Nieuws

 • Lichtjesavond gaat dit jaar niet door

  (29-10-2020)

  In verband met de aangescherpte coronamaatregelen zal de Lichtjesavond op de gemeentelijke begraafplaats dit jaar helaas niet doorgaan.

 • De gemeente ruimt weer bladeren op

  (28-10-2020)

  De herfst heeft zijn intrede gedaan in Nederland en dus laten de meeste bomen hun blad vallen. Tijd om blad te ruimen. Afhankelijk van het weer (vorst en harde wind) valt het meeste blad binnen een periode van zes tot zeven weken, meestal in de weken 45 t/m 51. We starten met het blad ruimen op 2 november en zorgen dat voor de kerstdagen al het gevallen blad van de gemeentebomen opgeruimd is.

 • Weet u een goede plek voor een nieuwe gemeenteboom?

  (22-10-2020)

  Ziet u kansen in de openbare ruimte waar een nieuwe boom kan groeien? Geef uw suggestie voor een plek dan door aan de gemeente.

 • Dit weekend mogelijk opnieuw druk op parkeerplekken in natuurgebieden

  (22-10-2020)

  Komend weekend kan het opnieuw druk zijn op parkeerplekken in natuurgebieden. Ga daarom bij voorkeur op de fiets of lopend de natuur in. Toch met de auto? Houd er rekening mee dat u door verkeersregelaars doorverwezen kunt worden naar een andere locatie. Het is in de (directe) omgeving dan te druk. Volg altijd de aanwijzingen van de verkeersregelaars en handhavers.

 • Veiligheidscontrole: kap van 138 risicobomen noodzakelijk

  (09-10-2020)

  Gemeenten zijn verplicht regelmatig de gemeentelijke bomen op veiligheid te controleren. Door bijvoorbeeld ouderdom, ziekte, rotting of afsterven kunnen bomen namelijk onveilig worden. Onveilige bomen kunnen omvallen of grote takken laten vallen. De veiligheidscontrole is er op gericht deze risico’s te beperken. Begin dit jaar is de boomveiligheidscontrole in het oostelijk deel van Baarn afgerond. Uit deze controle blijkt dat 138 dode, conditioneel slechte en risicobomen gekapt moeten worden. Deze bomen staan hoofdzakelijk globaal ten oosten van de Eemweg, Faas Eliaslaan en Torenlaan. Voor 86 bomen heeft de gemeente eerder een kapvergunning aangevraagd. De overige 52  bomen mogen zonder kapvergunning gerooid worden. Inmiddels is er een besluit genomen over de kapvergunning waarop bezwaar mogelijk is. Het besluit en de manier waarop u bezwaar kunt maken, is gepubliceerd in het elektronisch Gemeenteblad (klik hier) en verder in de kranten Baarnsche Courant en Baarn Huis-aan-Huis. Een overzicht van alle bomen met vermelding van de straten en o.a. kaarten en beoordelingen per boom, vindt u op de website www.baarn.nl/bomenkap2020.

 • Kinderen maken voordelig kennis met sport en cultuur tijdens High 5

  (08-10-2020)

  Ook dit najaar kunnen kinderen op zoek naar de sport die bij hen past of naar hun creatieve talent, in het kader van ‘High 5’. In samenwerking met een groot aantal verenigingen zijn er weer allerlei kennismakingslessen voor sport, dans, Scouting, kinderateliers en muziek georganiseerd. Alle lessen zijn leuk en leerzaam. Kinderen kunnen zo zowel hun sportieve als hun creatieve en muzikale vaardigheden ontdekken en ontwikkelen. De verenigingen die aan High 5 meedoen hanteren een coronaprotocol en volgen de geldende veiligheidsmaatregelen.

 • Blauwe zones Laanstraat en de Brink tijdelijk opgeheven

  (07-10-2020)

  De gemeente heft de blauwe zones op het parkeerterrein Laanstraat en de Brink weer tijdelijk op. Op deze manier hopen we het thuiswerken voor de bewoners van het centrum makkelijker te maken. 

