Nieuws

 • Ook Baarn doet mee aan World Cleanup Day

  (15-09-2021)

  Op zaterdag 18 september is het World Cleanup Day. Ook Baarn doet daaraan mee, onder meer door vrijwilligers te bedanken die het hele jaar door zwerfafval opruimen, en met een extra opschoonactie vanuit De Groene Inval.

 • Open je ogen voor mensenhandel: Fototentoonstelling in Pekingtuin

  (15-09-2021)

  Van 15 september tot en met 6 oktober 2021 is de reizende fototentoonstelling ‘Open je ogen’ te zien in de Pekingtuin in Baarn. 30 paar indringende ogen kijken voorbijgangers aan. Op grote billboards vertellen 30 dappere slachtoffers van mensenhandel openhartig hun verhaal. Zij willen dat wij weten dat mensenhandel dichterbij is dan we vaak denken. CoMensha (coördinatiecentrum tegen mensenhandel) en stichting Open Mind zijn de initiatiefnemers van deze tentoonstelling.

 • Aftrap E-waste Race bij basisschool Gaspard de Coligny

  (15-09-2021)

  Tien basisscholen uit de verschillende RMN-gemeenten, waaronder de Gaspard de Colignyschool in Baarn, doen dit jaar mee aan de zogeheten E-waste Race. Leerlingen van de scholen gaan de strijd met elkaar aan om zo veel mogelijk afgedankte elektrische apparaten (ook wel E-waste genoemd) in te zamelen. De winnende school wint een prijs. De E-waste race start op 20 september en duurt tot donderdag 14 oktober 2021. Vanochtend trapte wethouder Jannelies Vissers de race af met een gastles bij 'de Gaspard' over de schaarste van grondstoffen, het belang van recycling en uitleg over de race.

 • Kap risicobomen

  (15-09-2021)

  Regelmatig controleert de gemeente de gemeentelijke bomen om te bepalen welke onderhoudsmaatregelen nodig zijn voor het veilig behouden van de bomen. Helaas kwam onlangs uit controle naar voren dat 8 dennen en 2 acacia’s in het bos langs de Gerrit van der Veenlaan dood zijn. Vanuit de plicht als gemeente zorg te dragen voor veilige bomen in de openbare ruimte heeft de gemeente voor deze bomen een kapvergunning aangevraagd. Het besluit over deze kapvergunning vindt u onder ‘Officiële bekendmakingen’ op deze pagina’s Gemeentenieuws en in het elektronisch Gemeenteblad van de gemeente via www.officielebekendmakingen.nl. De bomen worden gekapt nadat de kapvergunningprocedure volledig is afgerond.

 • Gemeente Baarn en Takecarebnb bundelen hun krachten! 

  (13-09-2021)

  Gemeente Baarn en Takecarebnb hebben hun krachten gebundeld om de inburgering van nieuwkomers te verbeteren en versnellen. De partijen tekenden een overeenkomst onder hun gedeelde overtuiging dat samenwerking de integratie verbetert. De ambitie is om tijdelijk verblijf bij een Nederlands gastgezin voor meer statushouders in de gemeente mogelijk te maken, om een extra impuls te geven aan taalverwerving en inburgering.

 • Samenwerking voor uitwisseling boa’s

  (10-09-2021)

  Op vrijdagochtend 10 september hebben de burgemeesters van de gemeenten Baarn, Bunschoten, De Bilt, Eemnes en Soest tijdens een digitale bijeenkomst hun handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomst die het voor buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) mogelijk maakt om op elkaars grondgebied te opereren.

 • World Cleanup Day: maak kans op één van de 15 opschoonpakketten

  (08-09-2021)

  Ben jij of ken jij de persoon die zwerfafval niet laat zwerven? Ga jij voor een schone buurt en kun je wel wat opschoonmaterialen gebruiken? Omdat september in het teken staat van World Cleanup Day verloot Houd Baarn Schoon eenmalig 15 opschoonpakketten onder inwoners van de gemeente Baarn.

 • Groot onderzoek naar koopgedrag in de Randstad, Noord-Brabant en groot deel van Flevoland en Gelderland

  (08-09-2021)

  De detailhandel is de afgelopen jaren veranderd. Waar het online winkelen een sterke groei heeft doorgemaakt, is op straat vaker leegstand zichtbaar en veranderen winkels in bijvoorbeeld horeca of woningen. Gemeenten en provincies zetten zich samen met winkeliers in voor aantrekkelijke binnensteden, dorpscentra en een compleet winkelaanbod. Om dit zo goed mogelijk te doen, is periodiek onderzoek naar koopgedrag van groot belang.

