Nieuws

 • Denk mee over het nieuwe Utrechtse OV

  (01-12-2021)

  In december 2025 start een nieuwe periode voor het Utrechts openbaar vervoer. De provincie Utrecht gaat op zoek naar vervoerbedrijven die voor minimaal tien jaar dit vervoer verzorgen. Maar voordat zij de plannen definitief maken, horen zij graag uw mening! 

 • Het is belangrijk om je te laten vaccineren tegen corona

  (01-12-2021)

  Een vaccinatie beschermt jezelf, en uiteindelijk ook jouw familie, vrienden en andere mensen. Hoe meer mensen zich laten vaccineren, hoe moeilijker het is voor het coronavirus om zich te verspreiden. Je kiest zelf of je je laat vaccineren. Een vaccinatie is dus niet verplicht. Laat je goed informeren, zodat je de juiste keuze kunt maken.

 • Actie tegen autokraken in Baarn

  (26-11-2021)

  De gemeente Baarn is een campagne gestart tegen autokraken. Baarn is relatief gevoelig voor autokraken door mobiele bendes. Dat heeft te maken met de ligging van Baarn dichtbij snelwegen en het feit dat de gemeente veel parkeerterreinen in natuurgebieden heeft, waar er minder sociale controle is. Naast het inzetten van toezicht en handhaving worden de komende tijd ook inwoners en bezoekers gewaarschuwd om alert te zijn en te helpen de kans op autokraak te verminderen. Het belangrijkste wat men zelf kan doen is geen waardevolle spullen achter te laten in de auto.

 • Gemeente Baarn ontvangt 33 zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Soestdijk

  (24-11-2021)

  Na een inzagetermijn van zes weken, zijn in reactie op het ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk 33 zienswijzen ingediend.

 • Aanmelding Baarnse Cultuurprijs en Vrijwilligersprijs van start!

  (19-11-2021)

  Wie volgen Balletschool Marut Jorquera en de Weggeefwinkel en op als winnaars van de Baarnse Cultuurprijs en de Vrijwilligersprijs? Ook dit jaar bepalen Baarnaars wie er naar huis gaan met de prijzen, bestaande uit een geldbedrag en een aandenken. Inwoners kunnen van 18 november tot en met 8 december 2021 hun favoriete organisatie of persoon in de culturele sector en hun favoriete vrijwilligersorganisatie aandragen voor de prijzen.

 • Gemeenteraad Baarn gaat weer vooral digitaal vergaderen

  (19-11-2021)

  Vanwege de oplopende coronabesmettingen en de aangescherpte maatregelen, hebben de fractievoorzitters van de raad en burgemeester Mark Röell in gezamenlijk overleg afgesproken om weer vooral digitaal te gaan vergaderen.

 • Gemeente vanaf 2022 verantwoordelijk voor inburgering van statushouders

  (18-11-2021)

  Vanaf 1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet inburgering in. Met de komst van deze nieuwe wet zijn gemeenten verantwoordelijk voor de begeleiding van inburgeringsplichtige statushouders. Op dit moment zijn dat nog de statushouders zelf. Het uitgangspunt van de nieuwe wet is dat inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk mee kunnen doen in de Nederlandse maatschappij. Het college van burgemeester en wethouders stelt in december het plan aan de raad voor om samen te werken met de gemeenten Soest en Bunschoten en alle organisaties die betrokken zijn bij inburgeringsplichtige statushouders die in Baarn wonen of komen wonen.

 • Open brief burgemeester Mark Röell

  (17-11-2021)

  Lees de nieuwste open brief van burgemeester Mark Röell naar aanleiding van het stijgend aantal coronabesmettingen.

 • De gemeente ruimt weer bladeren op

  (16-11-2021)

  De herfst heeft zijn intrede gedaan in Nederland en dus laten de meeste bomen hun blad vallen. Tijd om blad te ruimen. De gemeente zorgt ervoor dat voor de kerstdagen het gevallen blad van de gemeentebomen opgeruimd is.

 • Voorlopig ontwerp en investeringsaanvraag voor project theater bibliotheek naar gemeenteraad

  (16-11-2021)

  Het nieuwe ontwerp voor de Rembrandtlaan wordt een modern en duurzaam gebouw dat past in de omgeving. Architectenbureau DP6 is aan de slag gegaan en presenteert in december een voorlopig ontwerp ter goedkeuring aan de gemeenteraad. De raad besluit in december ook over het krediet dat nodig is voor de bouw.

