Nieuws

 • Gemeente Baarn verrast door demonstratie zaterdag

  (10-04-2021)

  Gemeente Baarn is zaterdag 10 april verrast door een demonstratie en door het grote aantal mensen dat daar aan meedeed. Burgemeester Röell heeft om 14.00 uur de opdracht gegeven om de demonstratie om 14.30 te beëindigen, op basis van artikel 6 van de Wet Openbare Manifestaties. De organisatie heeft opgeroepen om rustig naar huis te gaan en daar hebben de deelnemers gevolg aan gegeven. 

 • Volg Debat in de Raad op woensdag 14 april

  (09-04-2021)

  Woensdag 14 april vergadert de gemeenteraad van Baarn onder de noemer Debat in de Raad. De vergadering start om 20.00 uur. De vergadering vindt digitaal plaats vanwege de coronamaatregelen. U kunt de vergadering online bijwonen via de website of via RTV Baarn. De stukken kunt u vinden op https://baarn.raadsinformatie.nl/, klik daarvoor in de kalender op 'Debat'. 

 • TONK: financiële tegemoetkoming voor inwoners met aanzienlijk gedaald inkomen

  (07-04-2021)

  Vanaf 6 april kunnen Baarnaars de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) aanvragen. De regeling is bedoeld voor inwoners van wie het inkomen door de coronacrisis aanzienlijk is gedaald en zij daardoor hun noodzakelijke woonlasten, zoals huur en hypotheek niet meer kunnen betalen. De regeling kan aangevraagd worden van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Kosten die vanaf januari 2021 zijn gemaakt, kunnen met terugwerkende kracht kunnen worden gedeclareerd.

 • Meer weten over de plaatselijke politiek? Geef u dan op voor de gratis cursus Politiek Actief

  (01-04-2021)

  Wilt u meer weten over hoe de lokale democratie en de plaatselijke politiek werkt? Heeft u vragen als: hoe komt de gemeenteraad tot een besluit, maar ook wat ú daaraan kunt bijdragen? Doe dan mee aan de gratis cursus Politiek Actief die van medio mei tot en met begin juli gegeven wordt.

 • Termijn aanwijzing lokale publieke media instelling in Baarn loopt af

  (01-04-2021)

  In de gemeente Baarn is RTV Baarn door het Commissariaat voor de Media aangewezen als 'lokale publieke media instelling'.  Op 8 januari 2022 eindigt deze aanwijzing na een periode van vijf jaar.

 • Centrumcoöperatie en gemeente onderzoeken collectieve inzameling bedrijfsafval

  (01-04-2021)

  De Coöperatie Ondernemers Centrum Baarn onderzoekt in samenwerking met de gemeente Baarn of het aantal afvalinzamelaars in het centrum van Baarn teruggedrongen kan worden. Ondernemers in de Laanstraat en aangrenzende straten hebben hierover deze week een enquête per e-mail ontvangen.

 • Zonne- en windenergie in Soest ook van belang voor inwoners Baarn​

  (01-04-2021)

  Gemeente Soest heeft een voorlopige plattegrond gepubliceerd met locaties waar in de toekomst mogelijk zonnevelden en windturbines kunnen komen binnen de gemeentegrenzen van Soest. Eén van de locaties voor een mogelijk zonneveld ligt in de buurt van de gemeentegrens met Baarn: de zogenoemde ‘spoordriehoek’ tussen de spoordijken van de treinsporen richting Soest en richting Amersfoort. Daarom is de kaart ook voor inwoners van Baarn van belang. De kaart en de mogelijkheden om te reageren zijn te vinden op de website www.denkmeeover.nl/zonenwindsoest.

 • Wandelgesprekken collegeleden met Baarnaars

  (01-04-2021)

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Baarn hebben de komende tijd zogeheten ‘Wandelgesprekken’ met inwoners en ondernemers. Het is één van de manieren waarmee het college van B&W op een veilige wijze contact houdt met de samenleving in lijn met de actuele coronamaatregelen.

 • Gewijzigde openingstijden rond feestdagen

  (29-03-2021)

  De komende periode is het gemeentehuis op bepaalde dagen gesloten. Hier vindt u een overzicht.

 • Boompjesactie: ruim 450 nieuwe jonge bomen in tuinen

  (26-03-2021)

  De actie van de gemeente Baarn en Plan Boom om boompjes te laten planten in de eigen tuin heeft ruim 450 nieuwe bomen opgeleverd. Dik 150 inwoners hebben met korting een “Boompjes voor beginners-pakket” besteld met daarin drie inheemse boompjes (Mispel, Gele Kornoelje en de Gewone Vlier). De pakketten zijn onlangs bij de bestellers afgeleverd met een instructie voor het planten van de jonge loten. Deze zullen uitgroeien tot bomen die het goed doen in de Nederlandse tuin.

