Baarn blijft garant staan voor maatschappelijke organisaties met coronaschade

Maatschappelijke organisaties in Baarn die vanwege de corona-beperkende maatregelen in grote financiële nood zijn, kunnen nog steeds bij de gemeente subsidie aanvragen. Op deze manier garandeert de gemeente de diversiteit van het aanbod voor de inwoners. De eerste ronde van deze subsidie had betrekking op kalenderjaar 2020, nu is de subsidieregeling ook opengesteld voor januari-juni 2021.

In de eerste ronde hebben 10 organisaties een aanvraag gedaan. Drie van de 10 organisaties waren in december 2020 daadwerkelijk in financiële nood en ontvingen subsidie. De andere zeven clubs hadden op dat moment weliswaar schade, maar waren financieel goed in staat om zelf de verliezen op te vangen. Toch sluit de gemeente vanwege de voortdurende lockdown niet uit dat zij en andere organisaties in 2021 alsnog in financiële problemen gekomen zijn. Voor hen is in totaal € 130.000 beschikbaar. Ook organisaties die nog niet eerder subsidie ontvingen van de gemeente komen in aanmerking. De organisaties die subsidie aanvragen moeten aantonen dat zij eind juni 2021 geen of bijna geen financiële middelen hadden en dat dit veroorzaakt werd door de corona-beperkende maatregelen. De tijdelijke subsidieregeling wordt opengesteld van 1 juli tot en met 15 augustus 2021. Bedrijven en organisaties met een winstoogmerk worden uitgesloten van de subsidieregeling. Voor hen heeft de rijksoverheid andere regelingen getroffen.

Wethouder Hugo Prakke:

“Onze gemeente kent een rijk en gevarieerd aanbod van cultuur, sport, welzijn, recreatie & toerisme en overige maatschappelijke organisaties. Daar zijn we trots op en dit gevarieerde aanbod willen we behouden. De coronacrisis heeft een grote impact op de totale samenleving. Inwoners zijn beperkt in hun (bewegings)vrijheid, veel organisaties zijn ernstig beperkt in hun mogelijkheden en daarmee in hun inkomsten. Onder de vele Baarnse maatschappelijke organisaties zijn er diverse die door de coronacrisis in financiële nood geraakt zijn. De rijksoverheid heeft aan ons budget beschikbaar gesteld aan om coronasteun te verlenen aan die organisaties. Wij zetten het budget in via de tijdelijke subsidieregeling "Behoud maatschappelijke organisaties met coronaschade Baarn januari-juni 2021" . Zo garanderen wij het voortbestaan van de organisaties.”


Subsidie aanvragen

De organisaties die in aanmerking denken te komen voor de subsidie kunnen hun aanvraag doen van 1 juli tot en met 15 augustus 2021 via www.baarn.nl/subsidie. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Voorwaarden voor subsidie staan in de regeling

In de subsidieregeling maakt de gemeente duidelijk wanneer een organisatie in aanmerking komt voor de subsidie. Zo moet de financiële nood een direct gevolg zijn van de coronacrisis, moet de organisatie steunmaatregelen van het rijk en de provincie al optimaal benut hebben en aantoonbaar eigen inzet gepleegd hebben zoals kostenbeperking, inkomstenverhoging en gebruik van de eigen financiële reserves.