Nieuws

 • Controle hondenbelasting gaat weer van start

  (12-09-2019)

  De controle hondenbelasting gaat weer van start. Doel is om huis aan huis te controleren of het juiste aantal honden bij de gemeente bekend is.

 • Drinkflessen voor middelbare scholieren mooie stap naar minder afval

  (11-09-2019)

  Vanuit het initiatief HoudBaarnSchoon! krijgen alle leerlingen van het Baarnsch Lyceum en de Waldheim-mavo aan het begin van het nieuwe schooljaar een duurzame drinkfles. Op maandag 9 september heeft wethouder Jannelies Vissers de aftrap gegeven voor deze actie en de eerste drinkflessen aan de directies van beide scholen aangeboden. 

 • Controle hondenbelasting gaat weer van start

  (10-09-2019)

  De controle hondenbelasting gaat weer van start. Doel is om huis aan huis te controleren of het juiste aantal honden bij de gemeente bekend is. De taak van de controleur is om te beoordelen of aangifte is gedaan voor het juiste aantal honden. De controleur zal daarom ook adressen bezoeken waarvan bij de gemeente al hondenbezit bekend is.

 • Zaterdag is het Open Monumentendag

  (10-09-2019)

  Ook in Baarn is het aanstaande zaterdag 14 september weer Open Monumentendag. U kunt die dag een aantal bijzondere monumenten bezoeken, zoals het gemeentehuis, de Wintertuin, de Koninklijke wachtkamer, Villa Bergen Dal en de Pauluskerk. Wethouder Erwin Jansma opent Open Monumentendag om 10.00 uur in de Wintertuin (Cantonspark).

 • Participanten bespreken mobiliteitsonderzoek Paleis Soestdijk

  (06-09-2019)

  De plannen van Made by Holland voor Landgoed Paleis Soestdijk leveren in de toekomst meer verkeer op. Hoe zorg je ervoor dat het verkeer op de Amsterdamsestraatweg (N221) door kan rijden, dat er voldoende parkeerplaatsen zijn voor bezoekers en dat het Paleis ook veilig te bereiken is? Deze vragen stonden centraal in het verkeersonderzoek dat adviesbureau Goudappel Coffeng uitvoert in opdracht van initiatiefnemer MeyerBergman Erfgoed Groep en de gemeente Baarn. Het adviesbureau keek daarbij naar de huidige en toekomstige situatie. Daarvoor gebruikte het bureau het Verkeersmodel van de provincie Utrecht, dat inzicht geeft in verkeersstromen. De eerste uitkomsten van het onderzoek zijn op 4 september besproken met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en met twee groepen omwonenden.

 • Maarschalkerbosch klaar voor de toekomst!

  (06-09-2019)

  Het onderhoud aan het Maarschalkerbosch is afgerond. Zo kan het bosperceel ook in de toekomst behouden worden. Geïnteresseerden zijn welkom om samen met wethouder Jannelies Vissers, de aannemer en medewerkers van de gemeente het eindresultaat te bekijken tijdens een boswandeling. De wandeling vindt plaats op woensdag 18 september.

 • Inwoners tevreden over zorg en ondersteuning via gemeente

  (06-09-2019)

  Inwoners die contact hebben gehad met het loket Wonen, Zorg en Welzijn of het Lokaal Team van de gemeente zijn goed te spreken over hoe hun hulpvraag is behandeld. Dat blijkt uit het onderzoek dat de gemeente Baarn heeft laten doen naar de tevredenheid van inwoners over de zorg en ondersteuning vanuit de Wmo die zij van de gemeente krijgen. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt om de ondersteuning van inwoners verder te ontwikkelen en waar nodig te verbeteren.

 • “Samen bewegen” tijdens de Week van de Dementie

  (04-09-2019)

  In de aanloop naar Wereld Alzheimerdag - op 21 september - is in Baarn en Soest de Week van de Dementie. Van maandag 16 tot en met vrijdag 20 september organiseren gemeenten Baarn en Soest samen met hun ketenpartners en Alzheimer Nederland diverse activiteiten. Zowel voor mensen met (beginnende) dementie, als voor mantelzorgers, professionals en geïnteresseerden. De week wordt afgesloten met een lezing van auteur Hugo Borst in theater de Speeldoos.