 • Gemeentelijke subsidie voor gekwalificeerde jeugdtrainers

  (06-09-2021)

  De gemeente stimuleert Baarnse sportclubs om goed opgeleide trainers in te zetten. Daarvoor stelt de gemeente ook komend sportjaar weer een subsidie beschikbaar aan plaatselijke sportclubs. Clubs met gekwalificeerde jeugdtrainers worden beloond. Met de subsidieregeling kunnen clubs ook leden opleiden tot nieuwe trainers van de jeugd. Deze regeling is populair en succesvol. Bij vier Baarnse sportclubs hebben afgelopen jaar 12 leden een trainersopleiding afgerond. In totaal waren er maar liefst 72 deskundige jeugdtrainers actief bij Baarnse sportverenigingen.

 • Groen licht voor renovatie Altalaan, Wittelaan en Sophialaan

  (04-09-2021)

  Het asfalt, trottoirs en delen van het riool in de Altalaan, Wittelaan en Sophialaan zijn aan vervanging toe. Na een uitgebreid digitaal participatieproces in 2020 en 2021 – waarbij bewoners hun inbreng op de plannen hebben gegeven – kon het college van B&W afgelopen week instemmen met het uiteindelijke ontwerp. Er is nu groen licht voor het aanbesteden van de werkzaamheden, waarna in het eerste kwartaal van 2022 de uitvoering kan beginnen.

 • Nieuwe voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Baarn

  (01-09-2021)

  Het college van B&W heeft de heer Maarten Spaargaren benoemd als nieuwe voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein Baarn op voordracht van de huidige adviesraad. Maarten Spaargaren is country manager bij TÜV Rheinland Rail en woont in Baarn met zijn gezin. Daarnaast heeft hij veel bestuurlijke ervaring in vrijwilligersorganisaties.

 • Gemeentegids Baarn 2021-2022 is uit

  (01-09-2021)

  De nieuwe Gemeentegids Baarn is uitgekomen. De gids bevat actuele informatie over de gemeente Baarn, het gemeentebestuur, gemeentelijke voorzieningen, en telefoonnummers en adressen van allerlei organisaties, bedrijven en verenigingen in Baarn.

 • Panoramafoto’s in Baarn

  (25-08-2021)

  Het bedrijf CycloMedia zal in opdracht van de gemeente in de periode van eind augustus tot eind oktober panoramafoto’s maken in Baarn. Hiervoor zal een auto voorzien van bedrijfslogo met een speciale camera op het dak door alle straten van Baarn rijden. De foto’s worden gemaakt vanaf de openbare weg. De werkzaamheden duren enkele weken, maar zullen over het algemeen geen overlast voor het verkeer veroorzaken.

 • Geluidsmaatregelen bekend voor woningen langs het spoor

  (25-08-2021)

  In 2012 is in de Wet milieubeheer geregeld dat woningen waar het geluid van spoorwegen of rijkswegen hard is, gesaneerd worden. Saneren wil zeggen: zorgen dat het geluid in de woningen afneemt tot binnen de wettelijke grenzen. In het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) werkt ProRail aan stillere spoorwegen en Rijkswaterstaat aan stillere wegen. Dit doen zij in opdracht van het Ministerie van IenW.

 • Gemeente Baarn lanceert cultuurmagazine: eenmalige glossy als impuls voor culturele sector 

  (19-08-2021)

  Een dubbelinterview over de gezamenlijke toekomst van Theater de Speeldoos en de Bibliotheek, een festivaltip van onze burgemeester, kennismaken met een muzikale familie, hoe cultuur kan helpen tegen eenzaamheid en nog veel meer. Je leest het allemaal in het cultuurmagazine 'Baarns Podium' dat de komende dagen bij iedere inwoner op de mat valt.  

 • Eemweg vanaf 30 augustus afgesloten voor renovatie

  (18-08-2021)

  De Eemweg -  tussen de kruising met de Kerkstraat en de rotonde bij de De Geerenweg / Doormanlaan – is vanaf 30 augustus afgesloten vanwege een grondige renovatie. Het wordt een 30-kilometer weg met snelheidsremmende verhoogde plateaus bij de kruisingen, waar verkeer van rechts straks voorrang heeft. Tijdens de werkzaamheden wordt tegelijk het riool vervangen door een regenwaterriool. En er worden extra bomen gepland. Vanwege de uitgebreide werkzaamheden is de weg vanaf de start gedurende 8 tot 10 weken afgesloten voor het verkeer. Er worden omleidingen ingesteld.

