Adviescommissie Straatnamen van start!

De nieuwe Adviescommissie Straatnamen gaat van start. De leden komen op 25 november voor het eerst bij elkaar om kennis te maken en een aftrap te geven. De nieuwe adviescommissie geeft het College van B&W gevraagd en ongevraagd advies over nieuw te benoemen en te herbenoemen straten en andere delen van de openbare ruimte.

Regelmatig worden in Baarn nieuwe straatnamen toegekend. Bijvoorbeeld bij nieuwbouwprojecten. Er is wel een wet waarin staat dát dat moet gebeuren, maar niet hoe. Wethouder Erwin Jansma is blij en tevreden met de nieuwe adviescommissie: “Ik vind het mooi dat inwoners ook een stem hebben in het benoemen van de straatnamen. Daarom hebben we de Adviescommissie Straatnamen samengesteld. Deze commissie gaat het college adviseren.”

De Adviescommissie Straatnamen vergadert naar behoefte. Dat is als er een nieuwe straat of ander deel van de openbare ruimte benoemd moet worden. Of als een bestaande straat of ander deel van de openbare ruimte herbenoemd moet worden. Ook lopende verzoeken worden door de nieuwe commissie behandeld. De gemeente gaat beginnen met het opstellen van richtlijnen voor het toekennen van nieuwe straatnamen. Hierbij wordt rekening gehouden met herkenbaarheid, bruikbaarheid en in welke gevallen personen vereerd kunnen worden met een straatnaam.

Samenstelling

De adviescommissie bestaat uit een lid van de Historische Kring Baerne, een lid van de Stichting Mooi Baarn, twee betrokken inwoners en twee ambtenaren. De inwoners zijn na een sollicitatieprocedure gekozen en, net als de andere leden, benoemd door het college. De voorzitter wordt door de leden zelf gekozen. Dat zal een lid uit de vastgestelde commissie zijn. Een reglement voor het functioneren van de commissie is eerder al vastgesteld.