Nieuws

 • Wegwerkzaamheden kruising Bosstraat, Javalaan en Oosterstraat

  (26-04-2017)

  Vanaf maandag 8 mei tot en met vrijdag 26 mei wordt er gewerkt aan de kruising Bosstraat, Javalaan en Oosterstraat. Daardoor is het kruispunt twee weken lang afgesloten voor alle doorgaand verkeer, met uitzondering van voetgangers. De werkzaamheden zijn nodig voor het veranderen van de voorrangssituatie, het vervangen van de verkeerslichten, het aanpassen van de drempels en het aanbrengen van fietsopstelstroken.

 • Uitreiking Koninklijke onderscheidingen

  (26-04-2017)

  Woensdagochtend 26 april 2017 zijn drie inwoners van Baarn Koninklijk onderscheiden. De gedecoreerden zijn mevrouw S.E.M. Schmidt-van Veen, mevrouw G.H.J. de Lange-Meijer en mevrouw C. Nijhof-Blankenstein. De Koninklijke onderscheidingen zijn vanochtend bij de decorandi thuis uitgereikt, waarna men om 14.00 uur feestelijk in het gemeentehuis wordt onthaald.

 • College-informatieavonden in 2017

  (25-04-2017)

  Het college van burgemeester en wethouders organiseert in 2017 een aantal openbare informatieavonden. Deze college-informatieavonden zijn bedoeld voor raadsleden en worden naast de gewone raadsvergaderingen georganiseerd. Op de college-informatieavonden komen allerlei onderwerpen aan bod waar geen raadsbesluit voor nodig is. Er worden drie avonden gepland: op 9 mei, in september en in november. Iedereen is van harte welkom om hier bij aanwezig te zijn. 

 • Nieuw groen en extra parkeerplaatsen op De Drie Eiken

  (25-04-2017)

  Meer parkeerplaatsen, een verbeterde doorstroming en nieuw groen. Dat zijn in het kort de verbeteringen die de gemeente Baarn op bedrijventerrein De Drie Eiken gaat realiseren. Op 1 mei wordt op de Baarnsche Dijk ter hoogte van nummers 8 en 10 gestart met het maken van nieuwe parkeerplaatsen. Tijdens de werkzaamheden, die 2 tot 3 weken gaan duren, is de Baarnsche Dijk wel bereikbaar. In het najaar wordt aan de beplantingsvakken gewerkt en wordt nieuw groen aangebracht. Als alles klaar is, heeft De Drie Eiken weer een frisse, groene uitstraling.

 • Aangepaste openingstijden gemeentehuis

  (12-04-2017)

  De komende weken zijn er veel feestdagen. Tijdens deze feestdagen is het gemeentehuis op bepaalde dagen gesloten. Ook wordt het afval soms op afwijkende dagen opgehaald. Hieronder vindt u een overzicht.

 • Baggerdepot in Eempolder leeg

  (03-04-2017)

  Na alle baggerspecie is nu ook al het verontreinigde zand verwijderd uit het baggerdepot in de Eempolder. Dit blijkt uit het rapport dat de RUD Utrecht op maandag 3 april heeft opgesteld naar aanleiding van een eindcontrole op 31 maart 2017. Hiermee zijn alle overtredingen van de bedrijven J.P. Schilder B.V. en Geologistiek B.V. ongedaan gemaakt.

 • Feestelijke herbenoeming burgemeester Röell

  (30-03-2017)

  Vandaag is burgemeester Mark Röell herbenoemd voor zijn tweede ambtstermijn. Dit vond plaats tijdens een buitengewone raadsvergadering in Theater de Speeldoos. Burgemeester Röell staat midden in de samenleving. De herbenoeming werd dan ook gevierd samen met inwoners van Baarn.

 • Wintertuin wordt belevingstuin

  (28-03-2017)

  De exploitatie van de Wintertuin wordt gegund aan het Baarnse bedrijf Living Story. Het plan van Living Story omvat diverse ‘experiences’: een escape room, belevingsspeurtochten met GPS en andere belevingsactiviteiten in en rond de Wintertuin, met ondersteunende horeca. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarmee het unanieme advies van de adviescommissie Wintertuin overgenomen.

 • Laanstraat en Brinkstraat krijgen facelift

  (23-03-2017)

  De winkelstraten Laanstraat en Brinkstraat in het centrum van Baarn krijgen een nieuwe look. Het definitieve ontwerp hiervoor is door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Onder andere de bestrating en de goten worden vervangen en er komen nieuwe bankjes en afvalbakken. Bij de entrees van de winkels worden bijzondere elementen aangelegd. Ook worden enkele bijzondere plekken gecreëerd in de vorm van pleintjes en centrale fietsparkeerplekken. De doorsteken voor autoverkeer door de Laanstraat verdwijnen. Voor bevoorradingsverkeer wordt een verkeersplan gemaakt. De werkzaamheden starten na de zomer van dit jaar en in november 2018 moet alles gereed zijn.  

 • Aanslagen gemeentelijke belastingen in de brievenbus

  (28-02-2017)

  Eind februari ontvangt bijna iedereen de aanslag voor de gemeentelijke belastingen van 2017. Uiteraard heeft de gemeente zijn uiterste best gedaan om ervoor te zorgen dat de aanslagen juist zijn. Toch kan het voorkomen dat er iets op het aanslagbiljet staat dat naar uw mening fout is. Hieronder leest u wat u dan kunt doen.

 • Iedere vrijdag spreekuur over geld

  (27-02-2017)

  Heeft u behoefte aan meer inzicht in uw inkomsten en uitgaven? Heeft u een (tijdelijk) tekort aan geld? Gaan uw inkomsten veranderen? Heeft u te maken met een erfenis? U kunt iedere vrijdag met allerlei vragen over geld terecht bij het inloopspreekuur van het PING-loket. PING staat voor Persoonlijk IN Geld.

 • Vraag en antwoord rubbergranulaat verwijderen van kunstgrasvelden

  (23-02-2017)

  Naar aanleiding van de motie van BOP, D66, Groen Links, PvdA, LTS Baarn en ChristenUnie SGP over het verwijderen van rubbergranulaat op kunstgrasvelden in Baarn vindt u hieronder antwoorden op de tot nu toe meest gestelde vragen.

 • Voorontwerp bestemmingsplan Noorderstraat 61-63

  (09-02-2017)
 • Voordelige zorgverzekering bij een laag inkomen

  (19-12-2016)

  Zorg wordt steeds duurder, daarom is het belangrijk dat u een goede zorgverzekering hebt. Dit kan via de collectieve zorgverzekering van de gemeente Baarn. Deze is speciaal afgesloten voor zelfstandig wonende mensen met een uitkering of een laag besteedbaar inkomen.  Door hieraan deel te nemen, profiteert u van veel extra’s en bespaart u per jaar een behoorlijk bedrag op uw premie.

 • Vanaf 1 januari afspraak maken voor Burgerzaken

  (30-11-2016)

  Gemeente Baarn verbetert de dienstverlening richting inwoners. Vanaf 1 januari 2017 kunnen inwoners van Baarn alleen nog op afspraak terecht bij de publieksbalies voor bijvoorbeeld een paspoort of rijbewijs.