 • Steunmaatregelen coronacrisis verlengd

  (11-08-2021)

  Sinds de corona-steunmaatregelen voor ondernemers april vorig jaar in het leven geroepen zijn, heeft Uitvoeringsorganisatie Baarn Bunschoten Soest (BBS) al meer dan 3500 aanvragen afgehandeld. Het gaat om de Tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers (Tozo) die zelfstandigen kunnen aanvragen als hun inkomen onder het bestaansminimum komt. Uiteraard lag de piek tijdens de lockdown, toen veel ondernemers in de horeca en detailhandel hun deuren moesten sluiten. Maar ook nu zijn er nog ondernemers die de inkomensondersteuning nodig hebben, vooral in de evenementenbranche.

 • Tijdelijke drukte bij het WMO-loket

  (11-08-2021)

  Sinds enkele weken ontvangt het WMO-loket van de gemeente Baarn veel meer ondersteuningsaanvragen, met name voor huishoudelijke hulp. Tegelijk zorgen de voortdurende coronacrisis en quarantaineregels bij veel sectoren voor personeelstekorten, onder meer bij de zorgaanbieders die vanuit het WMO-loket worden ingezet.

 • Enquête voor cultureel Baarn

  (23-07-2021)

  Bent u kunstenaar, creatieve maker of werkzaam bij een culturele instelling of cultureel onderwijs in de gemeente Baarn? Doe dan mee met de enquête over 'Kunst tegen Leegstand'.

 • Drugsdealers kunnen hoge dwangsom opgelegd krijgen

  (20-07-2021)

  De burgemeester van Baarn heeft besloten het mogelijk te maken dat drugsdealers een last onder dwangsom opgelegd krijgen voor het handelen van drugs op straat. Handelaren die zich daarna toch weer schuldig maken aan drugs dealen, moeten dan een flinke som geld betalen náást de strafrechtelijke consequenties van hun handelen. Bedoeling van deze maatregel is het voorkomen van drugshandel en het bevorderen van de veiligheid in de gemeente.

 • Raadsvoorstel ontwerpbestemmingsplan Soestdijk openbaar

  (15-07-2021)

  Gemeenteraad behandelt het voorstel in september

  Donderdag 15 juli stuurt de gemeente Baarn het raadsvoorstel en het bijbehorende ontwerpbestemmingsplan Paleis Soestdijk naar de gemeenteraad, die dat in september zal behandelen. Ook ontvangen de raadsleden de 'Nota van inspraak en overleg' en het eindadvies van de klankbordgroep.

 • Vanaf nu online: Geldwijzer-baarn.nl

  (12-07-2021)

  Gemeente Baarn en vele andere partijen zetten zich in voor inwoners met een lager inkomen. Om deze mensen te ondersteunen is het platform www.geldwijzer-baarn.nl online.

 • Steunpakket lokale cultuursector

  (07-06-2021)

  De coronacrisis heeft in Baarn een zware impact op de kunst- en cultuursector. Op korte termijn is het nodig om de sector vitaal te houden en de financiële schade zoveel mogelijk te beperken. Voor de lange termijn willen we ervoor zorgen dat de cultuursector sterk uit deze crisis komt en klaar is voor de veranderopgaven in de toekomst.

 • Paleis Soestdijk tekent intentieverklaring met ondernemersnetwerken Baarn en Soest

  (01-06-2021)

  Het landgoed Paleis Soestdijk staat aan de vooravond van een grootscheepse restauratie, renovatie en herinrichting. De directie en het team van Paleis Soestdijk I Made by Holland willen ondernemers in Baarn en Soest daar graag bij betrekken. Maandag 31 mei werd de intentieverklaring ondertekend met de bedrijvenkringen Platform Ondernemend Baarn (POB) en de Soester Zakenkring (SZK).  

 • Gemeente Baarn presenteert Herstelplan Cultuur - In samenwerking met de sector voorbereiden op de toekomst

  (19-05-2021)

  De coronacrisis heeft ook in Baarn een zware impact op de kunst- en cultuursector. Op korte termijn is het nodig om de sector vitaal te houden en de financiële schade zoveel mogelijk te beperken. Voor de lange termijn moeten we ervoor zorgen dat de cultuursector sterk uit deze crisis komt en klaar is voor de veranderopgaven in de toekomst.

 • Gemeenteraad behandelt ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk op meerdere avonden in september

  (12-05-2021)

  In september wordt het ontwerpbestemmingplan Landgoed Paleis Soestdijk behandeld door de gemeenteraad. De raad kiest ervoor om bij de behandeling van dit onderwerp meerdere avonden de tijd te nemen voor onder meer informatievergaring en inspraak van inwoners. De vergaderingen in september beginnen zoals gebruikelijk om 20.00 uur.