 • Oproep aan jongeren: ‘Help ons met een vlog over duurzame energie in Baarn’

  (25-03-2021)

  Wethouder Hugo Prakke roept jongeren op om een vlog te maken over duurzame energie. ‘Alle gemeenten moeten aan de slag met plannen voor de opwek van duurzame energie’, zegt Prakke. ‘Dat geldt ook voor Baarn. We gaan plekken aanwijzen waar in de toekomst windmolens of zonnevelden kunnen komen. Het zou ontzettend helpen als jongeren laten weten wat voor ideeën zij hebben. Het gaat tenslotte om de wereld waarin zij straks wonen en werken.’

 • Gemeente investeert in vernieuwing openbare ruimte

  (25-03-2021)

  De komende jaren investeert de gemeente Baarn flink in het integraal vernieuwen van wegen, groen en het riool. Tot 2030 wordt hiervoor 30 miljoen euro ingezet. Voor efficiënte inzet van het geld is een plan opgesteld waarin onderhoudsprojecten goed op elkaar zijn afgestemd. Dit plan – het zogeheten Integraal Beheerplan Openbare Ruimte of IBOR – kijkt daarvoor naar zowel de huidige toestand als de lange termijn. Ook is het plan afgestemd op bekende ontwikkelingen op het gebied van verkeer, woningbouw en duurzame energie. Het eerst aan de beurt voor een grondige vernieuwing zijn de wijken waar dat het meest nodig is in verband met de technische kwaliteit, leeftijd en risico’s van wegdek en riolering. Het reguliere onderhoud van straten en groen loopt naast dit plan overigens gewoon door. Het plan richt zich met name op de extra opgave voor het vernieuwen voor de lange termijn.

 • Urgentie aanvragen? Doe dit altijd via baarn.nl!

  (19-03-2021)

  Wilt u urgentie aanvragen voor een sociale huurwoning? Doe dit dan altijd via onze website. Er zijn verschillende bedrijven die via zoekmachines, bijvoorbeeld via Google, aanbieden om dit voor u te doen. Ga hier niet op in! Deze bedrijven vragen onnodig veel geld. 

 • Gemeente start spreekuur voor ondernemers

  (10-03-2021)

  De gemeente wil graag weten wat er speelt onder de Baarnse ondernemers hoe de gemeente hen in coronatijd eventueel kan ondersteunen. Hiervoor heeft wethouder Erwin Jansma een spreekuur in het leven geroepen. Ondernemers kunnen via het ondernemers@baarn.nl een persoonlijke afspraak (telefonisch of online) laten inplannen met de wethouder.

 • Storing straatverlichting Zuidereind

  (10-03-2021)

  Al geruime tijd is er een storing in de straatverlichting waardoor een groot deel van de lantaarnpalen langs het Zuidereind niet werken. Stedin is bezig met het verhelpen van de storing. Dit is complexer dan verwacht, waardoor het helaas langere tijd duurt. Voor het verhelpen van deze storing kan het soms voorkomen dat straatverlichting overdag brandt.

 • GGD regio Utrecht start onderzoek onder jongeren

  (08-03-2021)

  GGD regio Utrecht (GGDrU) voert in nauwe samenwerking met gemeente Utrecht van 5 maart tot en met 31 mei 2021 een grootschalig online jongerenonderzoek uit. Dit onderzoek gaat onder andere over gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in de leeftijd van 16 tot en met 25 jaar. Uiteraard is er in het onderzoek ook aandacht voor de impact van de coronapandemie. Opdrachtgevers van dit onderzoek zijn de 26 gemeenten in de provincie Utrecht.

 • Coronasteun voor maatschappelijke organisaties

  (05-03-2021)

  Maatschappelijke organisaties in Baarn die vanwege de corona-beperkende maatregelen in grote financiële nood zijn, kunnen bij de gemeente subsidie aanvragen. De subsidie is bedoeld voor maatschappelijke organisaties op het gebied van cultuur, sport, welzijn, recreatie & toerisme en overige maatschappelijke organisaties. Ook organisaties die nog niet eerder subsidie ontvingen van de gemeente komen in aanmerking.

 • Telefonisch spreekuur voor vragen over het OV

  (01-03-2021)

  Bent u 55+ en heeft u vragen over reizen met het OV? Maak dan vanaf 2 maart 2021 gebruik van het telefonisch spreekuur en bel 033 - 2082380. OV-ambassadeurs geven antwoord op uw vragen over het gebruik van het OV.

