Nieuws

 • Oproep: ‘Senioren, beweeg mee met GALM of Sociaal Vitaal!’

  (17-10-2018)

  Baarnaars in de leeftijd van 60 tot en met 80 jaar kunnen vanaf eind november ervaren hoe gezond en gezellig het is om samen in beweging te zijn. De stichting Sport en Bewegen Senioren Baarn (SBSB) biedt dan namelijk de programma’s GALM en Sociaal Vitaal aan, waarbij senioren op verantwoorde wijze bewegen, gezondheid en gezelligheid combineren.

 • Start onderhoud Hoge Bomenbos

  (12-10-2018)

  Binnenkort starten de onderhoudswerkzaamheden aan het Hoge Bomenbos. De werkzaamheden beginnen op woensdag 24 oktober en nemen enkele dagen in beslag. Bomen en struiken worden gesnoeid en 18 bomen worden gekapt in het bos langs de Bernard Zweerslaan. 

 • Kennismakingscursussen Sport & Cultuur voor kinderen starten in oktober en november

  (10-10-2018)

  In de vernieuwde High Five-lessen kunnen kinderen ook dit najaar op zoek naar de sport of hobby die bij hen past of aansluit op hun creatieve talent. Zo zijn er kennismakingslessen voor sport, Scouting, dans, creativiteit en muziek. Alle lessen zijn leuk en leerzaam. Kinderen kunnen nu dus zowel hun sportieve als creatieve vaardigheden ontdekken en ontwikkelen!

 • Subsidie voor inbraakwerende maatregelen

  (04-10-2018)

  Inwoners van Baarn met een koopwoning kunnen vanaf  8 oktober 2018 geld terugkrijgen van de gemeente als zij hun woning beveiligen met PKVW(Politiekeurmerk Veilig Wonen)-erkende sloten of andere inbraakwerende maatregelen.

 • Burgerzaken vanaf oktober alléén in de even weken ’s-avonds open

  (03-10-2018)

  Van oktober tot en met maart is het loket Burgerzaken in het gemeentehuis op woensdagavond alleen geopend in de weken met even nummer. Welk nummer een week heeft, vindt u in veel agenda’s en kalenders. De avondopenstelling is van 18.00 uur tot 19.30 uur.

 • 23 oktober: startconferentie 'Kunnen we iets doen aan eenzaamheid?'

  (02-10-2018)

  Op 23 oktober 2018 organiseert gemeente Baarn de startconferentie  “Kunnen we iets doen aan eenzaamheid?’ De avond is voor professionals en vrijwilligers die in hun werk te maken krijgen met mensen die eenzaam zijn of waarvan ze denken ‘deze persoon lijkt me eenzaam’. Dat zijn zowel professionele zorgverleners – zoals huisartsen, medewerkers in de thuiszorg- en ouderenzorg,  jongerenwerkers) als vrijwilligers. Met hen wil de gemeente van gedachten wisselen over eenzaamheid en over ‘wat we kunnen doen’.

 • Stoptober: in oktober met z’n allen 28 dagen stoppen met roken

  (28-09-2018)

  Op 1 oktober barst Stoptober los: heel Nederland – zowel rokers als niet-rokers – helpt elkaar 28 dagen lang om te stoppen met roken. Nationale en sociale media, bekende en onbekende Nederlanders zullen rokers massaal motiveren en aanmoedigen om mee te doen.  Stoptober wordt dit jaar voor de vijfde keer georganiseerd door het ministerie van VWS, KWF kankerbestrijding, de hartstichting, het Longfonds, GGD/GHOR Nederland en het Trimbos instituut. Bijna een kwart miljoen rokers zijn de afgelopen jaren de uitdaging al aangegaan. En succesvol! Bent u er ook klaar voor?

 • Groot onderzoek naar koopgedrag in Baarn

  (21-09-2018)

  Deze maand start een groot onderzoek naar het koopgedrag van inwoners van Baarn en andere gemeenten in de Randstad. Doet u mee? Onder de deelnemers worden 50 cadeaubonnen van €25 verloot.

 • Onderhoud Maarschalkerbos: 29 september informatiebijeenkomst

  (21-09-2018)

  Om het Maarschalkerbos in Baarn ook in de toekomst als gezond bosperceel te behouden, gaat de gemeente begin volgend jaar onderhoud uitvoeren. In de voorbereidingen daarvoor neemt de gemeente aanwonenden en overige belangstellenden mee. Daarom houdt de gemeente een informatiebijeenkomst op zaterdagochtend 29 september waar uitleg gegeven wordt over het geplande onderhoud. De bijeenkomst start om 10.00 uur in de Baarnse Brandweerkazerne aan de Plataanlaan 2. Aansluitend wordt ook in het Maarschalkerbos zelf uitleg gegeven.