 • Het tekenseizoen is weer begonnen

  (06-05-2021)

  Teken zijn zeer kleine (enkele millimeters groot) spinachtige beestjes die leven van bloed. Aan het topje van een grasstengel wachten ze geduldig tot er eens mens of dier langskomt, om zich vast te bijten en te voeden met bloed. Tijdens het bloedzuigen kunnen teken de Borrelia-bacterie overbrengen, de bacterie die de ziekte van Lyme veroorzaakt. In de natuur is ongeveer 15 procent van de teken besmet met deze bacterie.

 • Project vernieuwbouw theater bibliotheek van start

  (21-04-2021)

  Gemeente Baarn, Theater de Speeldoos en de Bibliotheek Eemland vestiging Baarn gaan van start met het project voor nieuwe gezamenlijke huisvesting aan de Rembrandtlaan.

 • Wandelgesprekken collegeleden met Baarnaars

  (01-04-2021)

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Baarn hebben de komende tijd zogeheten ‘Wandelgesprekken’ met inwoners en ondernemers. Het is één van de manieren waarmee het college van B&W op een veilige wijze contact houdt met de samenleving in lijn met de actuele coronamaatregelen.

 • Urgentie of uittreksel aanvragen? Doe dit altijd via baarn.nl!

  (19-03-2021)

  Wilt u urgentie aanvragen voor een sociale huurwoning? Of een uittreksel? Doe dit dan altijd via onze website. Er zijn verschillende bedrijven die via zoekmachines, bijvoorbeeld via Google, aanbieden om dit voor u te doen. Ga hier niet op in! Deze bedrijven vragen onnodig veel geld en soms ontvangt u hier niets voor terug. 

 • Uitstelmogelijkheid gemeentelijke heffingen ondernemers en ZZP'ers

  (17-02-2021)

  De gemeente Baarn wil ondernemers steunen wanneer zij in financiële problemen komen door de coronacrisis. In aanvulling op de maatregelen van de Rijksoverheid, bieden wij ondernemers en zzp'ers de mogelijkheid tot uitstel van betaling van de gemeentebelastingen tot 31 oktober 2021.

 • Kwiek Magazine: aandacht voor comfortabel wonen

  (03-02-2021)

  Nederlanders worden steeds ouder en wonen steeds langer zelfstandig. Gelukkig zijn er veel slimme en praktische oplossingen voor woningen, zodat langer zelfstandig thuis wonen ook comfortabel is. Het is belangrijk dat inwoners hier op tijd over nadenken. Daarom brengt de gemeente deze maand een eenmalig magazine uit over dit thema: Kwiek.

 • Gemeenteraad stelt extern adviseur aan voor ondersteuning bij besluitvorming ontwerpbestemmingsplan Soestdijk

  (28-01-2021)

  HBR advocaten uit Baarn is aangesteld als extern adviseur van de gemeenteraad bij het vaststellen van het ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk. Daarnaast ondersteunt adviesbureau Twijnstra Gudde bij de beantwoording van financiële vraagstukken. 

 • Gemeente De Bilt in gesprek met inwoners Lage Vuursche over windenergie 

  (27-01-2021)

  Op dinsdagavond 26 januari organiseerde gemeente De Bilt in samenspraak met gemeente Baarn een informatieavond voor inwoners van Lage Vuursche over onderzoeken die zijn gedaan naar de mogelijkheden voor windenergie in de omgeving. Tijdens de informatieavond ging gemeente De Bilt in gesprek over de zoektocht naar potentiële locaties, de betekenis van verkennende onderzoeken en het participatietraject dat loopt om de kansen voor duurzame energieopwekking met zonnevelden en/of windmolens te onderzoeken. De mening van inwoners en omwonenden telt mee bij de afwegingen rond opwekking van energie met windmolens.  Meer informatie over de avond en het proces in gemeente De Bilt kunt u vinden op www.debilt.nl/zonenwindenergie.
   

 • Snoeionderhoud van bomen

  (15-01-2021)

  Vanaf maandag aanstaande gaat er onderhoudssnoei plaatsvinden aan bomen in verschillende wijken in Baarn. Dode, loszittende en lage taken die mogelijk een risico kunnen vormen, worden verwijderd. Zo blijven bomen langer gezond en veilig. Kijk hier voor de snoeiplanning.

 • Speciale nieuwjaarsuitzending terugkijken

  (14-01-2021)

  Het gemeentebestuur wenst u in deze bijzondere tijden een gezond en voorspoedig 2021. De traditionele nieuwjaarsreceptie van de gemeente ging dit jaar helaas niet door in verband met de coronamaatregelen. In plaats hiervan was er 14 januari een speciale live nieuwjaarsuitzending. Deze kunt u hieronder terugkijken.

