Nieuws

 • Coalitiebesprekingen afgerond. Nieuw college van Baarn bekend!

  (19-04-2018)

  Op woensdag 18 april hebben de onderhandelende partijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie-SGP ingestemd met het coalitieakkoord 'Duurzaam en ondernemend vooruit!'. De maatschappelijke opgaven zoals de klimaat- en energietransitie, de woningbouwopgave en het verder verbeteren van het ondernemersklimaat hebben een nadrukkelijke plek gekregen in het coalitieakkoord. De coalitie kijkt vooruit, gericht op de toekomst. Dit betekent toekomstbestendig wonen, werken, ondernemen en zorgen voor en met elkaar in onze prachtige gemeente. De financiën van de gemeente zijn op orde. Dit betekent dat de OZB jaarlijks slechts met maximaal de inflatiecorrectie wordt verhoogd.

 • Gedenksteen voor Arnold Loterijman

  (18-04-2018)

  Op woensdag 25 april om 14.00 uur onthult burgemeester Mark Röell samen met Raimond Giard, de achterneef van de Joodse tandarts Arnold Loterijman, een gedenksteen. Bijzonder is dat de imposante kei is gefinancierd via crowdfunding. Zo is het een steen van de gemeenschap.

 • Vraag leerlingenvervoer aan vóór 1 juni 2018

  (18-04-2018)

  Maakt uw kind gebruik van het leerlingenvervoer? Dien dan vóór 1 juni een nieuwe aanvraag in. U ontvangt dan voor het nieuwe schooljaar van ons een besluit.

 • Mogelijk botulisme in vijver bij De Botter

  (18-04-2018)

  In de vijver aan de Botter in Baarn is mogelijk sprake van botulisme. Om geen risico's te nemen, plaatst de gemeente in overleg met het Waterschap waarschuwingsborden bij deze vijver. Waterschap en gemeente raden af om met dode dieren of het water waarin dode dieren liggen in aanraking te komen. Ook huisdieren kunnen ziek worden van het gif dat de botulismebacterie produceert.

 • Twee spectaculaire sportdagen in de meivakantie!

  (18-04-2018)

  In de meivakantie zijn er weer twee spectaculaire sportdagen voor kinderen van 6 t/m 12 jaar georganiseerd.

 • Concept-coalitieakkoord 2018-2022 is nu te downloaden

  (17-04-2018)

  Woensdagavond 18 april vanaf 20.00 uur wordt het concept-coalitieakkoord 2018-2022  van de beoogde nieuwe coalitie VVD, D66, CDA en ChristenUnie-SGP besproken en vastgesteld. Dit gebeurt in de Raadszaal van het gemeentehuis (ingang Laanstraat 1) en iedereen is daarbij van harte welkom. Het concept-akkoord is hieronder te downloaden, zodat men de discussie goed kan volgen. Men kan het overleg ook live volgen via de lokale omroep RTV Baarn op televisie of in de live-stream op de website www.rtvbaarn.nl.

  (De versie van het concept-akkoord die u hieronder kunt downloaden, krijgt na de vaststelling nog een uitgebreide eindredactie op juist taalgebruik en vormgeving).

 • Speciale waardering voor jonge mantelzorgers

  (17-04-2018)

  Bijna alle jongeren helpen thuis wel eens mee: opruimen, boodschappen doen of een keer oppassen. Maar wat als je een broer of zus, vader of moeder hebt die lange tijd ziek of gehandicapt is?

 • Coalitievorming gaat de laatste fase in

  (13-04-2018)

  Sinds donderdag 5 april zijn de beoogde coalitiepartners VVD, D66, CDA en ChristenUnie-SGP aan de slag geweest met het formuleren van de inhoud voor het nieuwe coalitieakkoord. Op een open en constructieve wijze zijn deze gesprekken in de openbaarheid gevoerd. Op donderdag 12 april zijn de laatste onderdelen van het coalitieakkoord door de partijen behandeld. Er ligt nu een concept coalitieakkoord wat voorgelegd wordt aan de partijen die geen deel hebben uitgemaakt van deze coalitiebesprekingen. Zij worden in de gelegenheid gesteld om voor maandag 16 april 17.00 uur hun reactie te geven op dit akkoord.

 • Openbare onderhandelingen in 2e fase coalitievorming

  (11-04-2018)

  Nadat woensdag de eerste fase van de coalitievorming is afgerond, heeft informateur Erwin Jansma opdracht gekregen om te beginnen met de tweede fase. Daarin gaan de raadsfracties van VVD, D66, CDA en ChristenUnie/SGP samen onderhandelen om te komen tot een concept-coalitieakkoord. De onderhandelingsgesprekken zijn openbaar en vinden plaats in de Raadszaal van het Baarnse gemeentehuis (ingang Laanstraat 1).

