Aanslag gemeentelijke belastingen in uw (digitale) brievenbus

Deze weken ontvangen huishoudens in de gemeente Baarn weer de jaarlijkse aanslag voor gemeentelijke belastingen. Voor mensen die dat hebben aangegeven, verstuurt de gemeente de aanslagen digitaal via de berichtenbox op MijnOverheid.nl. Overige huishoudens ontvangen de aanslag per post in de brievenbus.

Ten opzichte van 2020 zijn de tarieven verhoogd met de inflatiecorrectie (1,5 procent). Uitzondering hierop is de afvalstoffenheffing. Daarvoor is het tarief extra verhoogd, in verband met de stijging van de kosten voor het verwerken van huisvuil, onder meer door hogere verbrandingskosten en verbrandingsbelasting. Daarnaast is er voor de afvalstoffenheffing een andere manier van aanslagoplegging gekozen. Voorheen was de basis de inhoud van de containers. Met ingang van dit jaar wordt er gekeken of er sprake is van een éénpersoons- of meerpersoons huishouden.

Praten over uw WOZ-waarde?

Voor het bepalen van de onroerendezaakbelastingen wordt gekeken naar de zogenaamde WOZ-waarde van een woning of pand per 1 januari 2020. De gemeente Baarn doet haar uiterste best om de WOZ-waarde zo correct mogelijk te bepalen. Toch kan het zijn dat u vragen heeft over de vaststelling van de WOZ-waarde. Neem dan contact op met de gemeente.

Bezwaar indienen?

De uiterste datum voor het indienen van een bezwaar tegen de WOZ-waarde is 9 april 2020. Vervolgens wordt er een afspraak gemaakt om ter plekke te kijken of het taxatiebureau van de gemeente het werk correct heeft uitgevoerd en kunt u alles vragen over de vastgestelde waarde. Al uw argumenten worden meegenomen in de uitspraak. Wij vragen om in het bezwaar uw e-mailadres en/of telefoonnummer (vast & mobiel) te vermelden.

Zelf bezwaar indienen of via een WOZ-bureau?

Het afgelopen jaar heeft de gemeente Baarn via zogeheten WOZ-bureaus ongeveer honderd bezwaarschriften ontvangen. Deze bureaus doen dit kosteloos voor u. Toch is het goed om een aantal zaken te weten:

  • De gemeente maakt geen onderscheidt tussen de behandeling van een zelf ingediend bezwaar of een bezwaar ingediend via een WOZ-bureau. In alle gevallen wordt er een afspraak ingepland en vindt de afhandeling op dezelfde wijze plaats;
  • Voor het indienen van een bezwaar heeft het WOZ-bureau een machtiging van u nodig. Lees voor het tekenen van een machtiging goed de algemene voorwaarden zodat duidelijk is waar u voor tekent. U geeft namelijk de behandeling van uw WOZ-bezwaar geheel uit handen, soms voor meerdere jaren. Wilt u daar weer van af, dan kan dit kosten met zich meebrengen;
  • Niet uzelf, maar het WOZ-bureau beslist of er beroep wordt aangetekend. De zogenaamde proceskosten die de gemeente moet betalen bij wijziging van de vastgestelde waarde kunnen oplopen van minimaal € 530,00 tot meer dan € 1.500,00 per zaak. Naast uw belang, gaat het de bureaus vooral om deze kostenvergoeding.
  • De vergoedde proceskosten zorgen ervoor dat de tarieven het jaar erop stijgen omdat deze worden meegenomen in de tariefberekening.
  • Zelf een bezwaar indienen is uiteraard ook kosteloos.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.baarn.nl/belastingen

Uitstel betaling voor ondernemers en ZZP'ers

De gemeente Baarn wil ondernemers steunen wanneer zij in financiële problemen komen door de coronacrisis. In aanvulling op de maatregelen van de Rijksoverheid, bieden wij ondernemers en zzp'ers de mogelijkheid tot uitstel van betaling van de gemeentebelastingen tot 31 oktober 2021. Bent u ondernemer en komt u in de problemen door het coronavirus? Vul dan het aanvraagformulier voor uitstel (volledig!) in via www.baarn.nl/uitstel