Nieuws

 • Aantal woninginbraken naar laagste niveau in jaren

  (23-01-2020)

  Vorig jaar is het aantal inbraken in woningen in Baarn stevig gedaald ten opzichte van 2018. Het aantal woninginbraken nam af met 51%. Dat staat in het Veiligheidsbeeld 2019 van het Bureau Regionale Veiligheidsstrategie (RVS).

 • Gratis onafhankelijke cliëntondersteuning

  (23-01-2020)

  Heeft u vragen over zorgtaken, opvoeding, onderwijs, wonen, werk of inkomen? Loopt u vast in de samenwerking met zorgorganisaties? En zoekt u iemand die met u meedenkt en naast u staat?

 • Twee niet-te-missen sportdagen in de Krokusvakantie!

  (23-01-2020)

  De kerstspullen zijn allemaal weer netjes opgeborgen en over ruim vier weken staat de krokusvakantie alweer voor de deur. Wat is er dan leuker om lekker te gaan bewegen en sporten?

 • Meld Misdaad Anoniem

  (23-01-2020)

  Soms wilt u iets over een ernstig misdrijf melden zonder dat uw naam bekend wordt. Bijvoorbeeld omdat u de dader goed kent. Of om andere redenen. Dan kunt u melden bij Meld Misdaad Anoniem (M.).

 • Start dit jaar een WhatsApp-groep Buurtpreventie

  (15-01-2020)

  Overal in Nederland zie je steeds meer buurten WhatsApp gebruiken om elkaar te attenderen op verdachte situaties. Het zijn initiatieven vóór en dóór buurtbewoners. Bij verdachte situaties kunnen bewoners elkaar via zo’n WhatsApp-groep snel een bericht sturen. Iedereen in de buurt is dan geïnformeerd dat er mogelijk iets gaande is en kan maatregelen nemen, of als het nodig is contact opnemen met de politie. Een inbreker houdt er niet van dat buurtbewoners hun licht aan doen of uit het raam naar buiten kijken wanneer een verdachte situatie is gesignaleerd. Van zo’n groep gaat dus een preventieve werking uit. Initiatieven om met de buurt een dergelijke WhatsApp-groep op te zetten zijn een goede aanvulling voor de buurtpreventie.

 • Seniorenbus en Kevin van den Berg prijswinnaars Vrijwilligersprijs en Cultuurprijs

  (08-01-2020)

  En de winnaars zijn: de Seniorenbus (Vrijwilligersprijs 2020) en Kevin van de Berg (Cultuurprijs 2020)! Zij ontvingen gisteravond hun prijs uit handen van burgemeester Mark Röell tijdens de nieuwjaarsreceptie in Theater de Speeldoos.

 • Voorontwerp bestemmingsplan Paleis Soestdijk uitgesteld

  (20-12-2019)

  In het proces van de herontwikkeling van Paleis Soestdijk, heeft de gemeente Baarn na goed overleg met de gemeente Soest, de provincie Utrecht en met de eigenaar van Paleis Soestdijk besloten dat het voorontwerp bestemmingsplan later bij de gemeenteraad wordt ingediend. Na de motie van de raad van de gemeente Baarn en als gevolg van het provinciale beleid inzake natuur, is gebleken dat het ingewikkeld wordt om de door eigenaar gewenste woonbuurt van 6,1 hectare te bouwen. Hierdoor ontstaat een tekort van circa 11 miljoen euro. Dat is een deel van het bedrag dat nodig is om het paleis te restaureren. Partijen gebruiken de komende weken om een oplossing voor dit tekort te vinden.

 • Afscheid van Theo Stroo als wethouder

  (20-12-2019)

  Met ingang van 1 januari 2020 nemen wij afscheid van Theo Stroo, onze Wethouder. Jarenlang heeft Theo zich sterk gemaakt voor D66 en Baarn. Sinds 2010 was Theo al actief als raadslid en fractievoorzitter en sinds 5 jaar als wethouder. Wij zijn Theo enorm dankbaar voor zijn jarenlange inzet. Theo heeft zich de afgelopen jaren als een zeer bevlogen en capabele Wethouder ingezet voor de gemeente Baarn.

 • Baarn nummer 8 in landelijke lijst prestaties Midden- en Kleinbedrijf

  (12-12-2019)

  Baarn scoort hoog in de landelijke onderzoeken van Bureau Louter over “Ruimtelijke Economie”. In de ranglijst “Economische prestaties van het Midden- en Kleinbedrijf (MKB)” staat Baarn op nummer 8 van in totaal 351 gemeenten. In het overzicht van “Economische Toplocaties” staat Baarn op plek 34 van de 351.

 • Nieuwe prestatieafspraken Eemland Wonen, Huurdersraad Eemland en gemeente Baarn

  (12-12-2019)

  Baarn gaat in 2020 de starterslening inzetten om het jongeren en jonge gezinnen makkelijker te maken om een woning te kopen. Ook wordt het project “verhuiscoach” voor twee jaar verlengd. Daarnaast gaat de woonruimteverdeling in Baarn nog dit jaar (op 10 december) over naar WoningNet Eemvallei. Dat houdt in dat woningzoekenden makkelijker en voordeliger kunnen inschrijven op woningen in maar liefst acht regiogemeenten. Hiermee is een belangrijke doelstelling uit de prestatieafspraken van 2019 gerealiseerd.

