Nieuws

 • Besluit in de Raad op woensdag 27 mei

  (25-05-2020)

  De vergadering 'besluit in de raad' van mei vindt plaats op woensdag 27 mei vanaf 20.00 uur. De gemeenteraad vergadert digitaal via een speciale applicatie. De agenda vindt u op https://baarn.raadsinformatie.nl/

 • Horeca vanaf 1 juni onder voorwaarden weer open

  (25-05-2020)

  Vanaf 1 juni mogen eet- en drinkgelegenheden hun deuren, onder een aantal voorwaarden weer open.

 • Extra maatregelen om zwerfafval tegen te gaan

  (22-05-2020)

  In deze tijden waarin mensen meer thuis zitten, zien afvalinzamelaars dat de hoeveelheid huishoudelijk afval toeneemt. Ook zien gemeentes door heel Nederland dat meer afval naast afvalcontainers en prullenbakken of zelfs midden op straat terecht komt. Dat levert zwerfafval op. Ook in de gemeente Baarn is dat helaas het geval. Daarom neemt de gemeente de komende tijd een aantal extra maatregelen.

 • Raad bespreekt Paleis Soestdijk in juli

  (19-05-2020)

  Om nog vóór het komende zomerreces een besluit te nemen over het voorontwerp bestemmingsplan voor Paleis Soestdijk, komt de Baarnse gemeenteraad in de maand juli een aantal maal extra bij elkaar om te vergaderen.

 • Vuur in de natuur verboden wegens aanhoudende droogte

  (15-05-2020)

  De brandweer en natuurbeheerders zijn momenteel extra alert. Door aanhoudende droogte is de kans op een snel uitbreidende natuurbrand hoog of zeer hoog. In de provincie Utrecht geldt daarom vanaf vrijdag 15 mei 2020 fase 2 voor natuurbranden.

 • Doe mee aan de ondernemerspeiling!

  (14-05-2020)

  Als ondernemer komt er nu waarschijnlijk veel op je af. De coronacrisis levert je minder, of juist meer werk op.

 • Versoepeling maatregelen coronavirus per 11 mei 2020 (Q&A)

  (14-05-2020)

  Na een periode van 'intelligente lockdown' gaan we over op versoepeling van enkele maatregelen voor bepaalde sectoren en beroepen. De overheid gaat ervan uit dat inwoners en ondernemers hun gezonde verstand gebruiken en hun verantwoordelijkheid nemen.

 • Informatie over het coronavirus

  (13-05-2020)

  Laatste update: 14-05-2020

  Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft de Rijksoverheid maatregelen ingesteld. Ze werken daarbij samen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de GGD regio Utrecht (GGDrU). Gemeente Baarn volgt de landelijke richtlijnen.

 • Gezocht: leden voor het nieuwe Omgevingspanel van de gemeente Baarn

  (13-05-2020)

  Vind je het interessant om mee te praten hoe Baarn energieneutraal kan worden? Wil je samen met anderen meedenken over de leefomgeving in Baarn? Dan is het nieuwe Omgevingspanel wellicht iets voor jou. Jouw inbreng is belangrijk voor de gemeente!

 • Baarnse basisscholen openen weer hun deuren

  (13-05-2020)

  Baarnse basisscholen openden op maandag 11 mei weer hun deuren. Lessen op school zijn voor leerlingen weer mogelijk, in elk geval voor de helft van de lestijd. De overige tijd krijgen de kinderen nog afstandsonderwijs. De afgelopen weken hebben de scholen hard gewerkt om het onderwijs voor de leerlingen mogelijk te maken. Het onderwijs moet namelijk voldoen aan de corona-voorschriften.

 • Gewijzigde openingstijden rond feestdagen

  (13-05-2020)

  De komende periode is het gemeentehuis op bepaalde dagen gesloten. Hier vindt u een overzicht.

 • Bosbad de Vuursche blijft deze zomer gesloten

  (11-05-2020)

  Het Bosbad blijft deze zomer vanwege het coronavirus gesloten. Dat heeft de gemeente Baarn in goed overleg met stichting Bosbad de Vuursche besloten.

 • Gemeente kapt momenteel onveilige bomen

  (06-05-2020)

  Bomen die in een slechte conditie verkeren en ziek of dood zijn, vormen een risico. Zij kunnen bij harde wind omvallen of grote takken laten vallen.

 • Oplossing voor tekort Paleis Soestdijk

  (30-04-2020)

  De gemeente Baarn, de provincie Utrecht, het Rijksvastgoedbedrijf en de eigenaar van het paleis MeyerBergman Erfgoed Groep hebben overeenstemming bereikt

 • Uitreiking Koninklijke onderscheidingen

  (24-04-2020)

  Vrijdagochtend 24 april zijn negen inwoners van Baarn Koninklijk onderscheiden. 

 • Gewijzigde openingstijden rond komende feestdagen

  (07-04-2020)

  De komende periode is het gemeentehuis op bepaalde dagen gesloten. U kunt voor die dagen geen afspraak inplannen.

