Nieuws

 • Informatieavond erfgoedwaardenkaart

  (25-06-2018)

  Wilt u meedenken over de Baarnse erfgoedwaardenkaart? Heeft u veel kennis in huis over de Baarnse geschiedenis? Of wilt u gewoon als eerste op de hoogte zijn? Kom dan naar de informatieavond over de erfgoedwaardenkaart op dinsdag 3 juli om 19.30 uur in het gemeentehuis.

 • RMN start uitzetten PMD containers in Baarn

  (25-06-2018)

  RMN (Reinigingsbedrijf Midden Nederland) start, in opdracht van de gemeente Baarn, met het plaatsen van speciale PMD containers.

 • De Baarnse jongerenwerkers: verbinding tussen jeugd en buurt

  (19-06-2018)

  Het team Jongerenwerk slaat een brug tussen buurtbewoners, politie, gemeente en jeugd. De jongerenwerker richt zich op jongeren die zich ophouden in de openbare ruimte. Wanneer jongeren vaak buiten rondhangen, kunnen er meldingen van overlast ontstaan. Dan gaat jongerenwerk in gesprek met de jeugd en de melders om te kijken of er een oplossing kan worden gevonden. Zo legt het jongerenwerk verbinding tussen jongeren en de buurt.

 • Subsidie beschikbaar voor initiatieven zorg, leefbaarheid, ontmoeting & zelfredzaamheid

  (19-06-2018)

  De gemeente Baarn stimuleert initiatieven van inwoners op het gebied van zorg, leefbaarheid, ontmoeting en zelfredzaamheid. Hebt u daar zelf ook ideeën over? Dan is het goed te weten dat de gemeente kan helpen om uw initiatief van grond te krijgen met een subsidie: het Stimuleringsbudget.

 • Inventarisatie van de groenvakken

  (07-06-2018)

  Woensdag 6 juni is een medewerker van de firma D. van Dijk Groenbeheer gestart met het inventariseren van de groenvakken binnen de bebouwde kom van Baarn. Hij vergelijkt de werkelijkheid buiten met wat we op de digitale kaart hebben staan en past op een tablet zo nodig de gegevens op de kaart aan. In totaal is hij hier ongeveer 4 weken mee bezig.


  Waarom we dat doen? We willen graag actueel houden hoeveel plantsoenen de gemeente in onderhoud heeft en wat het beplantingstype is (gras, heesters, haag, enz.).

 • Baarnse ondernemer over elektrisch rijden

  (31-05-2018)

  De gemeente Baarn wil graag een duurzame gemeente zijn, daar past elektrisch rijden goed bij. Dat is niet iets alleen voor particulieren, maar ook voor ondernemers.

 • Elektrisch rijden in Baarn

  (30-05-2018)

  De gemeente Baarn wil graag een duurzame gemeente zijn, daar past elektrisch rijden goed bij. Daarom werkt de gemeente aan een netwerk van publieke laadpalen. Inmiddels zijn er vier publieke laadpalen geplaatst en volgen er binnenkort meer.

 • Meld verdachte situaties en overlast!

  (28-05-2018)

  Hoe herkent u verdachte situaties? En hoe kunt u daar vervolgens het beste op reageren? Hierbij geven we u een aantal tips. Bezoekers van de preventie-avonden in de winterperiode herkennen de adviezen wellicht; het zijn dezelfde tips die zij kregen via de training “herken verdacht gedrag” van de politie.

 • ZomerOndernemer: voor jongeren met ondernemersambitie!

  (28-05-2018)

  Ambitieuze jongeren van 15 tot 22 jaar die willen ontdekken of een eigen bedrijf iets voor ze is, kunnen ook deze zomer weer meedoen met ZomerOndernemer. Een mooie kans om ervaring op te doen met ondernemerschap.

 • Aangepast sporten: één overzicht met sportmogelijkheden in de regio

  (28-05-2018)

  Heb jij of heeft iemand in je omgeving door een beperking moeite met aansluiting bij de sportvereniging? In onze regio zijn er veel passende sport en beweegmogelijkheden voor jong en oud. Alles wat je wilt weten over aangepast sporten in onze regio is vanaf 29 mei terug te vinden op een centrale plek: www.unieksporten.nl.

 • Verkeerd geparkeerde fietsen, weesfietsen en fietswrakken rond NS-station worden opgeruimd

  (23-05-2018)

  Bij het Baarnse NS-station parkeren forenzen hun (brom-, snor-)fiets meestal tijdelijk in de fietsenstalling, maar soms ook op straat buiten de fietsenrekken. Dat laatste mag niet want blokkeren de doorgang op de stoepen. Soms zitten er wrakken tussen die het predicaat ‘fiets’ of ‘brom-/snorfiets’ niet meer verdienen. Daarnaast zitten er fietsen tussen die langdurig gestald zijn, de zogenaamde weesfietsen.

 • Woningbouwplannen De Tuinen van Noord stap dichterbij

  (18-05-2018)

  De woningbouwplannen De Tuinen van Noord zijn een stap dichterbij: het college van Baarn heeft ingestemd met de voorontwerpbestemmingsplannen. De nieuwbouw is voorzien op de vrijgekomen schoollocaties Gaspard de Coligny (Elly J. Meijertuin) en Montini (Drakentuin). In totaal gaat het om 42 woningen, waarvan 30% sociale huurwoningen, 40% koopwoningen tot een prijs van € 220.000 vrij-op-naam en 30% vrije sector koopwoningen in het duurdere segment.