 • Posters voor het tegengaan van vuurwerkoverlast in uw omgeving

  (11-12-2019)

  Vuurwerk afsteken tijdens de jaarwisseling is een traditie, maar leidt ook tot overlast voor mens en dier. De gemeente wil inwoners en organisaties die dat wensen helpen bij het verminderen van vuurwerkoverlast in de directe omgeving. Daarvoor zijn binnenkort gratis posters af te halen met teksten als: ‘Hier liever geen vuurwerk’  en ‘Een prettige jaarwisseling met begrip voor elkaar’.

 • Helpt u mee de eikenprocessierups te bestrijden?

  (28-11-2019)

  Om het aantal eikenprocessierupsen volgend jaar zomer te verminderen, biedt de gemeente Baarn, in samenwerking met Woonwarenhuis Nijhof, inwoners de mogelijkheid om een gratis vogelhuisje te verkrijgen. Het is de bedoeling dat Baarnaars deze vogelhuisjes ophangen aan of bij eiken in hun buurt. In de huisjes nestelen zich in het voorjaar koolmezen die veel (eikenprocessie)rupsen eten. Zo wordt de toenemende overlast van deze rupsen op een natuurlijke manier tegengegaan.

 • Welke Baarnse sportclub bespaart de meeste energie?

  (26-11-2019)

  “Nóg meer energie besparen om deze wedstrijd te winnen!” Dat is de oproep die de besturen van de zes sportverenigingen op Sportpark Ter Eem doen aan hun leden. Ze doen namelijk mee aan de duurzaamheidswedstrijd ‘Energy Battle’. Daarbij gaat het erom als club zoveel mogelijk energie te besparen ten opzichte van vorig jaar.

 • Projectgroep Baarn/Escher presenteert plan om herinnering aan Escher zichtbaar te maken in Baarn

  (19-11-2019)

  Een projectgroep van ondernemers is samen met de gemeente, de M.C. Escher Stichting en andere betrokkenen aan de slag gegaan met de vraag hoe de herinnering aan de wereldberoemde graficus M.C. Escher – die meer dan 30 jaar in Baarn heeft gewoond en gewerkt – in het dorp meer zichtbaar gemaakt kan worden. Het resultaat wordt op 3 december gepresenteerd.

 • Uitslag enquêtes Arcadeplannen

  (05-11-2019)

  In november 2019 vroeg de gemeente Baarn de mening van alle inwoners over het plan om een nieuw cultuurhuis te bouwen in het centrum van Baarn, aan de Brink op de plek waar nu het Arcadegebouw staat. 

 • Gemeente kapt onveilige bomen en herplant nieuwe jonge bomen

  (05-11-2019)

  Voor de veiligheid van mens, dier en eigendom laat de gemeente regelmatig alle gemeentelijke bomen controleren. Bomen die in een slechte conditie verkeren en ziek of dood zijn, vormen namelijk een risico. Zij kunnen bij harde wind omvallen of grote takken laten vallen. Op dit moment is opnieuw een dergelijke veiligheidscontrole gaande, uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf.

 • Kidskaarten 2019

  (04-11-2019)

  Baarnse kinderen in minima-gezinnen krijgen de komende tijd weer € 75,00 in de vorm van cadeaukaarten: de zogenoemde ‘Kidskaart’.

 • Strooiseizoen van start

  (30-10-2019)

  Vanaf 1 november staat RMN (Reinigingsbedrijf Midden Nederland) weer klaar om gladheid door sneeuw, ijs of ijzel in Baarn te bestrijden.

 • Huurwoning zoeken vanaf eind 2019 via Woningnet Regio Eemvallei

  (31-07-2019)

  Vanaf eind 2019 worden Baarnse huurwoningen aangeboden via Woningnet Eemvallei. Het zoeken en inschrijven op woningen in de acht regiogemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Nijkerk, Soest en Woudenberg gaat dan via één gezamenlijke website: www.woningneteemvallei.nl.

 • Hoe herkent u de juiste advertentieverkopers van de officiële Gemeentegids?

  (24-04-2019)

  Soms komt het helaas voor dat mensen zich voordoen als advertentieverkoper voor de officiële Gemeentegids van de gemeente Baarn, terwijl dat niet  zo is. Hoe onderscheidt u de officiële verkopers? 

  1. De officiële Gemeentegids van Baarn wordt alléén uitgegeven door FMR Producties / LokaalTotaal, zie www.lokaaltotaal.nl

  2. Officiële verkopers kunnen als u daarom vraagt een getekende acquisitiebrief van de gemeente laten zien waarin dit bevestigd staat.

  Twijfelt u over een factuur of incassomelding? Informeer bij het steunpunt acquisitiefraude: www.fraudemeldpunt.nl

 • College vraagt gemeenteraad krediet voor vernieuwbouw theater/bibliotheek

  (22-02-2019)

  Afgelopen periode is door Theater De Speeldoos, de bibliotheek, de Volksuniversiteit en de gemeente hard gewerkt aan het de uitvoering van het eerdere besluit van de raad om gezamenlijke huisvesting te realiseren aan de Rembrandtlaan. Voordat de nieuwbouw kan starten, moet de raad een krediet beschikbaar stellen.

 • Subsidie beschikbaar voor initiatieven zorg, leefbaarheid, ontmoeting & zelfredzaamheid

  (19-06-2018)

  De gemeente Baarn stimuleert initiatieven van inwoners op het gebied van zorg, leefbaarheid, ontmoeting en zelfredzaamheid. Hebt u daar zelf ook ideeën over? Dan is het goed te weten dat de gemeente kan helpen om uw initiatief van grond te krijgen met een subsidie: het Stimuleringsbudget.