Aanslag gemeentelijke belastingen

Met dagtekening 29 februari 2020 ontvangt u aanslag gemeentelijke belastingen en de WOZ-beschikking 2020. Wat is er nieuw in 2020 en wat moet u weten?

Aanslag gemeentelijke belastingen

Ten opzichte van 2019 zijn de tarieven verhoogd met de inflatiecorrectie (1,5%). Uitzondering hierop is de afvalstoffenheffing. Naast de inflatiecorrectie is het tarief extra verhoogd in verband met de stijging van de kosten voor het afvoeren van het huisvuil (o.a. verhoging verbrandingskosten, verbrandingsbelasting).

Bij de onroerendzaakbelastingen is de grondslag de zogenaamde WOZ-waarde. Op basis van deze WOZ-waarde wordt de aanslag onroerendzaakbelasting berekend.

Nieuw in 2020

In 2019 heeft de gemeente Baarn voor het eerst aanslagen verzonden via MijnOverheid. Ongeveer 50% van de opgelegde aanslagen 2019 digitaal zijn verstuurd. Ook in 2020 zal een groot deel van de aanslagen digitaal worden verzonden. Dus let niet alleen op uw gewone brievenbus maar kijk ook naar de berichtenbox van MijnOverheid.

iDEAL: scan de QR code in en betaal uw aanslag in één keer. Wilt u in termijnen betalen en gebruik maken van automatische incasso scan dan de QR code van E-mandate in. Volg in beide gevallen de aanwijzingen.

Let op: Scan de QR code niet met uw eigen bank scanner. Om de QR code te scannen heeft u een app op uw telefoon of download er een via de Google Play Store of de App Store van Apple.

Gegevens inzien

Het inloopspreekuur over de WOZ-waarde is vervallen in verband met de maatregelen rond het coronavirus. U kunt vragen telefonisch stellen via het algemene nummer 035-5481611.

Wilt u na dit gesprek alsnog bezwaar indienen, dan wordt dit ter plekke gedaan. Uw bezwaar wordt geregistreerd en in behandeling genomen.

WOZ beschikking

Als er op uw aanslagbiljet een WOZ waarde staat vermeldt, is dit de vastgestelde (markt)waarde per 1 januari 2019. Bent u niet eens met de vastgestelde waarde dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente Baarn. De uiterste datum voor het indienen van een bezwaar is 11 april 2020.

U kunt simpel bezwaar maken tegen de vastgestelde waarde. Hier vindt u daar meer informatie over. Vervolgens wordt er een afspraak gemaakt om ter plekke te kijken of de gemeente (taxatiebureau) haar werk correct heeft uitgevoerd en kunt u alles vragen over de vastgestelde waarde. Al uw argumenten worden meegenomen in de uitspraak. Wij vragen om in het bezwaar uw email-adres en/of telefoonnummer (vast en mobiel) te vermelden.

Voor meer informatie over de gemeentelijke belastingen, ga naar: www.baarn.nl/belastingen