Nieuws

 • Transformatorhuisje op de Brink wordt voorzien van beplanting

  (26-02-2021)

  ​Hoe moet het transformatorhuisje op de Brink eruitzien zodat het beter in de omgeving past? Op deze vraag hebben 887 inwoners van de gemeente Baarn antwoord gegeven. Inwoners konden tussen 11 en 29 januari 2021 hun stem uitbrengen via Baarn.nl of in het gemeentehuis. De resultaten van deze peiling zijn als zwaarwegend advies voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Zij hebben dit advies overgenomen en besloten om het transformatorhuisje te omkleden met beplanting.

 • Aanslag gemeentelijke belastingen in uw (digitale) brievenbus

  (24-02-2021)

  Deze weken ontvangen huishoudens in de gemeente Baarn weer de jaarlijkse aanslag voor gemeentelijke belastingen. Voor mensen die dat hebben aangegeven, verstuurt de gemeente de aanslagen digitaal via de berichtenbox op MijnOverheid.nl. Overige huishoudens ontvangen de aanslag per post in de brievenbus.

 • PMD-zakken blijven beschikbaar voor hoogbouw

  (24-02-2021)

  Inmiddels heeft ieder huishouden – uitgezonderd bewoners van een aantal hoogbouwwoningen – een eigen PMD container voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons. Deze ‘containerbezitters’ hoeven voor de inzameling dus geen gebruik meer te maken van de gratis PMD-zakken die verkrijgbaar waren bij onder meer de supermarkten. Daarom stopt voor hen de verstrekking ervan vanaf 1 maart.

 • Werkzaamheden Molenweg - Meander MC minder goed bereikbaar

  (22-02-2021)

  Vanaf woensdag 24 februari start Vink Aannemingsmaatschappij in opdracht van de Gemeente Baarn met het vervangen van de riolering in de Molenweg. Door de werkzaamheden is het Meander Medisch Centrum de komende tijd vanaf de Molenweg minder goed bereikbaar. Het beste kunt u hierom gebruik maken van de ingang vanaf de Wilhelminalaan. Naar verwachting duren deze werkzaamheden tot en met eind april.

 • Lancering jongerenplatform YoungKreators in Baarn en Soest

  (18-02-2021)

  Op 19 februari 2021 lanceert jongerencultuurcoach Riëndy Holder een digitaal jongerenplatform. Het platform heet YoungKreators en is voor jongeren uit de gemeente Baarn en de gemeente Soest.  Baarn en Soest sloegen de handen afgelopen zomer ineen. Gezamenlijk werd er gebouwd aan een inspirerende digitale ontmoetingsplek voor de jongeren vanuit beide gemeenten. 

 • Uitstelmogelijkheid gemeentelijke heffingen ondernemers en ZZP'ers

  (17-02-2021)

  De gemeente Baarn wil ondernemers steunen wanneer zij in financiële problemen komen door de coronacrisis. In aanvulling op de maatregelen van de Rijksoverheid, bieden wij ondernemers en zzp'ers de mogelijkheid tot uitstel van betaling van de gemeentebelastingen tot 31 oktober 2021.

 • Gevraagd: suggesties voor rekenkameronderzoek

  (17-02-2021)

  De rekenkamercommissie van de gemeente Baarn bepaalt vanuit haar onafhankelijkheid zelf welke onderwerpen zij onderzoekt, maar betrekt bij die keuze ook suggesties die door de raad of de raadsfracties worden gedaan. Bij die keuze betrekt de rekenkamercommissie ook graag suggesties van inwoners van de gemeente Baarn.

 • Omgevingspanel denkt mee over inwonersenquête duurzame energie

  (17-02-2021)

  Op donderdag 11 februari kwam het Omgevingspanel van de gemeente Baarn digitaal bijeen. Onderwerp van gesprek? Een inwonersenquête over duurzame energie die de gemeente voorbereidt. De gemeente was onder andere benieuwd naar de reactie op de inhoud van de vragenlijst. Ook wilde de gemeente weten welke ideeën het Omgevingspanel had om de respons op de vragenlijst zo groot mogelijk te laten zijn.

 • Geen High-5 dit voorjaar

  (10-02-2021)

  Vanwege de coronacrisis en de beperkende maatregelen in de lockdown is het helaas niet mogelijk om de High 5 dit voorjaar te laten plaatsvinden

 • Gemeentelijke opknapbeurt in Lage Vuursche

  (05-02-2021)

  Onlangs hebben een medewerker van de gemeente en wethouder Jannelies Vissers samen met vertegenwoordigers van de Contactcommissie Lage Vuursche en de Stichting Welzijn Bewoners Lage Vuursche gekeken naar zaken in de openbare ruimte van het dorp die snel aangepakt kunnen worden in lijn met het gemeentelijke doel van ‘schoon, veilig en heel’. Inmiddels hebben de eerste opknap-acties in Lage Vuursche al plaatsgevonden.