 • Open brief van de burgemeester

  (07-10-2020)

  Beste inwoners van Baarn,

  Het aantal besmettingen met het coronavirus in ons land is de laatste weken fors toegenomen. Zozeer dat de regering vorige week aangescherpte maatregelen heeft genomen om het virus weer terug te dringen. Ook in onze gemeente steeg de afgelopen tijd het aantal besmettingen. In mijn laatste brief schreef ik over het wankele evenwicht  dat bestaat tussen corona onder controle houden en een situatie waarin ingrijpen nodig is. Dat laatste is nu helaas het geval. De opmars van het virus moet weer worden gestuit.

 • Nieuwe gemeentesecretaris / algemeen directeur per 1 december

  (07-10-2020)

  Het college van B&W van de gemeente Baarn heeft ingestemd met de aanstelling van Cynthia Creveld als nieuwe gemeentesecretaris / algemeen directeur per 1 december aanstaande. Mevrouw Creveld is momenteel werkzaam als concerndirecteur / loco-gemeentesecretaris bij de gemeente Velsen. Daarvoor was zij loco-gemeentesecretaris in de gemeente Vianen. Zij zal vanaf december de functie van gemeentesecretaris overnemen van de heer Abdou Najib die na jarenlange toegewijde inzet voor de gemeente Baarn met pensioen gaat.

 • Verbouwen of bouwen? Doe de vergunningscheck!

  (30-09-2020)

  ​Veel mensen zijn de afgelopen tijd bezig geweest met het verbouwen van hun huis en/of bouwen in de tuin. Wilt u een overkapping, schuurtje of overdekte fietsenstalling neerzetten? Dan hebt u vaak een vergunning nodig of moet u een melding doen. Bouwwerken die zonder vergunning zijn gebouwd, moeten helaas verwijderd worden. Vooral voor het bouwen aan de voorzijde van een woning zijn er veel regels en het komt helaas regelmatig voor dat inwoners bouwwerken weer moeten afbreken. Doe daarom een vergunningscheck via www.omgevingsloket.nl. Zo kunt u onnodige kosten en teleurstellingen voorkomen.

 • Vrijwilligers gezocht voor VVV Vorstelijk Baarn

  (30-09-2020)

  Ben jij enthousiast over ‘Vorstelijk Baarn’ en kun je dit enthousiasme overbrengen op anderen? Vind je het leuk om met  mensen om te gaan en maak je onze bewoners en bezoekers graag wegwijs in het rijke toeristische en recreatieve aanbod van onze mooie gemeente? Ben je minstens een dagdeel per week beschikbaar? Meld je dan als vrijwilliger voor de VVV Vorstelijk Baarn!

 • Vrijwilligers gezocht voor bestrijding Japanse Duizendknoop

  (30-09-2020)

  De Japanse duizendknoop is een plant die van nature niet in Europa voorkomt, maar ooit als tuinplant naar Europa is gehaald. De plant is zich momenteel op grote schaal gaan verwilderen en verdringt daarbij andere kruiden en struiken. Ook kan de plant schade aanrichten aan bijvoorbeeld funderingen van gebouwen, bestrating en riolen. De gemeente zet zich in om de Japanse Duizendknoop te bestrijden. Vrijwilligers helpen ons daarbij. Helpt u ook een handje?

 • Gezondheidsmonitor regio Utrecht 2020 van start

  (28-09-2020)

  Bent u tevreden over de wijk waarin u woont? Voelt u zich weleens eenzaam? Denkt u dat u genoeg beweegt en zijn er ook mogelijkheden voor? Allemaal punten waar uw gemeente iets van moet weten, om er ook iets aan te kunnen doen. GGD regio Utrecht (GGDrU) voert daarom een gezondheidsonderzoek uit in de gemeente Baarn. Heeft u de vragenlijst van het onderzoek ontvangen? Dan kunt u een belangrijke rol spelen voor het lokale gezondheidsbeleid.

