Nieuws

 • Posters voor het tegengaan van vuurwerkoverlast in uw omgeving

  (11-12-2019)

  Vuurwerk afsteken tijdens de jaarwisseling is een traditie, maar leidt ook tot overlast voor mens en dier. De gemeente wil inwoners en organisaties die dat wensen helpen bij het verminderen van vuurwerkoverlast in de directe omgeving. Daarvoor zijn binnenkort gratis posters af te halen met teksten als: ‘Hier liever geen vuurwerk’  en ‘Een prettige jaarwisseling met begrip voor elkaar’.

 • Volg Debat in de Raad op woensdag 11 december

  (10-12-2019)

  Op woensdag 11 december vergadert de gemeenteraad van Baarn onder de noemer Debat in de Raad. Deze vergadering vindt plaats in het gemeentehuis. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn (ingang Laanstraat 1, Baarn). De vergadering start om 20.00 uur.
   

 • Inwoners: laat weten wat u vindt van de zorg in Baarn

  (10-12-2019)

  De gemeente Baarn gaat de dienstverlening voor inwoners nóg beter maken. Op dit moment kunnen inwoners met vragen over wonen, welzijn en zorg op verschillende plekken terecht (PIT Baarn, Lokaal Team en Loket Wonen, Zorg en Welzijn).

 • Helpt u mee de eikenprocessierups te bestrijden?

  (28-11-2019)

  Om het aantal eikenprocessierupsen volgend jaar zomer te verminderen, biedt de gemeente Baarn, in samenwerking met Woonwarenhuis Nijhof, inwoners de mogelijkheid om een gratis vogelhuisje te verkrijgen. Het is de bedoeling dat Baarnaars deze vogelhuisjes ophangen aan of bij eiken in hun buurt. In de huisjes nestelen zich in het voorjaar koolmezen die veel (eikenprocessie)rupsen eten. Zo wordt de toenemende overlast van deze rupsen op een natuurlijke manier tegengegaan.

 • Welke Baarnse sportclub bespaart de meeste energie?

  (26-11-2019)

  “Nóg meer energie besparen om deze wedstrijd te winnen!” Dat is de oproep die de besturen van de zes sportverenigingen op Sportpark Ter Eem doen aan hun leden. Ze doen namelijk mee aan de duurzaamheidswedstrijd ‘Energy Battle’. Daarbij gaat het erom als club zoveel mogelijk energie te besparen ten opzichte van vorig jaar.

 • Projectgroep Baarn/Escher presenteert plan om herinnering aan Escher zichtbaar te maken in Baarn

  (19-11-2019)

  Een projectgroep van ondernemers is samen met de gemeente, de M.C. Escher Stichting en andere betrokkenen aan de slag gegaan met de vraag hoe de herinnering aan de wereldberoemde graficus M.C. Escher – die meer dan 30 jaar in Baarn heeft gewoond en gewerkt – in het dorp meer zichtbaar gemaakt kan worden. Het resultaat wordt op 3 december gepresenteerd.

 • ‘Zorgverzekering op maat’: ondersteuning bij het vinden van een zorgverzekering

  (18-11-2019)

  Op 18 november is de gemeente Baarn wederom met het initiatief ‘Zorgverzekering op maat’ gestart. Inwoners kunnen gebruik maken van  ondersteuning bij het vinden van een voordelige zorgverzekering die aansluit op de persoonlijke zorgbehoefte.

 • Adviescommissie Straatnamen van start!

  (15-11-2019)

  De nieuwe Adviescommissie Straatnamen gaat van start. De leden komen op 25 november voor het eerst bij elkaar om kennis te maken en een aftrap te geven. De nieuwe adviescommissie geeft het College van B&W gevraagd en ongevraagd advies over nieuw te benoemen en te herbenoemen straten en andere delen van de openbare ruimte.

 • Gemeente kapt onveilige bomen en herplant nieuwe jonge bomen

  (05-11-2019)

  Voor de veiligheid van mens, dier en eigendom laat de gemeente regelmatig alle gemeentelijke bomen controleren. Bomen die in een slechte conditie verkeren en ziek of dood zijn, vormen namelijk een risico. Zij kunnen bij harde wind omvallen of grote takken laten vallen. Op dit moment is opnieuw een dergelijke veiligheidscontrole gaande, uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf.

 • Kidskaarten 2019

  (04-11-2019)

  Baarnse kinderen in minima-gezinnen krijgen de komende tijd weer € 75,00 in de vorm van cadeaukaarten: de zogenoemde ‘Kidskaart’.

 • Renovatie hal gemeentehuis

  (30-10-2019)

  De gemeente Baarn werkt aan verbetering van de dienstverlening. Daarbij willen we gastvrij en toegankelijk zijn. De publieke ruimtes in ons gemeentehuis gaan we hierbij laten aansluiten, daarom wordt de hal in ons gemeentehuis gerenoveerd.

 • Strooiseizoen van start

  (30-10-2019)

  Vanaf 1 november staat RMN (Reinigingsbedrijf Midden Nederland) weer klaar om gladheid door sneeuw, ijs of ijzel in Baarn te bestrijden.

 • Controle hondenbelasting is van start

  (10-10-2019)

  De controle hondenbelasting is weer van start. Doel is om huis aan huis te controleren of het juiste aantal honden bij de gemeente bekend is. De taak van de controleur is om te beoordelen of aangifte is gedaan voor het juiste aantal honden. De controleur zal daarom ook adressen bezoeken waarvan bij de gemeente al hondenbezit bekend is.

 • Huurwoning zoeken vanaf eind 2019 via Woningnet Regio Eemvallei

  (31-07-2019)

  Vanaf eind 2019 worden Baarnse huurwoningen aangeboden via Woningnet Eemvallei. Het zoeken en inschrijven op woningen in de acht regiogemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Nijkerk, Soest en Woudenberg gaat dan via één gezamenlijke website: www.woningneteemvallei.nl.

 • Hoe herkent u de juiste advertentieverkopers van de officiële Gemeentegids?

  (24-04-2019)

  Soms komt het helaas voor dat mensen zich voordoen als advertentieverkoper voor de officiële Gemeentegids van de gemeente Baarn, terwijl dat niet  zo is. Hoe onderscheidt u de officiële verkopers? 

  1. De officiële Gemeentegids van Baarn wordt alléén uitgegeven door FMR Producties / LokaalTotaal, zie www.lokaaltotaal.nl

  2. Officiële verkopers kunnen als u daarom vraagt een getekende acquisitiebrief van de gemeente laten zien waarin dit bevestigd staat.

  Twijfelt u over een factuur of incassomelding? Informeer bij het steunpunt acquisitiefraude: www.fraudemeldpunt.nl

 • College vraagt gemeenteraad krediet voor vernieuwbouw theater/bibliotheek

  (22-02-2019)

  Afgelopen periode is door Theater De Speeldoos, de bibliotheek, de Volksuniversiteit en de gemeente hard gewerkt aan het de uitvoering van het eerdere besluit van de raad om gezamenlijke huisvesting te realiseren aan de Rembrandtlaan. Voordat de nieuwbouw kan starten, moet de raad een krediet beschikbaar stellen.

 • Subsidie beschikbaar voor initiatieven zorg, leefbaarheid, ontmoeting & zelfredzaamheid

  (19-06-2018)

  De gemeente Baarn stimuleert initiatieven van inwoners op het gebied van zorg, leefbaarheid, ontmoeting en zelfredzaamheid. Hebt u daar zelf ook ideeën over? Dan is het goed te weten dat de gemeente kan helpen om uw initiatief van grond te krijgen met een subsidie: het Stimuleringsbudget.