 • Geen acceptgirokaarten meer bij betalen gemeentelijke leges

  (14-09-2018)

  Door de opkomst van internetbankieren is het gebruik van de acceptgiro sterk afgenomen. Omdat nog maar een klein percentage van de mensen gebruik maakt van de acceptgiro, is er besloten geen acceptgiro's meer mee te sturen voor de betaling van leges voor bijvoorbeeld vergunningen of voltrekken van een huwelijk. Dit bespaart papier en gemeenschapsgeld.

 • Onderzoek naar behoefte werklocaties in Baarn

  (12-09-2018)

  Ondernemers zijn onmisbaar voor een gezonde economische toekomst en werkgelegenheid. Daarom heeft de gemeente Baarn oog voor het lokale vestigingsklimaat. Om op korte en lange termijn voldoende ruimte te bieden, heeft de gemeente onderzoeksbureau STEC opdracht gegeven om een behoefteraming te maken. Zowel de behoefte aan bedrijfsterrein als kantoorlocaties wordt in beeld gebracht.

 • Eemnessers voortaan naar recyclingstation Baarn

  (11-09-2018)

  Op 1 januari 2019 stopt de gemeente Eemnes met de inzameling van grof huishoudelijk afval aan de milieustraat op de gemeentewerf. De gemeenten Eemnes en Baarn hebben afgesproken dat Eemnes met ingang van het nieuwe jaar medegebruik mag maken van het recyclingstation in Baarn. Het is het eerste mooie voorbeeld van intensievere samenwerking tussen de gemeenten.

 • Exploitatiesubsidie voor sportaccommodaties Baarn

  (31-08-2018)

  In 2019 ontvangen tien sportstichtingen en sportverenigingen subsidie van de gemeente Baarn. Het totale subsidiebudget is € 315.000. De Stichting Exploitatie Sportpark Ter Eem (Seste) exploiteert de voetbalvelden, atletiekvoorzieningen en handbalvelden. De Stichting Kunstgras Accommodatie Baarn (SKAB) exploiteert de hockeyvelden. Seste en SKAB krijgen daarvoor respectievelijk € 181.000 en € 94.000 subsidie.

 • Werkzaamheden in het gemeentehuis

  (15-08-2018)

  Tot het eind van het jaar vinden er diverse werkzaamheden plaats in het gemeentehuis. Het moderne deel van het gemeentehuis is toe aan een opfrisbeurt. Mogelijk zorgen de werkzaamheden voor wat overlast als u een bezoek brengt aan het gemeentehuis. 

 • Praat mee over een nieuwe ontmoetingsplek voor jongeren!

  (10-08-2018)

  De gemeente wil van Baarnse jongeren weten of er behoefte is aan een extra ontmoetingsplek in de openbare ruimte. Daarvoor willen we graag in gesprek met de jeugd. Zij kunnen meepraten over bijvoorbeeld waar die plek kan komen, hoe die eruit moet zien en  wat voor regels er moeten gelden.

 • Baarnse Energiecoaches gaan goed opgeleid aan de slag

  (09-07-2018)

  De Baarnse Energiecoaches zijn klaar met hun opleiding. Ze kunnen nu aan de slag om andere Baarnaars te adviseren over energiebesparing thuis. Op 9 juli hadden de Energiecoaches hun laatste opleidingsdag. Afgelopen maanden hebben ze veel geleerd over bijvoorbeeld isolatie en zonnepanelen, maar ook over adviseren en communicatie.

 • Zwerfafval Plan 2018-2022 vastgesteld

  (06-07-2018)

  Het college heeft het Zwerfafval Plan 2018-2022 vastgesteld om samen met inwoners van Baarn iets aan zwerfafval te gaan doen. Verschillende inwoners van Baarn die iets doen of willen doen aan het zwerfafval in de gemeente, hebben meegedacht over de inhoud van het plan.

 • Gemeente verbetert de stoepen in Baarn

  (05-07-2018)

  De gemeente is begonnen aan de uitvoering van een speciaal plan: het Stoepenplan. Daarin staat hoe en waar de stoepen in Baarn worden verbeterd. Dat gaat niet allemaal in één keer, maar de komende drie jaar wordt telkens een nieuwe stoep aangepakt. Het eerst is de beurt aan stoepen die het het meest nodig hebben. Daarvoor is er eerder een inspectie uitgevoerd van de stoepen.