 • Nieuwe Noodverordening Veiligheidsregio Utrecht

  (05-04-2020)

  Het kabinet heeft aanvullende maatregelen getroffen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Iedereen moet zich daar aan houden. Overtreding van de regels is strafbaar. De voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht heeft op 3 april 2020 een nieuwe noodverordening vastgesteld. Daardoor kunnen de handhavers van de gemeente en de politie controleren of iedereen zich aan de maatregelen houdt. De gemeente vertrouwt er op dat iedereen dat doet. De voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht heeft de bevoegdheid te handhaven op naleving van de regels, bijvoorbeeld door een boete op te leggen.

 • Aangepaste dienstverlening

  (23-03-2020)

  Vanwege de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn er aanpassingen aan de gemeentelijke dienstverlening. Uitgangspunt is dat we op verantwoorde wijze inwoners, ondernemers en organisaties van dienst blijven. Daarvoor vragen wij uw begrip en medewerking.

 • Eerste besmetting coronavirus in Baarn vastgesteld

  (19-03-2020)

  In de gemeente Baarn is een besmetting met het coronavirus (COVID-19) vastgesteld. De persoon verblijft in thuisisolatie. Het contactonderzoek dat GGD regio Utrecht (GGDrU) in dit soort situaties altijd doet, vindt momenteel plaats.

 • Coronavirus: hulp voor ondernemers

  (17-03-2020)

  Landelijke maatregelen

  Het kabinet heeft besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook banen en inkomens te  beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen  doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.  

  Op www.rijksoverheid.nl/coronavirus staat waar u terecht kunt voor de landelijke regelingen. Veelgestelde vragen vindt u hier

  Noodmaatregel voor ondernemers/zzp'ers via de uitvoeringsorganisatie BBS

  Zelfstandige ondernemers in Baarn, Bunschoten en Soest met financiële problemen kunnen een beroep doen op de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO)

  Voor een aanvraag kunt u terecht bij de Uitvoeringsorganisatie Baarn Bunschoten Soest: Noodmaatregel voor ondernemers

  Heeft u dringende vragen of direct hulp nodig, dan kunt u tussen 8.30 en 12.30 uur bellen naar (035) 609 3411. Wij verzoeken u om niet naar BBS toe te komen, teneinde het aantal fysieke contacten zoveel mogelijk te beperken. 

  Coronacalculator

  Bereken hoe corona-regelingen jouw onderneming helpen. We geven je direct inzicht in de relevante steunregelingen van overheden en financiële instellingen.

  Deze tool is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland.

  www.coronacalculator.nl

  Uitstelmogelijkheid betaling aanslag gemeentelijke heffingen voor Baarnse ondernemers en ZZP'ers

  De gemeente Baarn wil ondernemers steunen wanneer zij in financiële problemen komen door de coronacrisis. In aanvulling op de maatregelen van de Rijksoverheid, bieden wij ondernemers en zzp'ers de mogelijkheid tot uitstel van betaling van de gemeentebelastingen tot eind 31 oktober 2020.

  Wat u moet doen om uitstel aan te vragen

  Bent u ondernemer en komt u in de problemen door het coronavirus? Vul dan via onderstaande link het aanvraagformulier in.

  Aanvraagformulier met DigiD

  Aanvraagformulier met e-Herkenning

  Aanvraagformulier zonder DigiD of e-Herkenning

  Maatregel horeca en voedingsmiddelenbranche

  Het college heeft besloten tijdelijke standplaatsvergunningen versneld af te geven aan ondernemers uit de horeca en voedingsmiddelenbranche. Baarnse bedrijven kunnen tot nader order binnen 1 werkdag een tijdelijke standplaatsvergunning krijgen.

  Wanneer u een tijdelijke standplaatsvergunning wilt aanvragen kunt u contact opnemen met Corlijn Doedens via evenementen@baarn.nl of bel 06-42230909.

  Utrecht Region Economische Corona Alliantie

  Om ondernemers uit de regio Utrecht zo goed mogelijk bij te staan in deze moeilijke periode, is relevante en betrouwbare landelijke, regionale en plaatselijke informatie gebundeld op de website Utrecht Region Economische Corona Alliantie.

  Aanvragen Corona-Overbruggingslening mogelijk vanaf 29 april

  Op 7 april kondigde het Kabinet aan €100 miljoen uit te trekken voor overbruggingskredieten voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers. Vanaf 29 april kunnen deze bedrijven een aanvraag doen voor een Corona-OverbruggingsLening (COL). Meer informatie vindt u hier.

  Veelgestelde vragen

  Meer informatie over de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers en bedrijven vindt u hier

 • Uitslag enquêtes Arcadeplannen

  (05-11-2019)

  In november 2019 vroeg de gemeente Baarn de mening van alle inwoners over het plan om een nieuw cultuurhuis te bouwen in het centrum van Baarn, aan de Brink op de plek waar nu het Arcadegebouw staat.