Aantal misdrijven in Baarn opnieuw gedaald

In 2018 is het totaal aantal geregistreerde misdrijven in Baarn met 8 procent afgenomen ten opzichte van 2017. Daarmee lag het aantal misdrijven vorig jaar op het laagste niveau van de afgelopen vier jaar. In de gehele regio Midden Nederland  bedroeg de daling gemiddeld 4 procent.

In het eerste half jaar van 2018 daalde het totaal aantal misdrijven in Baarn al met 5 procent. In de tweede helft van het jaar zette deze daling zich nog sterker door met bijna 10 procent. Wat vooral afnam was het aantal vernielingen (41 procent minder), autokraken (22 procent minder), zakkenrollen (56 procent minder) en huiselijk geweld (27 procent minder). Ook het aantal meldingen van jongerenoverlast daalde met 30 procent. Dat is een voortzetting van de daling die zich al enige jaren voordoet.

Verdachten inbraken opgepakt

In 2018 steeg het aantal woninginbraken in Baarn in eerste instantie fors. In de tweede helft van het jaar toen door grote politie-inzet een groep verdachten was opgepakt, stokte deze toename. In het eerste halfjaar vonden 133 woninginbraken plaats en in het tweede halfjaar 55. Gemeente en politie blijven zich inzetten voor het verder terugdringen van het aantal inbraken. Zo heeft de gemeente in 2018 voor inwoners een subsidieregeling ingesteld voor het aanbrengen van inbraakwerende maatregelen aan de koopwoning. Deze regeling loopt ook dit jaar nog door, tot 1 april aanstaande.

Bedreiging

Het aantal geweldsincidenten steeg vorig jaar ten opzichte van het jaar daarvoor. Zo is onder meer aantal  zedendelicten gestegen, wat onder andere te wijten is geweest aan een schennispleger in de openbare ruimte. Ook is er vaker aangifte gedaan van bedreiging dan in 2017, toen dit aantal op het laagste niveau lag van de afgelopen jaren.

Veiligheidskrant

In 2018 heeft de gemeente tijdens de ‘Week van de Veiligheid’ een speciale Veiligheidskrant laten verspreiden in heel Baarn. Daarin zijn verschillende onderwerpen belicht, zoals de werkzaamheden van gemeentelijke Boa’s en de wijkagenten, het belang van Buurtpreventie, hoe men alert kan zijn op illegale hennepkwekerijen en hoe men zich kan weren tegen de zogeheten ‘babbeltruc’.

Bemoedigend

Burgemeester Röell zegt over de veiligheidscijfers: “Het is bemoedigend te constateren dat het totaal aantal misdrijven in Baarn net als vorig jaar is afgenomen, naar het laagste niveau in de afgelopen vier jaar. Tegelijk blijven we als gemeente en politie alert op de veiligheid van alle Baarnaars. Daarbij hebben we ook de hulp van inwoners nodig. Door het samen met buurtbewoners opzetten van een WhatsApp Buurtpreventiegroep bijvoorbeeld, of door mee te doen met Burgernet of Waaks! Iedereen kan door alert te zijn een steentje bijdragen aan de veiligheid van ons allemaal.”