 • Gemeente Baarn, Eemland Wonen en Huurdersraad Eemland ondertekenen prestatieafspraken

  (04-02-2021)

  Gemeente Baarn, Eemland Wonen en Huurdersraad Eemland hebben de afgelopen maanden gewerkt aan het opstellen van het jaarplan 2021 Het jaarplan is een aanvulling op de prestatieafspraken die eerder werd gesloten voor de periode 2020 tot en met 2023. Vorige week werd het jaarplan ondertekend door François Claessens, directeur-bestuurder van Eemland Wonen, wethouder Erwin Jansma en Cees van Essen van Huurdersraad Eemland. Vanwege de coronamaatregelen ondertekenden de bestuurders het document ieder op hun eigen werkplek.

 • Kwiek Magazine: aandacht voor comfortabel wonen

  (03-02-2021)

  Nederlanders worden steeds ouder en wonen steeds langer zelfstandig. Gelukkig zijn er veel slimme en praktische oplossingen voor woningen, zodat langer zelfstandig thuis wonen ook comfortabel is. Het is belangrijk dat inwoners hier op tijd over nadenken. Daarom brengt de gemeente deze maand een eenmalig magazine uit over dit thema: Kwiek.

 • Aanvullende maatregelen vervoer regiotaxi

  (03-02-2021)

  Er zijn extra regels bekend gemaakt voor veilig reizen met de Regiotaxi in verband met corona. De belangrijkste wijzigingen zijn dat de reizigers die gebruikmaken van regiotaxi verplicht zijn om een chirurgisch mondkapje (type II of type IIR) te dragen en dat het maximaal aantal personen dat in de taxi mag zitten wordt beperkt.

 • Burgemeester Röell hervat deel van zijn werkzaamheden

  (01-02-2021)

  Burgemeester Mark Röell zal vanaf vandaag, maandag 1 februari, een deel van zijn werkzaamheden hervatten en ondertussen werken aan verder herstel. De heer Röell moest begin december tijdelijk zijn werkzaamheden neerleggen wegens gezondheidsklachten als gevolg van COVID-19. De taken van de burgemeester werden gedurende de afgelopen periode waargenomen door locoburgemeester Erwin Jansma. Inmiddels is burgemeester Röell voldoende hersteld om weer gedoseerd taken op te pakken, te beginnen met de portefeuille Openbare orde & Veiligheid en taken verband houdend met de coronamaatregelen.

 • Nieuwe subsidie voor duurzame initiatieven

  (28-01-2021)

  Wilt u zonne-energie opwekken op uw dak en/of energiebesparende maatregelen treffen én anderen stimuleren dat ook te doen? Dan kunt u vanaf nu subsidie aanvragen voor uw projectidee.

 • Gemeenteraad stelt extern adviseur aan voor ondersteuning bij besluitvorming ontwerpbestemmingsplan Soestdijk

  (28-01-2021)

  HBR advocaten uit Baarn is aangesteld als extern adviseur van de gemeenteraad bij het vaststellen van het ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk. Daarnaast ondersteunt adviesbureau Twijnstra Gudde bij de beantwoording van financiële vraagstukken. 

 • Gemeente De Bilt in gesprek met inwoners Lage Vuursche over windenergie 

  (27-01-2021)

  Op dinsdagavond 26 januari organiseerde gemeente De Bilt in samenspraak met gemeente Baarn een informatieavond voor inwoners van Lage Vuursche over onderzoeken die zijn gedaan naar de mogelijkheden voor windenergie in de omgeving. Tijdens de informatieavond ging gemeente De Bilt in gesprek over de zoektocht naar potentiële locaties, de betekenis van verkennende onderzoeken en het participatietraject dat loopt om de kansen voor duurzame energieopwekking met zonnevelden en/of windmolens te onderzoeken. De mening van inwoners en omwonenden telt mee bij de afwegingen rond opwekking van energie met windmolens.  Meer informatie over de avond en het proces in gemeente De Bilt kunt u vinden op www.debilt.nl/zonenwindenergie.
   

 • Informatieavond Windenergie De Bilt – voor bewoners van Lage Vuursche

  (20-01-2021)

  Woont u in Lage Vuursche en bent u benieuwd naar de onderzoeken die zijn gedaan naar de mogelijkheden voor windenergie in uw omgeving? Gemeente De Bilt en gemeente Baarn organiseren hierover een informatieavond op dinsdag 26 januari van 19.30 tot 21.30 uur. In verband met de coronamaatregelen is dit een online bijeenkomst. U bent van harte welkom.