 • Vouchers voor het planten van bomen

  (15-11-2021)

  Wilt u als bewoners- of vrijwilligersgroep aan de slag met bomen planten in uw omgeving? Met ondersteuning van de provincie Utrecht kunt u vanaf 15 november een voucher ‘Beleef en Bewonder!’ aanvragen ter waarde van 500 euro of 1.000 euro, specifiek voor projecten waar bomen geplant worden.

 • Start werkzaamheden Zandvoortweg

  (10-11-2021)

  Op 15 november start Van Asch Infrastructuur, in opdracht van de gemeente Baarn, met de reconstructie van een gedeelte van de Zandvoortweg in Baarn. In dit project wordt het gedeelte van de Zandvoortweg vanaf de kruising Goeman Borgesiuslaan/Plataanlaan tot en met de kruising Acacialaan gereconstrueerd. Tijdens de werkzaamheden worden de bestrating, riolering, en het groen vernieuwd.

 • Gemeenteraad Baarn adviseert positief over aanwijzing Eemland 1

  (07-11-2021)

  Op 8 januari 2022 eindigt na vijf jaar de aanwijzing van RTV Baarn als 'lokale publieke media instelling' door het Commissariaat voor de Media. Het afgelopen halfjaar konden (aspirant) lokale omroepen een aanvraag indienen voor de nieuwe aanwijzing. Vanuit Baarn is een aanvraag ingediend door de streekomroep Eemland 1, waarvan RTV Baarn sinds 2020 deel uitmaakt. Daarnaast werkt Eemland 1 in de gemeenten Bunschoten, Soest, Leusden en Amersfoort.

 • Werkzaamheden Eemweg vertraagd door tegenvaller

  (02-11-2021)

  Sinds afgelopen zomervakantie is er in opdracht van de gemeente Baarn voortvarend gewerkt aan de reconstructie van de Eemweg. Helaas is men tijdens deze werkzaamheden op een onvoorziene tegenvaller gestuit, waardoor de werkzaamheden helaas langer gaan duren dan gepland. Er wordt hard gewerkt met als doel de weg vóór de kerstdagen te openen voor verkeer.

 • Subsidie voor kleine energiebesparende maatregelen

  (29-10-2021)

  Huurders en woningeigenaren kunnen €70,- subsidie krijgen voor kleine  energiebesparende maatregelen in huis. Ze kunnen hiervoor producten kopen, zoals  tochtstrips, ledlampen of een waterbesparende douchekop. 1000 huishoudens in Baarn kunnen gebruik maken van deze regeling. De actie duurt tot 31 juli 2022, tenzij de subsidiepot eerder leeg is.

 • Zonnekaart Baarn naar gemeenteraad

  (28-10-2021)

  Het college van B&W vraagt de gemeenteraad om het beleid voor zonne- en windenergie vast te stellen. Het beleid is beschreven in een zogenaamd 'uitnodigingskader', waarin staat waar en onder welke voorwaarden er mogelijkheden zijn voor zonneweides in de gemeente Baarn. De gemeenteraad neemt op 24 november een besluit.

 • Samenwerking voor 100 procent dekking AED’s in Baarn

  (28-10-2021)

  De Lionsclubs Eemland en Baarn Drakensteyn, Vereniging EHBO-Baarn en de gemeente Baarn zetten zich in om voor eind 2022 honderd procent en 24 uurs dekking te krijgen met AED’s (ook wel defibrillators genoemd). Daarvoor is nog op acht plekken in de gemeente Baarn een AED nodig die goed en snel te bereiken is. De kans op overleven bij een hartstilstand is het grootst als binnen 6 minuten kan worden gestart met reanimeren met een AED. De gemeente Baarn verleent inwoners die hun AED buiten willen hangen subsidie via een stimuleringsfonds om zo een deel van aanschaf, onderhoud en verzekering te dekken. De vereniging EHBO Baarn zorgt voor opleiding van beheerders van een AED en geïnteresseerde inwoners die burgerhulpverlener willen zijn. De Lionsclubs zetten in voor het vinden van (lokale) sponsoren en het organiseren van acties om het restant van het benodigde geld in te zamelen.

 • Metaaldetectoren verboden buiten de bebouwde kom

  (21-10-2021)

  In de gemeente Baarn geldt al jaren een verbod op metaaldetectoren buiten de bebouwde kom. Het is in de gebieden rond Baarn, Lage Vuursche en Eembrugge niet toegestaan om een metaaldetector mee te nemen.