 • Goed bezochte en nuttige informatieavond Baarnse Erfgoedwaardenkaart

  (04-07-2018)

  De informatieavond over de Baarnse Erfgoedwaardenkaart trok dinsdag 3 juli veel Baarnaars naar de Paaskerk. Men kon zich laten informeren over hoe de gemeente omgaat met het plaatselijke erfgoed en over de inventarisatie van de waardevolle objecten in Baarn. In een volgende fase wordt duidelijk welke gebouwen, landschappen en archeologische vondsten een benoeming in het gemeentelijk beleid krijgen. Zo kunnen we ons cultureel erfgoed bewaren voor toekomstige generaties.

 • Subsidie beschikbaar voor initiatieven zorg, leefbaarheid, ontmoeting & zelfredzaamheid

  (19-06-2018)

  De gemeente Baarn stimuleert initiatieven van inwoners op het gebied van zorg, leefbaarheid, ontmoeting en zelfredzaamheid. Hebt u daar zelf ook ideeën over? Dan is het goed te weten dat de gemeente kan helpen om uw initiatief van grond te krijgen met een subsidie: het Stimuleringsbudget.

 • Meld verdachte situaties en overlast!

  (28-05-2018)

  Hoe herkent u verdachte situaties? En hoe kunt u daar vervolgens het beste op reageren? Hierbij geven we u een aantal tips. Bezoekers van de preventie-avonden in de winterperiode herkennen de adviezen wellicht; het zijn dezelfde tips die zij kregen via de training “herken verdacht gedrag” van de politie.

 • Aangepast sporten: één overzicht met sportmogelijkheden in de regio

  (28-05-2018)

  Heb jij of heeft iemand in je omgeving door een beperking moeite met aansluiting bij de sportvereniging? In onze regio zijn er veel passende sport en beweegmogelijkheden voor jong en oud. Alles wat je wilt weten over aangepast sporten in onze regio is vanaf 29 mei terug te vinden op een centrale plek: www.unieksporten.nl.

 • Woningbouwplannen De Tuinen van Noord stap dichterbij

  (18-05-2018)

  De woningbouwplannen De Tuinen van Noord zijn een stap dichterbij: het college van Baarn heeft ingestemd met de voorontwerpbestemmingsplannen. De nieuwbouw is voorzien op de vrijgekomen schoollocaties Gaspard de Coligny (Elly J. Meijertuin) en Montini (Drakentuin). In totaal gaat het om 42 woningen, waarvan 30% sociale huurwoningen, 40% koopwoningen tot een prijs van € 220.000 vrij-op-naam en 30% vrije sector koopwoningen in het duurdere segment.

 • Coalitieakkoord 2018 - 2022

  (23-04-2018)

  Vrijdagmiddag 20 april ondertekenden de fractievoorzitters van VVD, D66, CDA en ChristenUnie-SGP het nieuwe Coalitieakkoord 2018 - 2022 voor de gemeente Baarn, getiteld: 'Duurzaam en ondernemend vooruit!'.

 • Baarn en Eemnes kiezen voor intensieve samenwerking/ambtelijke fusie als BEL-samenwerking stopt

  (27-03-2018)

  Mede door de bestuurlijke ontwikkeling in de provincie Noord-Holland zijn de gemeenten Baarn en Eemnes in het najaar 2017 gestart met het verkennen van mogelijke samenwerkingsvormen die het vermogen versterken om bepaalde maatschappelijke opgaven samen effectief op te pakken.

 • Declaratiefonds nu ook voor mensen met schuldhulpverlening

  (27-02-2018)

  Sinds kort is het Declaratiefonds in de gemeente Baarn opengesteld voor inwoners in een geregistreerd schuldhulpverleningstraject. Het Declaratiefonds biedt inwoners met een laag inkomen een jaarlijkse vergoeding voor activiteiten op cultureel, maatschappelijk, sportief en recreatief gebied.

 • Dit jaar worden de Baarnse riolen schoongemaakt

  (31-01-2018)

  Het rioolstelsel in de gemeente Baarn wordt in 2018 door het bedrijf Vandervalk+degroot gereinigd en geïnspecteerd. Als er wortels in het riool gegroeid zijn of andere obstakels in het riool zitten, worden deze met een waterjet verwijderd.