 • PMD-zakken blijven beschikbaar voor hoogbouw

  (24-02-2021)

  Inmiddels heeft ieder huishouden – uitgezonderd bewoners van een aantal hoogbouwwoningen – een eigen PMD container voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons. Deze ‘containerbezitters’ hoeven voor de inzameling dus geen gebruik meer te maken van de gratis PMD-zakken die verkrijgbaar waren bij onder meer de supermarkten. Daarom stopt voor hen de verstrekking ervan vanaf 1 maart.

 • Werkzaamheden Molenweg - Meander MC minder goed bereikbaar

  (22-02-2021)

  Vanaf woensdag 24 februari start Vink Aannemingsmaatschappij in opdracht van de Gemeente Baarn met het vervangen van de riolering in de Molenweg. Door de werkzaamheden is het Meander Medisch Centrum de komende tijd vanaf de Molenweg minder goed bereikbaar. Het beste kunt u hierom gebruik maken van de ingang vanaf de Wilhelminalaan. Naar verwachting duren deze werkzaamheden tot en met eind april.

 • Uitstelmogelijkheid gemeentelijke heffingen ondernemers en ZZP'ers

  (17-02-2021)

  De gemeente Baarn wil ondernemers steunen wanneer zij in financiële problemen komen door de coronacrisis. In aanvulling op de maatregelen van de Rijksoverheid, bieden wij ondernemers en zzp'ers de mogelijkheid tot uitstel van betaling van de gemeentebelastingen tot 31 oktober 2021.

 • Aanvullende maatregelen vervoer regiotaxi

  (03-02-2021)

  Er zijn extra regels bekend gemaakt voor veilig reizen met de Regiotaxi in verband met corona. De belangrijkste wijzigingen zijn dat de reizigers die gebruikmaken van regiotaxi verplicht zijn om een chirurgisch mondkapje (type II of type IIR) te dragen en dat het maximaal aantal personen dat in de taxi mag zitten wordt beperkt.

 • Nieuwe subsidie voor duurzame initiatieven

  (28-01-2021)

  Wilt u zonne-energie opwekken op uw dak en/of energiebesparende maatregelen treffen én anderen stimuleren dat ook te doen? Dan kunt u vanaf nu subsidie aanvragen voor uw projectidee.

 • Gemeenteraad stelt extern adviseur aan voor ondersteuning bij besluitvorming ontwerpbestemmingsplan Soestdijk

  (28-01-2021)

  HBR advocaten uit Baarn is aangesteld als extern adviseur van de gemeenteraad bij het vaststellen van het ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk. Daarnaast ondersteunt adviesbureau Twijnstra Gudde bij de beantwoording van financiële vraagstukken. 

 • Gemeente De Bilt in gesprek met inwoners Lage Vuursche over windenergie 

  (27-01-2021)

  Op dinsdagavond 26 januari organiseerde gemeente De Bilt in samenspraak met gemeente Baarn een informatieavond voor inwoners van Lage Vuursche over onderzoeken die zijn gedaan naar de mogelijkheden voor windenergie in de omgeving. Tijdens de informatieavond ging gemeente De Bilt in gesprek over de zoektocht naar potentiële locaties, de betekenis van verkennende onderzoeken en het participatietraject dat loopt om de kansen voor duurzame energieopwekking met zonnevelden en/of windmolens te onderzoeken. De mening van inwoners en omwonenden telt mee bij de afwegingen rond opwekking van energie met windmolens.  Meer informatie over de avond en het proces in gemeente De Bilt kunt u vinden op www.debilt.nl/zonenwindenergie.
   

 • Informatieavond Windenergie De Bilt – voor bewoners van Lage Vuursche

  (20-01-2021)

  Woont u in Lage Vuursche en bent u benieuwd naar de onderzoeken die zijn gedaan naar de mogelijkheden voor windenergie in uw omgeving? Gemeente De Bilt en gemeente Baarn organiseren hierover een informatieavond op dinsdag 26 januari van 19.30 tot 21.30 uur. In verband met de coronamaatregelen is dit een online bijeenkomst. U bent van harte welkom.

 • Snoeionderhoud van bomen

  (15-01-2021)

  Vanaf maandag aanstaande gaat er onderhoudssnoei plaatsvinden aan bomen in verschillende wijken in Baarn. Dode, loszittende en lage taken die mogelijk een risico kunnen vormen, worden verwijderd. Zo blijven bomen langer gezond en veilig. Kijk hier voor de snoeiplanning.

 • Speciale nieuwjaarsuitzending terugkijken

  (14-01-2021)

  Het gemeentebestuur wenst u in deze bijzondere tijden een gezond en voorspoedig 2021. De traditionele nieuwjaarsreceptie van de gemeente ging dit jaar helaas niet door in verband met de coronamaatregelen. In plaats hiervan was er 14 januari een speciale live nieuwjaarsuitzending. Deze kunt u hieronder terugkijken.