 • Aanmelding voor Cultuur Actief Baarn geopend

  (19-10-2021)

  Gemeente Baarn vindt het belangrijk dat alle kinderen kennis kunnen maken met cultuur. Daarom is vorig jaar gestart met het programma Cultuur Actief Baarn.

 • Ontwerpbestemmingsplan Soestdijk ter inzage

  (06-10-2021)

  Burgemeester en wethouders van Baarn maken bekend dat met ingang van vrijdag 8 oktober 2021 tot en met donderdag 18 november 2021 het ontwerpbestemmingsplan 'Landgoed Paleis Soestdijk' voor eenieder ter inzage ligt.

 • Voorbeeld-Heuvelrugtuin naast gemeentehuis

  (06-10-2021)

  In het centrum van Baarn – langs de voetgangersdoorgang tussen het gemeentehuis en de Pauluskerk op de Brink – wordt dit najaar een zogeheten Heuvelrugtuin ingericht. Een Heuvelrugtuin bestaat voor minstens 60 procent uit planten die thuishoren in de omgeving van de Utrechtse Heuvelrug. Bij het onderhoud wordt geen gif gebruikt. Verder is de tuin een fijne plek voor vogels en insecten en kan regenwater er goed in de grond zakken. De vrij toegankelijke voorbeeldtuin is samen met Baarnse vrijwilligers ontworpen en dient als inspiratiebron voor inwoners die zelf ook natuurlijk(er) willen tuinieren.

 • Gemeenteraad Baarn stemt in met ontwerp bestemmingsplan paleis Soestdijk

  (30-09-2021)

  De gemeenteraad van Baarn heeft op woensdag 29 september 2021 het ontwerpbestemmingsplan voor Landgoed Paleis Soestdijk vastgesteld. Vijf van de acht fracties (14 raadsleden) stemden voor. Groen Links, PvdA en de BOP (vijf raadsleden) stemden tegen. Er werden 11 amendementen ingediend, daarvan zijn er zeven aangenomen.

 • Kap risicobomen

  (15-09-2021)

  Regelmatig controleert de gemeente de gemeentelijke bomen om te bepalen welke onderhoudsmaatregelen nodig zijn voor het veilig behouden van de bomen. Helaas kwam onlangs uit controle naar voren dat 8 dennen en 2 acacia’s in het bos langs de Gerrit van der Veenlaan dood zijn. Vanuit de plicht als gemeente zorg te dragen voor veilige bomen in de openbare ruimte heeft de gemeente voor deze bomen een kapvergunning aangevraagd. Het besluit over deze kapvergunning vindt u onder ‘Officiële bekendmakingen’ op deze pagina’s Gemeentenieuws en in het elektronisch Gemeenteblad van de gemeente via www.officielebekendmakingen.nl. De bomen worden gekapt nadat de kapvergunningprocedure volledig is afgerond.

 • Gemeente Baarn en Takecarebnb bundelen hun krachten! 

  (13-09-2021)

  Gemeente Baarn en Takecarebnb hebben hun krachten gebundeld om de inburgering van nieuwkomers te verbeteren en versnellen. De partijen tekenden een overeenkomst onder hun gedeelde overtuiging dat samenwerking de integratie verbetert. De ambitie is om tijdelijk verblijf bij een Nederlands gastgezin voor meer statushouders in de gemeente mogelijk te maken, om een extra impuls te geven aan taalverwerving en inburgering.

 • Enquête voor cultureel Baarn

  (23-07-2021)

  Bent u kunstenaar, creatieve maker of werkzaam bij een culturele instelling of cultureel onderwijs in de gemeente Baarn? Doe dan mee met de enquête over 'Kunst tegen Leegstand'.

 • Raadsvoorstel ontwerpbestemmingsplan Soestdijk openbaar

  (15-07-2021)

  Gemeenteraad behandelt het voorstel in september

  Donderdag 15 juli stuurt de gemeente Baarn het raadsvoorstel en het bijbehorende ontwerpbestemmingsplan Paleis Soestdijk naar de gemeenteraad, die dat in september zal behandelen. Ook ontvangen de raadsleden de 'Nota van inspraak en overleg' en het eindadvies van de klankbordgroep.