 • Veiligheidscijfers 2020: afname geregistreerde criminaliteit in Baarn

  (18-01-2021)

  De geregistreerde criminaliteit in Baarn is in 2020 met 5 procent gedaald vergeleken met een jaar eerder. Het is het laagste aantal misdrijven in de afgelopen jaren. Dit blijkt uit het jaarlijkse Veiligheidsbeeld van het Bureau Regionale Veiligheidsstrategie, dat de criminaliteitscijfers bijhoudt. In de rest van Midden-Nederland was een daling in de criminaliteit te zien van gemiddeld 3 procent. Opvallende dalers in Baarn vorig jaar waren het aantal (gepoogde) woninginbraken en gevallen van veelvoorkomende criminaliteit, zoals auto-inbraken, zakkenrollen en vernielingen. Stijgingen waren onder meer te zien in het aantal gevallen van jongerenoverlast en cybercriminaliteit.

 • Snoeionderhoud van bomen

  (15-01-2021)

  Vanaf maandag aanstaande gaat er onderhoudssnoei plaatsvinden aan bomen in verschillende wijken in Baarn. Dode, loszittende en lage taken die mogelijk een risico kunnen vormen, worden verwijderd. Zo blijven bomen langer gezond en veilig. Kijk hier voor de snoeiplanning.

 • Speciale nieuwjaarsuitzending terugkijken

  (14-01-2021)

  Het gemeentebestuur wenst u in deze bijzondere tijden een gezond en voorspoedig 2021. De traditionele nieuwjaarsreceptie van de gemeente ging dit jaar helaas niet door in verband met de coronamaatregelen. In plaats hiervan was er 14 januari een speciale live nieuwjaarsuitzending. Deze kunt u hieronder terugkijken.

 • Gezocht: Stembureauleden tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021

  (12-01-2021)

  Op 17 maart 2021 mogen alle stemgerechtigde Nederlanders hun stem uitbrengen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Om het stemproces in de gemeente Baarn goed te laten verlopen zijn er nog zo’n 100 mensen nodig die een belangrijke bijdragen willen leveren als stembureaulid. Vanwege de geldende coronamaatregelen zijn er tijdens deze verkiezingen extra mensen nodig die zich op het stembureau inzetten. U kunt uzelf aanmelden om zitting te nemen als stembureaulid als u 18 jaar of ouder bent op de dag van de verkiezingen. U hoeft hiervoor niet in de gemeente Baarn te wonen.

 • Collectieve inkoopactie duurzame maatregelen van start

  (11-01-2021)

  De gemeente Baarn organiseert in samenwerking met ‘Winst uit je woning’ een advies- en inkoopactie voor duurzame energiemaatregelen. Vanaf deze week ontvangt een groot aantal woningeigenaren in Baarn een uitnodiging om mee te doen. Bent u eigenaar van een woning in gemeente Baarn? Meld u dan voor 31 maart 2021 vrijblijvend aan via winstuitjewoning.nl

 • Niet meer standaard reclamedrukwerk in uw brievenbus

  (06-01-2021)

  ​Sinds 1 januari 2021 ontvangt u als bewoner van de gemeente Baarn niet meer standaard ongeadresseerd reclamedrukwerk in de brievenbus. Als u dit wel wilt ontvangen, kunt u dit aangeven door een zogeheten ‘ja-ja-sticker’ op uw brievenbus te plakken. In het oude systeem was een nee-nee-sticker nodig om aan te geven dat men geen reclame wilde. Overigens kunnen de huis-aan-huisbladen bezorgd blijven worden bij adressen zonder ja-ja-sticker.

 • Verbouwen of bouwen? Doe de vergunningscheck!

  (06-01-2021)

  Wilt u een overkapping, schuurtje of overdekte fietsenstalling neerzetten? Dan hebt u vaak een vergunning nodig of moet u een melding doen. Bouwwerken die zonder vergunning zijn gebouwd, moeten helaas verwijderd worden. Vooral voor het bouwen aan de voorzijde van een woning zijn er veel regels en het komt helaas regelmatig voor dat inwoners bouwwerken weer moeten afbreken. Doe daarom een vergunningscheck via www.omgevingsloket.nl. Zo kunt u onnodige kosten en teleurstellingen voorkomen.

 • RMN klaar voor het bestrijden van gladheid

  (06-01-2021)

  ​Reinigingsbedrijf Midden Nederlands staat sinds 1 november alweer klaar om gladheid door sneeuw, ijs of ijzel te bestrijden. Samen met de gemeente zijn routes uitgezet voor strooiwagens en sneeuwschuivers. Deze routes zijn te vinden op de gemeentelijke website www.baarn.nl/gladheid.

