Afgelopen jaren heeft de gemeente het Baarnse cultureel erfgoed in kaart gebracht, met als doel dit erfgoed beter te beschermen. Daaruit bleek ook dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog verschillende schuilkelders in Baarn zijn gebouwd. Helaas is veel informatie die de gemeente had over deze schuilkelders verloren gegaan. Daarom vraagt de gemeente aan inwoners om te helpen met informatie.

 • Mantelzorgers verdienen waardering

  (22-06-2020)

  De gemeente Baarn vindt dat de inzet van mantelzorgers steun en waardering verdient. Ook in 2020 kunt u weer het Mantelzorgcompliment aanvragen voor uw mantelzorger. Mantelzorgers kunnen voor ondersteuning terecht bij Mantelzorg Baarn (Welzijn Baarn). Het gemeentelijk Mantelzorgcompliment wordt gegeven in de vorm van een geldbedrag van € 200,- per zorgvrager.

 • Leg ook een Heuvelrugtuin aan: een stukje Nationaal Park in eigen tuin

  (17-06-2020)

  Iedereen die in en rond Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug woont wordt opgeroepen om in het najaar aan de slag te gaan met het vergroenen van de eigen voor- of achtertuin. Dus ook inwoners van de gemeente Baarn. Om voorbereid aan de slag te gaan, kunt u nu al de plannen hiervoor smeden.

 • Metaaldetectoren verboden buiten de bebouwde kom

  (12-06-2020)

  In de gemeente Baarn geldt al jaren een verbod op metaaldetectoren buiten de bebouwde kom. Het is in de gebieden rond Baarn, Lage Vuursche en Eembrugge niet toegestaan om een metaaldetector bij zich te hebben.

 • Oproep: help jonge bomen tijdens de droogte

  (27-05-2020)

  Af en toe valt er een beetje regen, maar over het geheel genomen is het voorjaar dit jaar bijzonder droog. Vanwege deze droogte geeft de gemeente extra water aan pas aangeplante bomen in de openbare ruimte. Vanwege de lengte van deze droge periode, kunnen wij ook uw hulp gebruiken. Wij zouden het waarderen als u extra water zou willen geven aan nieuw aangeplante bomen in de openbare ruimte rond uw woning of bedrijf. Vooral jonge bomen zijn kwetsbaar en hebben bij droogte extra water nodig om een goede start te maken. Een paar emmers water per boom helpt al veel.

 • Hoe de gemeente omgaat met de WOZ-bezwaren

  (27-05-2020)

  Vanaf 28 mei start de gemeente Baarn met het behandelen van de bezwaarschriften die zijn ingediend tegen de WOZ-waarde. Door de coronamaatregelen gaan er enkele zaken anders dan gebruikelijk. Hieronder leest u daarover meer.

 • Informatie over het coronavirus

  (13-05-2020)

  Laatste update: 11 juni 2020


  Zolang het coronavirus onder controle blijft, komt er stap voor stap meer ruimte. Sinds 1 juni zijn er in Nederland enkele maatregelen weer versoepeld. Naleving van de belangrijkste basisregels is nu belangrijker dan ooit. De overheid gaat ervan uit dat inwoners en ondernemers hun gezonde verstand gebruiken en hun verantwoordelijkheid nemen. Daarom blijft voor iedereen gelden:

  • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
  • Vermijd drukte.
  • Was vaak uw handen met zeep.
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
  • Schud geen handen.
  • Werk zoveel mogelijk thuis.
  • Blijf thuis bij klachten; bij benauwdheid en/of koorts blijven ook gezinsleden thuis.
 • Bosbad de Vuursche blijft deze zomer gesloten

  (11-05-2020)

  Het Bosbad blijft deze zomer vanwege het coronavirus gesloten. Dat heeft de gemeente Baarn in goed overleg met stichting Bosbad de Vuursche besloten.

 • Uitreiking Koninklijke onderscheidingen

  (24-04-2020)

  Vrijdagochtend 24 april zijn negen inwoners van Baarn Koninklijk onderscheiden. 

 • Nieuwe Noodverordening Veiligheidsregio Utrecht

  (05-04-2020)

  Het kabinet heeft aanvullende maatregelen getroffen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Iedereen moet zich daar aan houden. Overtreding van de regels is strafbaar. De voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht heeft op 3 april 2020 een nieuwe noodverordening vastgesteld. Daardoor kunnen de handhavers van de gemeente en de politie controleren of iedereen zich aan de maatregelen houdt. De gemeente vertrouwt er op dat iedereen dat doet. De voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht heeft de bevoegdheid te handhaven op naleving van de regels, bijvoorbeeld door een boete op te leggen.

 • Aangepaste dienstverlening

  (23-03-2020)

  Vanwege de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn er aanpassingen aan de gemeentelijke dienstverlening. Uitgangspunt is dat we op verantwoorde wijze inwoners, ondernemers en organisaties van dienst blijven. Daarvoor vragen wij uw begrip en medewerking.

 • Coronavirus: hulp voor ondernemers

  (17-03-2020)

  Vanwege de uitbraak van het Coronavirus zijn er meerdere maatregelen in het leven geroepen om ondernemers te steunen. 

 • Uitslag enquêtes Arcadeplannen

  (05-11-2019)

  In november 2019 vroeg de gemeente Baarn de mening van alle inwoners over het plan om een nieuw cultuurhuis te bouwen in het centrum van Baarn, aan de Brink op de plek waar nu het Arcadegebouw staat.