 • Baarn onder de aandacht van de (inter)nationale toerist

  (16-05-2018)

  Net als zeventien andere gemeentes in de provincie Utrecht neemt Baarn deel aan het Regiomarketingplan om (inter)nationale toeristen naar de regio te trekken.

 • Mantelzorgers verdienen waardering

  (15-05-2018)

  De gemeente Baarn vindt dat de inzet van mantelzorgers steun en waardering verdient. Ook in 2018 kunt u weer het Mantelzorgcompliment aanvragen voor uw mantelzorger. Mantelzorgers kunnen voor ondersteuning terecht bij Mantelzorg Baarn (Welzijn Baarn). Het gemeentelijk Mantelzorgcompliment wordt gegeven in de vorm van een geldbedrag van € 250,- per zorgvrager.

 • Lintjesregen 2018

  (26-04-2018)

  Donderdagochtend 26 april zijn vijf inwoners van Baarn Koninklijk onderscheiden.
   

 • Coalitieakkoord 2018 - 2022

  (23-04-2018)

  Vrijdagmiddag 20 april ondertekenden de fractievoorzitters van VVD, D66, CDA en ChristenUnie-SGP het nieuwe Coalitieakkoord 2018 - 2022 voor de gemeente Baarn, getiteld: 'Duurzaam en ondernemend vooruit!'.

 • Mogelijk botulisme in vijver bij De Botter

  (18-04-2018)

  In de vijver aan de Botter in Baarn is mogelijk sprake van botulisme. Om geen risico's te nemen, plaatst de gemeente in overleg met het Waterschap waarschuwingsborden bij deze vijver. Waterschap en gemeente raden af om met dode dieren of het water waarin dode dieren liggen in aanraking te komen. Ook huisdieren kunnen ziek worden van het gif dat de botulismebacterie produceert.

 • Speciale waardering voor jonge mantelzorgers

  (17-04-2018)

  Bijna alle jongeren helpen thuis wel eens mee: opruimen, boodschappen doen of een keer oppassen. Maar wat als je een broer of zus, vader of moeder hebt die lange tijd ziek of gehandicapt is?

 • Milieuvriendelijk onkruid bestrijden door RMN

  (04-04-2018)

  Begin april is het onkruidseizoen weer van start gegaan. RMN bestrijdt de ongewenste plantengroei op stoepen, parkeervakken en woonerven met heet water, een milieuvriendelijke methode. Om dit op zoveel mogelijk plekken te kunnen doen, verzoekt RMN inwoners van Baarn hun auto tijdelijk ergens anders te parkeren, als ze zien dat de RMN-voertuigen in de straat aan het werk gaan.

 • Zonnepanelen voor inwoners met een kleine beurs

  (27-03-2018)

  ‘Zon voor iedereen!’ is een uniek project! Gemeente Baarn schaft 30 Supersola-zonnepanelen aan die worden uitgeleend aan inwoners die dat normaal gesproken niet zouden kunnen betalen. Door het zelf opwekken van duurzame energie gaat hun energierekening direct omlaag.

 • Baarn en Eemnes kiezen voor intensieve samenwerking/ambtelijke fusie als BEL-samenwerking stopt

  (27-03-2018)

  Mede door de bestuurlijke ontwikkeling in de provincie Noord-Holland zijn de gemeenten Baarn en Eemnes in het najaar 2017 gestart met het verkennen van mogelijke samenwerkingsvormen die het vermogen versterken om bepaalde maatschappelijke opgaven samen effectief op te pakken.

 • Baarn beschermt erfgoed: onderzoekers verkennen potentiele monumenten

  (20-03-2018)

  Het Baarns cultureel erfgoed bewaren voor toekomstige generaties. Dat is waar de gemeente zich voor inzet. Daarom wordt een “erfgoedwaardenkaart” opgesteld. Een nieuwe en toegankelijke manier om het waardevolle culturele erfgoed zichtbaar te maken.

 • Expositie Stracké met kunst van Gemeente Baarn

  (08-03-2018)

  Vijf beelden van de befaamde beeldhouwer Franz Stracké en twee schilderijen van familieleden komen tijdelijk in bruikleen bij de Historische Kring Baerne. De bruikleen is voor een unieke expositie die de Historische Kring Baerne organiseert over Franz Stracké en zijn familie. Deze expositie is te zien van 14 april tot en met 4 augustus in de Oudheidkamer, in de kelder van de bibliotheek.

 • Baarn doet mee met de verkiezing MKB-vriendelijkste gemeente

  (07-03-2018)

  Gemeente Baarn doet dit jaar mee met de verkiezing MKB-vriendelijkste gemeente. Ondernemers wordt via een enquête gevraagd om te laten weten hoe zij het beleid van de gemeente ervaren.

 • Declaratiefonds nu ook voor mensen met schuldhulpverlening

  (27-02-2018)

  Sinds kort is het Declaratiefonds in de gemeente Baarn opengesteld voor inwoners in een geregistreerd schuldhulpverleningstraject. Het Declaratiefonds biedt inwoners met een laag inkomen een jaarlijkse vergoeding voor activiteiten op cultureel, maatschappelijk, sportief en recreatief gebied.

 • Dit jaar worden de Baarnse riolen schoongemaakt

  (31-01-2018)

  Het rioolstelsel in de gemeente Baarn wordt in 2018 door het bedrijf Vandervalk+degroot gereinigd en geïnspecteerd. Als er wortels in het riool gegroeid zijn of andere obstakels in het riool zitten, worden deze met een waterjet verwijderd.