 • Steunpakket lokale cultuursector

  (07-06-2021)

  De coronacrisis heeft in Baarn een zware impact op de kunst- en cultuursector. Op korte termijn is het nodig om de sector vitaal te houden en de financiële schade zoveel mogelijk te beperken. Voor de lange termijn willen we ervoor zorgen dat de cultuursector sterk uit deze crisis komt en klaar is voor de veranderopgaven in de toekomst.

 • Paleis Soestdijk tekent intentieverklaring met ondernemersnetwerken Baarn en Soest

  (01-06-2021)

  Het landgoed Paleis Soestdijk staat aan de vooravond van een grootscheepse restauratie, renovatie en herinrichting. De directie en het team van Paleis Soestdijk I Made by Holland willen ondernemers in Baarn en Soest daar graag bij betrekken. Maandag 31 mei werd de intentieverklaring ondertekend met de bedrijvenkringen Platform Ondernemend Baarn (POB) en de Soester Zakenkring (SZK).  

 • Gemeente Baarn presenteert Herstelplan Cultuur - In samenwerking met de sector voorbereiden op de toekomst

  (19-05-2021)

  De coronacrisis heeft ook in Baarn een zware impact op de kunst- en cultuursector. Op korte termijn is het nodig om de sector vitaal te houden en de financiële schade zoveel mogelijk te beperken. Voor de lange termijn moeten we ervoor zorgen dat de cultuursector sterk uit deze crisis komt en klaar is voor de veranderopgaven in de toekomst.

 • Project vernieuwbouw theater bibliotheek van start

  (21-04-2021)

  Gemeente Baarn, Theater de Speeldoos en de Bibliotheek Eemland vestiging Baarn gaan van start met het project voor nieuwe gezamenlijke huisvesting aan de Rembrandtlaan.

 • Wandelgesprekken collegeleden met Baarnaars

  (01-04-2021)

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Baarn hebben de komende tijd zogeheten ‘Wandelgesprekken’ met inwoners en ondernemers. Het is één van de manieren waarmee het college van B&W op een veilige wijze contact houdt met de samenleving in lijn met de actuele coronamaatregelen.

 • Urgentie of uittreksel aanvragen? Doe dit altijd via baarn.nl!

  (19-03-2021)

  Wilt u urgentie aanvragen voor een sociale huurwoning? Of een uittreksel? Doe dit dan altijd via onze website. Er zijn verschillende bedrijven die via zoekmachines, bijvoorbeeld via Google, aanbieden om dit voor u te doen. Ga hier niet op in! Deze bedrijven vragen onnodig veel geld en soms ontvangt u hier niets voor terug. 

 • Uitstelmogelijkheid gemeentelijke heffingen ondernemers en ZZP'ers

  (17-02-2021)

  De gemeente Baarn wil ondernemers steunen wanneer zij in financiële problemen komen door de coronacrisis. In aanvulling op de maatregelen van de Rijksoverheid, bieden wij ondernemers en zzp'ers de mogelijkheid tot uitstel van betaling van de gemeentebelastingen tot 31 oktober 2021.

 • Kwiek Magazine: aandacht voor comfortabel wonen

  (03-02-2021)

  Nederlanders worden steeds ouder en wonen steeds langer zelfstandig. Gelukkig zijn er veel slimme en praktische oplossingen voor woningen, zodat langer zelfstandig thuis wonen ook comfortabel is. Het is belangrijk dat inwoners hier op tijd over nadenken. Daarom brengt de gemeente deze maand een eenmalig magazine uit over dit thema: Kwiek.

 • Gemeenteraad stelt extern adviseur aan voor ondersteuning bij besluitvorming ontwerpbestemmingsplan Soestdijk

  (28-01-2021)

  HBR advocaten uit Baarn is aangesteld als extern adviseur van de gemeenteraad bij het vaststellen van het ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk. Daarnaast ondersteunt adviesbureau Twijnstra Gudde bij de beantwoording van financiële vraagstukken. 

 • Gemeente De Bilt in gesprek met inwoners Lage Vuursche over windenergie 

  (27-01-2021)

  Op dinsdagavond 26 januari organiseerde gemeente De Bilt in samenspraak met gemeente Baarn een informatieavond voor inwoners van Lage Vuursche over onderzoeken die zijn gedaan naar de mogelijkheden voor windenergie in de omgeving. Tijdens de informatieavond ging gemeente De Bilt in gesprek over de zoektocht naar potentiële locaties, de betekenis van verkennende onderzoeken en het participatietraject dat loopt om de kansen voor duurzame energieopwekking met zonnevelden en/of windmolens te onderzoeken. De mening van inwoners en omwonenden telt mee bij de afwegingen rond opwekking van energie met windmolens.  Meer informatie over de avond en het proces in gemeente De Bilt kunt u vinden op www.debilt.nl/zonenwindenergie.
   