 • Handhavingsactie Laanstraat door politie en handhavers

  (24-09-2020)

  De Laanstraat is centraal gelegen in het winkelcentrum van Baarn. Verkeer - met uitzondering van voetgangers - mag doordeweeks en op zaterdag niet in de Laanstraat komen tussen 11.00 en 18.00 uur (op vrijdag tot 21.00 uur). Echter niet iedereen houdt zich aan deze regels. Om de veiligheid van voetgangers in de winkelstraat te waarborgen en overlast te beperken vond op woensdag 23 september jl. een gezamenlijke handhavingsactie van politie en gemeentelijke handhavers plaats.

 • Ontwerp Omgevingsvisie, ontwerp Interim Omgevingsverordening en milieueffectrapportage ter inzage

  (21-09-2020)

  Op 17 maart hebben Gedeputeerde Staten van Utrecht de Ontwerp Omgevingsvisie provincie Utrecht en het bijbehorende milieueffectrapport vastgesteld. Op 4 september hebben Gedeputeerde Staten van Utrecht de Ontwerp Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht vastgesteld. De provincie wil weten wat u van deze documenten vindt. Daarom liggen deze 6 weken ter inzage zodat iedereen daarop kan reageren. In het eerste kwartaal van 2021 zullen Provinciale Staten de definitieve versies van de Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening vaststellen.

 • Bericht van de burgemeester

  (17-09-2020)

  Beste inwoners van Baarn,

  Nu de zomer tot een eind komt, krijgt het ‘normale’ leven weer zijn beloop. ‘Normaal’ tussen aanhalingstekens inderdaad, want helemaal als voorheen is het natuurlijk niet. Kinderen gaan weer naar school, het sportseizoen is weer gestart en veel mensen zijn na een vakantie weer aan het werk of de studie gegaan. Maar bij vrijwel alles wat we doen speelt mee dat het coronavirus niet verdwenen is en nog altijd een risico vormt. Niet alleen voor onze ouderen en kwetsbare groepen, maar ook voor jongere mensen zonder bekende gezondheidsproblemen.

 • Voorontwerp bestemmingsplan Soestdijk ter inzage

  (02-09-2020)

  Burgemeester en wethouders van Baarn maken overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bekend dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor Landgoed Paleis Soestdijk.

  De procedure start met de terinzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan ‘Landgoed Paleis Soestdijk’.

 • Waar is het druk en rustig in de provincie? Raadpleeg de Druktemonitor

  (05-08-2020)

  Inwoners en bezoekers die er in de provincie Utrecht veilig op uit willen, kunnen terecht op druktemonitorutrecht.nl. Op deze website is te zien op welke toeristische plekken het druk of rustig is.

 • Gemeenteraad Baarn stemt in met het in procedure brengen van het voorontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk, als uitgangspunt voor het ontwerpbestemmingsplan

  (16-07-2020)

  De gemeenteraad van Baarn heeft op woensdag 15 juli 2020 ingestemd met het voorontwerp-bestemmingsplan Paleis Soestdijk. De fracties in de gemeenteraad van Baarn staan in ruime meerderheid positief tegenover de plannen van de MeyerBergman Erfgoed Groep met Landgoed Paleis Soestdijk. Het bestemmingsplan, waaraan nu verder gewerkt wordt, maakt deze plannen mogelijk.

 • Minder bezwaren op gemeentelijke vergunningen in 2019

  (15-07-2020)

  In 2019 is het aantal bezwaarschriften tegen vergunningen in de gemeente Baarn gedaald ten opzichte van 2018. Over besluiten in het Sociaal domein – met betrekking tot bijvoorbeeld de zorg – en over Burgerzaken zijn vrijwel geen bezwaarschriften ontvangen. De meeste bezwaren richtten zich tegen kap- of bouwvergunningen. Dit blijkt uit het jaarverslag over 2019 van de Adviescommissie Bezwaarschriften van de gemeente Baarn (kortweg: de bezwaarcommissie) dat onlangs is verschenen.