 • Vlindertellers gezocht

  (23-08-2019)

  Gaat de vlinderstand in ons land vooruit of achteruit en waar heeft dat mee te maken? Om die vraag te kunnen beantwoorden, heeft De Vlinderstichting samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een Landelijk Meetnet Vlinders ingericht. Het doel is het verzamelen van actuele informatie over de veranderingen in de vlinderstand in Nederland. Daarom worden, verspreid over het hele land, routes uitgezet die overal op dezelfde manier worden geteld.

 • Gemeente onderzoekt veiligheid en leefbaarheid Baarn

  (20-08-2019)

  Binnenkort ontvangen enkele honderden willekeurig gekozen inwoners van de gemeente per post een uitnodiging van I&O Research om de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor in te vullen. Dit is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie bij u in de buurt.

 • Nieuwe openingstijden gemeentehuis

  (14-08-2019)

  De gemeente Baarn werkt aan verbetering van de dienstverlening. Wij willen onze inwoners snel en goed helpen met onze diensten of met het beantwoorden van vragen. Voor veel zaken kunt u, wanneer het ú uitkomt, terecht op onze website.

 • Twee leden voor de Adviescommissie Straatnamen Baarn gezocht

  (14-08-2019)

  Vind je het interessant om mee te denken over nieuwe straatnamen in Baarn? Heb je een taalkundige achtergrond en ben je geïnteresseerd in de geschiedenis van Baarn? Misschien is de straatnamencommissie dan wat voor jou!

 • Gezocht: vrijwilligers om de Japanse Duizendknoop te bestrijden

  (07-08-2019)

  De Japanse duizendknoop is een plant die van nature niet in Europa voorkomt, maar ooit als tuinplant naar Europa is gehaald. Nu is de plant niet meer zo geliefd en dat is goed te verklaren, want de plant is zich op grote schaal gaan verwilderen. 

 • Nazomers Genieten doe je in Vorstelijk Baarn

  (07-08-2019)

  Het is feest in Baarn van 15 augustus tot en met 29 september! Na het succes van voorgaande jaren staat Vorstelijk Baarn onder de noemer ‘Nazomers Genieten’ opnieuw een reeks van leuke, diverse evenementen te wachten.

 • Huurwoning zoeken vanaf eind 2019 via Woningnet Regio Eemvallei

  (31-07-2019)

  Vanaf eind 2019 worden Baarnse huurwoningen aangeboden via Woningnet Eemvallei. Het zoeken en inschrijven op woningen in de acht regiogemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Nijkerk, Soest en Woudenberg gaat dan via één gezamenlijke website: www.woningneteemvallei.nl.

 • Snoeionderhoud gemeentelijke bomen voor veiligheid

  (09-07-2019)

  De komende weken worden op verschillende plekken in Baarn gemeentelijke bomen gesnoeid die anders een veiligheidsrisico kunnen vormen voor de directe omgeving. De gemeente laat daarvoor alle gemeentelijke bomen controleren.

 • Hoe herkent u de juiste advertentieverkopers van de officiële Gemeentegids?

  (24-04-2019)

  Soms komt het helaas voor dat mensen zich voordoen als advertentieverkoper voor de officiële Gemeentegids van de gemeente Baarn, terwijl dat niet  zo is. Hoe onderscheidt u de officiële verkopers? 

  1. De officiële Gemeentegids van Baarn wordt alléén uitgegeven door FMR Producties / LokaalTotaal, zie www.lokaaltotaal.nl

  2. Officiële verkopers kunnen als u daarom vraagt een getekende acquisitiebrief van de gemeente laten zien waarin dit bevestigd staat.

  Twijfelt u over een factuur of incassomelding? Informeer bij het steunpunt acquisitiefraude: www.fraudemeldpunt.nl

 • College vraagt gemeenteraad krediet voor vernieuwbouw theater/bibliotheek

  (22-02-2019)

  Afgelopen periode is door Theater De Speeldoos, de bibliotheek, de Volksuniversiteit en de gemeente hard gewerkt aan het de uitvoering van het eerdere besluit van de raad om gezamenlijke huisvesting te realiseren aan de Rembrandtlaan. Voordat de nieuwbouw kan starten, moet de raad een krediet beschikbaar stellen.

 • Subsidie beschikbaar voor initiatieven zorg, leefbaarheid, ontmoeting & zelfredzaamheid

  (19-06-2018)

  De gemeente Baarn stimuleert initiatieven van inwoners op het gebied van zorg, leefbaarheid, ontmoeting en zelfredzaamheid. Hebt u daar zelf ook ideeën over? Dan is het goed te weten dat de gemeente kan helpen om uw initiatief van grond te krijgen met een subsidie: het Stimuleringsbudget.