 • Geen ballonnen en toch feest? Vanzelfsprekend!

  (11-04-2018)

  De gemeente Baarn en de Oranjevereniging ‘Baarn en Oranje’ respecteren het milieu en hebben duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Is dan het oplaten van ballonnen nog wel van deze tijd? Want wist u dat het jaren kan duren voor deze ballonnen zijn vergaan? En dat dit ook geldt voor ballonnen die 'afbreekbaar' zijn?

 • Informateur Jansma brengt verslag uit

  (04-04-2018)

  Na de verkiezingen voor de gemeenteraad is de heer Erwin Jansma aangesteld als informateur. Hij heeft afgelopen tijd gesprekken gevoerd met raadsfracties over de mogelijkheden om te komen tot de vorming van een toekomstbestendig college. Zijn bevindingen staan in het Verslag van de Informateur. Dit verslag kunt u hieronder downloaden. Het verslag wordt ook door de informateur gepresenteerd in een openbare bijeenkomst, woensdag 4 april om 19.30 uur, in de Trouwzaal van het gemeentehuis van Baarn - ingang Laanstraat 1. U bent hierbij van harte welkom.

 • Ruim honderd nieuwe bomen herplant dit voorjaar

  (04-04-2018)

  Met het begin van het plantseizoen 2018, is de gemeente gestart met het planten van ruim honderd bomen. Volgende week start de grote herplant-ronde met uitloop naar de week erop. Ter voorbereiding worden er al op verschillende plekken plantgaten gegraven. Dat gebeurt op (vrijwel) dezelfde plek als dat kan of op een andere plek waar een boom wel goed kan uitgroeien. Enkele van de te planten bomen zijn gesuggereerd door omwonden of zijn opvullingen omdat er in het verleden gaten zijn ontstaan in een laanbeeld/bomenrij. Ook de nieuwe inrichting van enkele speelterreintjes worden door aanplant groener gemaakt.

 • Milieuvriendelijk onkruid bestrijden door RMN

  (04-04-2018)

  Begin april is het onkruidseizoen weer van start gegaan. RMN bestrijdt de ongewenste plantengroei op stoepen, parkeervakken en woonerven met heet water, een milieuvriendelijke methode. Om dit op zoveel mogelijk plekken te kunnen doen, verzoekt RMN inwoners van Baarn hun auto tijdelijk ergens anders te parkeren, als ze zien dat de RMN-voertuigen in de straat aan het werk gaan.

 • Nieuwe grasmat Cruyff Court Baarn

  (28-03-2018)

  De kunstgrasmat van Cruyff Court Baarn wordt in de week van 3 april vervangen.

 • Zonnepanelen voor inwoners met een kleine beurs

  (27-03-2018)

  ‘Zon voor iedereen!’ is een uniek project! Gemeente Baarn schaft 30 Supersola-zonnepanelen aan die worden uitgeleend aan inwoners die dat normaal gesproken niet zouden kunnen betalen. Door het zelf opwekken van duurzame energie gaat hun energierekening direct omlaag.

 • Baarn en Eemnes kiezen voor intensieve samenwerking/ambtelijke fusie als BEL-samenwerking stopt

  (27-03-2018)

  Mede door de bestuurlijke ontwikkeling in de provincie Noord-Holland zijn de gemeenten Baarn en Eemnes in het najaar 2017 gestart met het verkennen van mogelijke samenwerkingsvormen die het vermogen versterken om bepaalde maatschappelijke opgaven samen effectief op te pakken.

 • VVD stelt Erwin Jansma aan als informateur en formuleert opdracht

  (26-03-2018)

  De VVD is bij de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen woensdag de grootste partij in Baarn geworden met 5 zetels. Aan de VVD is het nu om het initiatief te nemen bij de vorming van een nieuwe coalitie voor de komende bestuursperiode.

 • Elektrisch rijden in Baarn - zelf een gratis publieke laadpaal aanvragen

  (26-03-2018)

  De gemeente Baarn wil graag een duurzame gemeente zijn, daar past elektrisch rijden goed bij. Samen met het bedrijf MRA-Elektrisch; een projectbureau dat namens veel gemeenten werkt aan een netwerk van publieke laadpalen, plaatste de gemeente al vier publieke laadpalen. Wist u dat u zelf gratis een publieke laadpaal kunt aanvragen voor uw elektrische auto?

 • Ondertekening samenwerking ICT Soest en Baarn

  (21-03-2018)

  De gemeenten Soest en Baarn gaan intensiever samenwerken op het gebied van informatievoorziening. Burgemeester Rob Metz van Soest en wethouder Theo Stroo van Baarn tekenen hiervoor een convenant op woensdag 21 maart 2018 om 14.00 uur in het gemeentehuis van Soest.