 • Langer thuiswonen met Mijn Huis Op Maat

  (16-11-2020)

  Goede verlichting bij de trap, een duidelijk huisnummerbordje, houvast bij op- en afstapjes. Dit zijn een paar voorbeelden hoe inwoners hun huis comfortabeler en veiliger kunnen maken, voor nu en in de toekomst. De gemeente Baarn is in 2020 gestart met het project Mijn Huis Op Maat. In dit project wordt ingezet op bewustwording en het geven van informatie over mogelijkheden om zo lang mogelijk comfortabel in eigen huis te blijven wonen.

 • Blauwe zones Laanstraat en de Brink tijdelijk opgeheven

  (07-10-2020)

  De gemeente heft de blauwe zones op het parkeerterrein Laanstraat en de Brink weer tijdelijk op. Op deze manier hopen we het thuiswerken voor de bewoners van het centrum makkelijker te maken. 

 • Voorontwerp bestemmingsplan Soestdijk ter inzage

  (02-09-2020)

  Burgemeester en wethouders van Baarn maken overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bekend dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor Landgoed Paleis Soestdijk.

  De procedure start met de terinzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan ‘Landgoed Paleis Soestdijk’.

 • Gemeenteraad Baarn stemt in met het in procedure brengen van het voorontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk, als uitgangspunt voor het ontwerpbestemmingsplan

  (16-07-2020)

  De gemeenteraad van Baarn heeft op woensdag 15 juli 2020 ingestemd met het voorontwerp-bestemmingsplan Paleis Soestdijk. De fracties in de gemeenteraad van Baarn staan in ruime meerderheid positief tegenover de plannen van de MeyerBergman Erfgoed Groep met Landgoed Paleis Soestdijk. Het bestemmingsplan, waaraan nu verder gewerkt wordt, maakt deze plannen mogelijk.

 • Oplossing voor tekort Paleis Soestdijk

  (30-04-2020)

  De gemeente Baarn, de provincie Utrecht, het Rijksvastgoedbedrijf en de eigenaar van het paleis MeyerBergman Erfgoed Groep hebben overeenstemming bereikt

 • Voorontwerp bestemmingsplan Paleis Soestdijk uitgesteld

  (20-12-2019)

  In het proces van de herontwikkeling van Paleis Soestdijk, heeft de gemeente Baarn na goed overleg met de gemeente Soest, de provincie Utrecht en met de eigenaar van Paleis Soestdijk besloten dat het voorontwerp bestemmingsplan later bij de gemeenteraad wordt ingediend. Na de motie van de raad van de gemeente Baarn en als gevolg van het provinciale beleid inzake natuur, is gebleken dat het ingewikkeld wordt om de door eigenaar gewenste woonbuurt van 6,1 hectare te bouwen. Hierdoor ontstaat een tekort van circa 11 miljoen euro. Dat is een deel van het bedrag dat nodig is om het paleis te restaureren. Partijen gebruiken de komende weken om een oplossing voor dit tekort te vinden.

 • Participanten bespreken mobiliteitsonderzoek Paleis Soestdijk

  (06-09-2019)

  De plannen van Made by Holland voor Landgoed Paleis Soestdijk leveren in de toekomst meer verkeer op. Hoe zorg je ervoor dat het verkeer op de Amsterdamsestraatweg (N221) door kan rijden, dat er voldoende parkeerplaatsen zijn voor bezoekers en dat het Paleis ook veilig te bereiken is? Deze vragen stonden centraal in het verkeersonderzoek dat adviesbureau Goudappel Coffeng uitvoert in opdracht van initiatiefnemer MeyerBergman Erfgoed Groep en de gemeente Baarn. Het adviesbureau keek daarbij naar de huidige en toekomstige situatie. Daarvoor gebruikte het bureau het Verkeersmodel van de provincie Utrecht, dat inzicht geeft in verkeersstromen. De eerste uitkomsten van het onderzoek zijn op 4 september besproken met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en met twee groepen omwonenden.

 • Vernieuwing Paleis Soestdijk een stap dichterbij

  (14-03-2019)

  Het college van Burgemeester en Wethouders van Baarn is akkoord met het Ruimtelijk kader voor landgoed Paleis Soestdijk. Dit “masterplan” voor de ontwikkeling van het gehele landgoed is de nadere uitwerking van het concept Made by Holland waarmee MeyerBergman Erfgoed Groep in juni 2017 de nationale tender won.