 • WSP regio Amersfoort helpt u bij het vinden van werk

  (06-01-2021)

  ​Bent u op zoek naar werk en wilt u daarbij hulp krijgen? Neem dan contact op met het WerkgeversServicepunt (WSP) regio Amersfoort. Het WSP is er voor alle werkzoekenden, met of zonder uitkering. Ook voor zzp-ers die (tijdelijk) een baan zoeken en voor mensen die fulltime of een paar uur per week willen gaan werken.

 • Ondersteuning toeslagenaffaire Belastingdienst

  (17-12-2020)

  Inwoners kunnen bij de gemeente terecht voor hulp bij problemen rond de toeslagenaffaire van de Belastingdienst / toeslagenaffaire. De gemeente kan ondersteuning bieden bij het op een rij zetten van financiële- of andere problemen en deze stap voor stap oplossen. Daarbij kan ook doorverwezen worden naar andere, gespecialiseerde instanties. U kunt contact opnemen met PIT Baarn, tel. 035-3037888, e-mail info@pitbaarn.nl. In de kerstvakantie wijken de openingstijden af. Kijk voor informatie op www.pitbaarn.nl.

 • Gemeente Baarn aan de slag met locatie Rembrandtlaan voor huisvesting theater, bibliotheek en volksuniversiteit

  (17-12-2020)

  Gemeente Baarn gaat plannen uitwerken voor de ver- en nieuwbouw van het Speeldoosgebouw aan de Rembrandtlaan. Het wordt een aantrekkelijke, toekomstbestendige en duurzame huisvesting voor theater De Speeldoos, de bibliotheek en de volksuniversiteit. Tijdens de raadsvergadering van woensdag 16 december heeft de gemeenteraad gekozen voor deze locatie met 13 stemmen voor en 6 stemmen tegen. Eerder werd een amendement met voorstel om te kiezen voor de locatie Arcadeterrein/de Brink verworpen met 10 stemmen tegen en 9 stemmen voor.

 • Noordschil en Drie Eiken geslaagd voor audit 

  (17-12-2020)

  De bedrijventerreinen Noordschil en de Drie Eiken zijn geslaagd voor de audit en hebben daarmee opnieuw het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen Continu Samenwerken behaald. De hechte samenwerking tussen gemeente, ondernemers, brandweer, politie en Securitas werpt hiermee haar vruchten af om de bedrijventerreinen veiliger en prettiger te maken. 

 • Gratis energievoucher voor woningeigenaren

  (16-12-2020)

  Woningeigenaren in de gemeente Baarn kunnen tot 31 maart 2021 nog een energievoucher ter waarde van EUR 65,- aanvragen voor de aanschaf van kleine en grotere energiebesparende producten zoals radiatorfolie, tochtstrips of Ledverlichting. Meedoen is heel eenvoudig en gaat via de website van het Duurzaam Bouwloket. Doel van de vouchers is om huiseigenaren te stimuleren hun woning energiezuiniger te maken.

 • Baarn sluit zich aan bij Meld Misdaad Anoniem

  (01-12-2020)

  Het meldpunt Meld Misdaad Anoniem en de gemeente Baarn hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. De gemeente ontvangt hierdoor vanaf 1 december rechtstreeks signalen over criminaliteit en fraude in Baarn. Dit vergroot de informatiepositie van de gemeente en versterkt de aanpak van criminaliteit in samenwerking met andere partijen, zoals de politie. Burgemeester Röell: “Door de signalen die we zo krijgen, kunnen we ook nog gerichter optreden tegen ondermijnende criminaliteit, waarbij we de oren en ogen van inwoners goed kunnen gebruiken.” Bestrijding van ondermijning is een belangrijk speerpunt in het veiligheidsbeleid van Baarn en omliggende gemeenten.

 • Langer thuiswonen met Mijn Huis Op Maat

  (16-11-2020)

  Goede verlichting bij de trap, een duidelijk huisnummerbordje, houvast bij op- en afstapjes. Dit zijn een paar voorbeelden hoe inwoners hun huis comfortabeler en veiliger kunnen maken, voor nu en in de toekomst. Vandaag start in de gemeente Baarn het project Mijn Huis Op Maat. In dit project wordt ingezet op bewustwording en het geven van informatie over mogelijkheden om zo lang mogelijk comfortabel in eigen huis te blijven wonen.

 • Blauwe zones Laanstraat en de Brink tijdelijk opgeheven

  (07-10-2020)

  De gemeente heft de blauwe zones op het parkeerterrein Laanstraat en de Brink weer tijdelijk op. Op deze manier hopen we het thuiswerken voor de bewoners van het centrum makkelijker te maken. 

 • Voorontwerp bestemmingsplan Soestdijk ter inzage

  (02-09-2020)

  Burgemeester en wethouders van Baarn maken overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bekend dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor Landgoed Paleis Soestdijk.

  De procedure start met de terinzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan ‘Landgoed Paleis Soestdijk’.