 • Baarn beschermt erfgoed: onderzoekers verkennen potentiele monumenten

  (20-03-2018)

  Het Baarns cultureel erfgoed bewaren voor toekomstige generaties. Dat is waar de gemeente zich voor inzet. Daarom wordt een “erfgoedwaardenkaart” opgesteld. Een nieuwe en toegankelijke manier om het waardevolle culturele erfgoed zichtbaar te maken.

 • Gewijzigde openingstijden gemeentehuis en inzameling afval rond feestdagen

  (19-03-2018)

  De komende weken zijn er veel feestdagen. Het gemeentehuis is daarom op bepaalde dagen gesloten. Ook wordt het afval soms op afwijkende dagen opgehaald. Hier vindt u een overzicht.

 • Expositie Stracké met kunst van Gemeente Baarn

  (08-03-2018)

  Vijf beelden van de befaamde beeldhouwer Franz Stracké en twee schilderijen van familieleden komen tijdelijk in bruikleen bij de Historische Kring Baerne. De bruikleen is voor een unieke expositie die de Historische Kring Baerne organiseert over Franz Stracké en zijn familie. Deze expositie is te zien van 14 april tot en met 4 augustus in de Oudheidkamer, in de kelder van de bibliotheek.

 • Baarn doet mee met de verkiezing MKB-vriendelijkste gemeente

  (07-03-2018)

  Gemeente Baarn doet dit jaar mee met de verkiezing MKB-vriendelijkste gemeente. Ondernemers wordt via een enquête gevraagd om te laten weten hoe zij het beleid van de gemeente ervaren.

 • Declaratiefonds nu ook voor mensen met schuldhulpverlening

  (27-02-2018)

  Sinds kort is het Declaratiefonds in de gemeente Baarn opengesteld voor inwoners in een geregistreerd schuldhulpverleningstraject. Het Declaratiefonds biedt inwoners met een laag inkomen een jaarlijkse vergoeding voor activiteiten op cultureel, maatschappelijk, sportief en recreatief gebied.

 • Mooie bijeenkomst Inwonertop

  (23-02-2018)

  Hoe maken we Baarn veiliger? Hoe lossen we verkeersproblemen op? En hoe betrekken we de Eem bij Baarn? Drie werkgroepen presenteerden hun ideeën hierover op 22 februari tijdens de Terugkomdag van de Inwonertop. Alle drie krijgen binnenkort een vervolg.

 • Dit jaar worden de Baarnse riolen schoongemaakt

  (31-01-2018)

  Het rioolstelsel in de gemeente Baarn wordt in 2018 door het bedrijf Vandervalk+degroot gereinigd en geïnspecteerd. Als er wortels in het riool gegroeid zijn of andere obstakels in het riool zitten, worden deze met een waterjet verwijderd.

 • Vrijwilligersfonds 2018

  (27-12-2017)

  Baarnse verenigingen kunnen ook in 2018 weer een aanvraag doen voor een bijdrage uit het Vrijwilligersfonds van de Gemeente Baarn, die hiervoor jaarlijks 10.000 euro beschikbaar stelt.

 • Meld klachten Leerlingenvervoer

  (10-11-2017)

  Hebt u een klacht over het Leerlingenvervoer in Baarn? Geef dit dan alstublieft door aan de gemeente.

 • Meer samenwerking tussen de Buitengewoon opsporingsambtenaren van Baarn en Bunschoten

  (12-10-2017)

  De gemeenten Baarn en Bunschoten gaan met elkaar samenwerken op het gebied van Buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa's) in het domein Openbare ruimte. Door deze samenwerking maken de gemeenten optimaal gebruik van elkaars aanwezige capaciteit en kunnen zij elkaar bijspringen als dat nodig is.

 • Laanstraat en Brinkstraat krijgen facelift

  (23-03-2017)

  De winkelstraten Laanstraat en Brinkstraat in het centrum van Baarn krijgen een nieuwe look. Het definitieve ontwerp hiervoor is door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Onder andere de bestrating en de goten worden vervangen en er komen nieuwe bankjes en afvalbakken. Bij de entrees van de winkels worden bijzondere elementen aangelegd. Ook worden enkele bijzondere plekken gecreëerd in de vorm van pleintjes en centrale fietsparkeerplekken. De doorsteken voor autoverkeer door de Laanstraat verdwijnen. Voor bevoorradingsverkeer wordt een verkeersplan gemaakt. De werkzaamheden starten na de zomer van dit jaar en in november 2018 moet alles gereed zijn.