 • Snoeionderhoud van bomen

  (15-01-2021)

  Vanaf maandag aanstaande gaat er onderhoudssnoei plaatsvinden aan bomen in verschillende wijken in Baarn. Dode, loszittende en lage taken die mogelijk een risico kunnen vormen, worden verwijderd. Zo blijven bomen langer gezond en veilig. Kijk hier voor de snoeiplanning.

 • Blauwe zones Laanstraat en de Brink tijdelijk opgeheven

  (07-10-2020)

  De gemeente heft de blauwe zones op het parkeerterrein Laanstraat en de Brink weer tijdelijk op. Op deze manier hopen we het thuiswerken voor de bewoners van het centrum makkelijker te maken. 

 • Voorontwerp bestemmingsplan Soestdijk ter inzage

  (02-09-2020)

  Burgemeester en wethouders van Baarn maken overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bekend dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor Landgoed Paleis Soestdijk.

  De procedure start met de terinzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan ‘Landgoed Paleis Soestdijk’.

 • Gemeenteraad Baarn stemt in met het in procedure brengen van het voorontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk, als uitgangspunt voor het ontwerpbestemmingsplan

  (16-07-2020)

  De gemeenteraad van Baarn heeft op woensdag 15 juli 2020 ingestemd met het voorontwerp-bestemmingsplan Paleis Soestdijk. De fracties in de gemeenteraad van Baarn staan in ruime meerderheid positief tegenover de plannen van de MeyerBergman Erfgoed Groep met Landgoed Paleis Soestdijk. Het bestemmingsplan, waaraan nu verder gewerkt wordt, maakt deze plannen mogelijk.

 • Oplossing voor tekort Paleis Soestdijk

  (30-04-2020)

  De gemeente Baarn, de provincie Utrecht, het Rijksvastgoedbedrijf en de eigenaar van het paleis MeyerBergman Erfgoed Groep hebben overeenstemming bereikt

 • Voorontwerp bestemmingsplan Paleis Soestdijk uitgesteld

  (20-12-2019)

  In het proces van de herontwikkeling van Paleis Soestdijk, heeft de gemeente Baarn na goed overleg met de gemeente Soest, de provincie Utrecht en met de eigenaar van Paleis Soestdijk besloten dat het voorontwerp bestemmingsplan later bij de gemeenteraad wordt ingediend. Na de motie van de raad van de gemeente Baarn en als gevolg van het provinciale beleid inzake natuur, is gebleken dat het ingewikkeld wordt om de door eigenaar gewenste woonbuurt van 6,1 hectare te bouwen. Hierdoor ontstaat een tekort van circa 11 miljoen euro. Dat is een deel van het bedrag dat nodig is om het paleis te restaureren. Partijen gebruiken de komende weken om een oplossing voor dit tekort te vinden.

 • Participanten bespreken mobiliteitsonderzoek Paleis Soestdijk

  (06-09-2019)

  De plannen van Made by Holland voor Landgoed Paleis Soestdijk leveren in de toekomst meer verkeer op. Hoe zorg je ervoor dat het verkeer op de Amsterdamsestraatweg (N221) door kan rijden, dat er voldoende parkeerplaatsen zijn voor bezoekers en dat het Paleis ook veilig te bereiken is? Deze vragen stonden centraal in het verkeersonderzoek dat adviesbureau Goudappel Coffeng uitvoert in opdracht van initiatiefnemer MeyerBergman Erfgoed Groep en de gemeente Baarn. Het adviesbureau keek daarbij naar de huidige en toekomstige situatie. Daarvoor gebruikte het bureau het Verkeersmodel van de provincie Utrecht, dat inzicht geeft in verkeersstromen. De eerste uitkomsten van het onderzoek zijn op 4 september besproken met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en met twee groepen omwonenden.

 • Vernieuwing Paleis Soestdijk een stap dichterbij

  (14-03-2019)

  Het college van Burgemeester en Wethouders van Baarn is akkoord met het Ruimtelijk kader voor landgoed Paleis Soestdijk. Dit “masterplan” voor de ontwikkeling van het gehele landgoed is de nadere uitwerking van het concept Made by Holland waarmee MeyerBergman Erfgoed Groep in juni 2017 de nationale tender won.