 • Leg ook een Heuvelrugtuin aan: een stukje Nationaal Park in eigen tuin

  (17-06-2020)

  Iedereen die in en rond Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug woont wordt opgeroepen om in het najaar aan de slag te gaan met het vergroenen van de eigen voor- of achtertuin. Dus ook inwoners van de gemeente Baarn. Om voorbereid aan de slag te gaan, kunt u nu al de plannen hiervoor smeden.

 • Metaaldetectoren verboden buiten de bebouwde kom

  (12-06-2020)

  In de gemeente Baarn geldt al jaren een verbod op metaaldetectoren buiten de bebouwde kom. Het is in de gebieden rond Baarn, Lage Vuursche en Eembrugge niet toegestaan om een metaaldetector bij zich te hebben.

 • Hoe de gemeente omgaat met de WOZ-bezwaren

  (27-05-2020)

  Vanaf 28 mei start de gemeente Baarn met het behandelen van de bezwaarschriften die zijn ingediend tegen de WOZ-waarde. Door de coronamaatregelen gaan er enkele zaken anders dan gebruikelijk. Hieronder leest u daarover meer.

 • Informatie over het coronavirus

  (13-05-2020)

  Laatste update: 11 juni 2020


  Zolang het coronavirus onder controle blijft, komt er stap voor stap meer ruimte. Sinds 1 juni zijn er in Nederland enkele maatregelen weer versoepeld. Naleving van de belangrijkste basisregels is nu belangrijker dan ooit. De overheid gaat ervan uit dat inwoners en ondernemers hun gezonde verstand gebruiken en hun verantwoordelijkheid nemen. Daarom blijft voor iedereen gelden:

  • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
  • Vermijd drukte.
  • Was vaak uw handen met zeep.
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
  • Schud geen handen.
  • Werk zoveel mogelijk thuis.
  • Blijf thuis bij klachten; bij benauwdheid en/of koorts blijven ook gezinsleden thuis.
 • Uitreiking Koninklijke onderscheidingen

  (24-04-2020)

  Vrijdagochtend 24 april zijn negen inwoners van Baarn Koninklijk onderscheiden. 

 • Nieuwe Noodverordening Veiligheidsregio Utrecht

  (05-04-2020)

  Het kabinet heeft aanvullende maatregelen getroffen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Iedereen moet zich daar aan houden. Overtreding van de regels is strafbaar. De voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht heeft op 3 april 2020 een nieuwe noodverordening vastgesteld. Daardoor kunnen de handhavers van de gemeente en de politie controleren of iedereen zich aan de maatregelen houdt. De gemeente vertrouwt er op dat iedereen dat doet. De voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht heeft de bevoegdheid te handhaven op naleving van de regels, bijvoorbeeld door een boete op te leggen.

 • Aangepaste dienstverlening

  (23-03-2020)

  Vanwege de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn er aanpassingen aan de gemeentelijke dienstverlening. Uitgangspunt is dat we op verantwoorde wijze inwoners, ondernemers en organisaties van dienst blijven. Daarvoor vragen wij uw begrip en medewerking.

 • Coronavirus: hulp voor ondernemers

  (17-03-2020)

  Vanwege de uitbraak van het Coronavirus zijn er meerdere maatregelen in het leven geroepen om ondernemers te steunen. 

 • Uitslag enquêtes Arcadeplannen

  (05-11-2019)

  In november 2019 vroeg de gemeente Baarn de mening van alle inwoners over het plan om een nieuw cultuurhuis te bouwen in het centrum van Baarn, aan de Brink op de plek waar nu het Arcadegebouw staat.