Nieuws

 • Laanstraat en Brinkstraat krijgen facelift

  (23-03-2017)

  De winkelstraten Laanstraat en Brinkstraat in het centrum van Baarn krijgen een nieuwe look. Het definitieve ontwerp hiervoor is door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Onder andere de bestrating en de goten worden vervangen en er komen nieuwe bankjes en afvalbakken. Bij de entrees van de winkels worden bijzondere elementen aangelegd. Ook worden enkele bijzondere plekken gecreëerd in de vorm van pleintjes en centrale fietsparkeerplekken. De doorsteken voor autoverkeer door de Laanstraat verdwijnen. Voor bevoorradingsverkeer wordt een verkeersplan gemaakt. De werkzaamheden starten na de zomer van dit jaar en in november 2018 moet alles gereed zijn.  

 • Herbenoeming Burgemeester: Bent u erbij?

  (21-03-2017)

  Komt u ook naar de herbenoeming burgemeester Röell? Op 30 maart vindt de buitengewone raadsvergadering plaats in Theater de Speeldoos. Iedereen is van harte welkom om hier bij te zijn. Deze raadsvergadering staat in het teken van de herbenoeming van burgemeester Mark Röell. Inloop is om 19.30 uur en om 20.00 uur start de vergadering. J. Hoogendoorn is de plaatsvervangend voorzitter van de raad.

 • Dag van de Leerplicht: kijkje bij Amerpoort

  (16-03-2017)

  Het recht op onderwijs is iets moois om bij stil te staan. Wethouder Theo Stroo en leerplichtambtenaar Sabrina Kommers namen gisteren een kijkje bij Fido-Nova, een dagbestedingsgroep van Amerpoort. Hier krijgen kinderen en jongeren die zijn vrijgesteld van de leerplicht begeleiding. Ze willen wel, maar kunnen niet naar school door bijvoorbeeld een verstandelijke beperking.“Ook deze kinderen hebben het recht om zich te ontwikkelen. Het is fantastisch om te zien dat hier wordt gekeken wat ieder kind kan en wil en je dus kunt spreken van onderwijs op maat”, aldus Stroo.

 • College zet scherp in op verwijderen baggerspecie

  (16-03-2017)

  Het college van burgemeester en wethouders neemt de uiterste maatregel die zij kan nemen nu blijkt dat de bedrijven Schilder B.V. en Geologistiek B.V. de afspraken rond het verwijderen van bagger in de Eempolder opnieuw niet zijn nagekomen. Er worden dwangsommen opgeëist van € 225.000,- per week als op 22 maart 2017 om 18.00 uur nog niet alle bagger is verdwenen. De dwangsommen kunnen oplopen tot  maximaal € 1.125.000,-.

 • Warmtebehandeling kastanjebomen in Marisstraat

  (10-03-2017)

  Vorig jaar zijn de kastanjebomen in de Marisstraat onderzocht vanwege een verminderde conditie. Hieruit blijkt dat de bomen zijn aangetast door de Paardenkastanje-bloedingsziekte. Deze ziekte wordt veroorzaakt door een bacterie die de boom aantast. Daardoor vallen uiteindelijk de takken van de boom met als gevolg dat deze verwijderd moet worden.

 • Als VIP naar de herbenoeming van de burgemeester?

  (07-03-2017)

  Op 30 maart 2017 wordt burgemeester Mark Röell benoemd voor een tweede periode van zes jaar. Dit gebeurt tijdens een buitengewone raadsvergadering in Theater de Speeldoos. U kunt hier als VIP bij aanwezig zijn! In dit bericht leest u hoe dit werkt.

 • Eerste solar wifibank in Baarn

  (06-03-2017)

  Op woensdag 8 maart om 15.30 uur onthult de Baarnse wethouder Jeugd, André van Roshum, een Solar wifibank. Deze wifibank komt bij de Jongerenontmoetingsplek (JOP) bij de rotonde bij De Geerenweg/Eemweg in Baarn. Om deze plek voor jongeren aantrekkelijker te maken, wordt deze plek voorzien van een wifihotspot. Ook mobiele telefoons kunnen hier worden opgeladen.

 • Aanslagen gemeentelijke belastingen in de brievenbus

  (28-02-2017)

  Eind februari ontvangt bijna iedereen de aanslag voor de gemeentelijke belastingen van 2017. Uiteraard heeft de gemeente zijn uiterste best gedaan om ervoor te zorgen dat de aanslagen juist zijn. Toch kan het voorkomen dat er iets op het aanslagbiljet staat dat naar uw mening fout is. Hieronder leest u wat u dan kunt doen.

 • Leerplichtcontrole blijkt geen overbodige luxe

  (28-02-2017)

  De aangekondigde leerplichtcontrole op Baarnse scholen in het basis- en voortgezet onderwijs op vrijdag 24 februari 2017 heeft 111 afwezige leerlingen onder de aandacht van de leerplichtambtenaar gebracht. Ongeveer de helft daarvan is woonachtig in Baarn en valt onder het toezicht van de gemeente Baarn. Nader onderzoek moet uitmaken in hoeveel gevallen er sprake is van luxe verzuim.  

 • Iedere vrijdag spreekuur over geld

  (27-02-2017)

  Heeft u behoefte aan meer inzicht in uw inkomsten en uitgaven? Heeft u een (tijdelijk) tekort aan geld? Gaan uw inkomsten veranderen? Heeft u te maken met een erfenis? Vanaf vrijdag 3 maart kunt u iedere vrijdag met allerlei vragen over geld terecht bij het inloopspreekuur van het PING-loket. PING staat voor Persoonlijk IN Geld.

 • Vraag en antwoord rubbergranulaat verwijderen van kunstgrasvelden

  (23-02-2017)

  Naar aanleiding van de motie van BOP, D66, Groen Links, PvdA, LTS Baarn en ChristenUnie SGP over het verwijderen van rubbergranulaat op kunstgrasvelden in Baarn vindt u hieronder antwoorden op de tot nu toe meest gestelde vragen.

 • Adviescommissie Verkeer van Baarn zoekt een nieuw burgerlid

  (22-02-2017)

  Bent u geïnteresseerd in verkeer en vervoer en voelt u zich betrokken bij uw woongemeente Baarn? Dan is het burgerlidmaatschap van de Baarnse Adviescommissie Verkeer iets voor u. De Adviescommissie Verkeer is in 2011 opgericht. De commissie geeft het college van B&W van de gemeente Baarn onafhankelijk advies over allerlei zaken die met verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid te maken hebben.

 • Voorontwerp bestemmingsplan Noorderstraat 61-63

  (09-02-2017)
 • Voordelige zorgverzekering bij een laag inkomen

  (19-12-2016)

  Zorg wordt steeds duurder, daarom is het belangrijk dat u een goede zorgverzekering hebt. Dit kan via de collectieve zorgverzekering van de gemeente Baarn. Deze is speciaal afgesloten voor zelfstandig wonende mensen met een uitkering of een laag besteedbaar inkomen.  Door hieraan deel te nemen, profiteert u van veel extra’s en bespaart u per jaar een behoorlijk bedrag op uw premie.