 • Ondersteuning toeslagenaffaire Belastingdienst

  (17-12-2020)

  Inwoners kunnen bij de gemeente terecht voor hulp bij problemen rond de toeslagenaffaire van de Belastingdienst / toeslagenaffaire. De gemeente kan ondersteuning bieden bij het op een rij zetten van financiële- of andere problemen en deze stap voor stap oplossen. Daarbij kan ook doorverwezen worden naar andere, gespecialiseerde instanties. U kunt contact opnemen met PIT Baarn, tel. 035-3037888, e-mail info@pitbaarn.nl. In de kerstvakantie wijken de openingstijden af. Kijk voor informatie op www.pitbaarn.nl.

 • Blauwe zones Laanstraat en de Brink tijdelijk opgeheven

  (07-10-2020)

  De gemeente heft de blauwe zones op het parkeerterrein Laanstraat en de Brink weer tijdelijk op. Op deze manier hopen we het thuiswerken voor de bewoners van het centrum makkelijker te maken. 

 • Voorontwerp bestemmingsplan Soestdijk ter inzage

  (02-09-2020)

  Burgemeester en wethouders van Baarn maken overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bekend dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor Landgoed Paleis Soestdijk.

  De procedure start met de terinzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan ‘Landgoed Paleis Soestdijk’.

 • Gemeenteraad Baarn stemt in met het in procedure brengen van het voorontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk, als uitgangspunt voor het ontwerpbestemmingsplan

  (16-07-2020)

  De gemeenteraad van Baarn heeft op woensdag 15 juli 2020 ingestemd met het voorontwerp-bestemmingsplan Paleis Soestdijk. De fracties in de gemeenteraad van Baarn staan in ruime meerderheid positief tegenover de plannen van de MeyerBergman Erfgoed Groep met Landgoed Paleis Soestdijk. Het bestemmingsplan, waaraan nu verder gewerkt wordt, maakt deze plannen mogelijk.

 • Oplossing voor tekort Paleis Soestdijk

  (30-04-2020)

  De gemeente Baarn, de provincie Utrecht, het Rijksvastgoedbedrijf en de eigenaar van het paleis MeyerBergman Erfgoed Groep hebben overeenstemming bereikt

 • Voorontwerp bestemmingsplan Paleis Soestdijk uitgesteld

  (20-12-2019)

  In het proces van de herontwikkeling van Paleis Soestdijk, heeft de gemeente Baarn na goed overleg met de gemeente Soest, de provincie Utrecht en met de eigenaar van Paleis Soestdijk besloten dat het voorontwerp bestemmingsplan later bij de gemeenteraad wordt ingediend. Na de motie van de raad van de gemeente Baarn en als gevolg van het provinciale beleid inzake natuur, is gebleken dat het ingewikkeld wordt om de door eigenaar gewenste woonbuurt van 6,1 hectare te bouwen. Hierdoor ontstaat een tekort van circa 11 miljoen euro. Dat is een deel van het bedrag dat nodig is om het paleis te restaureren. Partijen gebruiken de komende weken om een oplossing voor dit tekort te vinden.

 • Participanten bespreken mobiliteitsonderzoek Paleis Soestdijk

  (06-09-2019)

  De plannen van Made by Holland voor Landgoed Paleis Soestdijk leveren in de toekomst meer verkeer op. Hoe zorg je ervoor dat het verkeer op de Amsterdamsestraatweg (N221) door kan rijden, dat er voldoende parkeerplaatsen zijn voor bezoekers en dat het Paleis ook veilig te bereiken is? Deze vragen stonden centraal in het verkeersonderzoek dat adviesbureau Goudappel Coffeng uitvoert in opdracht van initiatiefnemer MeyerBergman Erfgoed Groep en de gemeente Baarn. Het adviesbureau keek daarbij naar de huidige en toekomstige situatie. Daarvoor gebruikte het bureau het Verkeersmodel van de provincie Utrecht, dat inzicht geeft in verkeersstromen. De eerste uitkomsten van het onderzoek zijn op 4 september besproken met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en met twee groepen omwonenden.

 • Vernieuwing Paleis Soestdijk een stap dichterbij

  (14-03-2019)

  Het college van Burgemeester en Wethouders van Baarn is akkoord met het Ruimtelijk kader voor landgoed Paleis Soestdijk. Dit “masterplan” voor de ontwikkeling van het gehele landgoed is de nadere uitwerking van het concept Made by Holland waarmee MeyerBergman Erfgoed Groep in juni 2017 de nationale tender won.