Baarn gaat gedifferentieerd bouwen

Baarn gaat gedifferentieerd bouwen; bij projecten van meer dan 10 woningen moet  voor diverse doelgroepen gebouwd worden. Dat staat in de vernieuwde Visie Wonen 2019 waarmee de gemeenteraad gisteren akkoord is gegaan. Inwoners hebben een belangrijke inbreng gehad in het nieuwe woonbeleid. Zo is er begin dit  jaar een onderzoek geweest waarbij de interesse in alternatieve woonvormen in kaart is gebracht. Deze resultaten zijn meegenomen en gewogen in het vernieuwde beleid.

“Dit is een goede stap vooruit”, aldus wethouder Erwin Jansma. “Het is belangrijk om jongeren en gezinnen meer kansen te bieden op de Baarnse woningmarkt. Dit nieuwe beleid geeft handvatten, omdat ontwikkelaars per project voor verschillende doelgroepen moeten bouwen. We laten daarmee de regel dat over de hele gemeente 30 procent voor de sociale sector gebouwd moet worden los. Ook is er extra aandacht voor het middensegment. Uit het onderzoek blijkt dat daar in Baarn veel vraag naar is.”

Sociale woningbouw en middensegment

De gemeente wil tussen nu en 2030 850 woningen toevoegen aan het woningbestand. Ook komen er extra sociale huurwoningen: 3.0000 sociale huurwoningen  in 2025. Dat zijn 225 extra woningen op het huidige bestand. Speciale aandacht is er ook voor woningen in het middensegment. Dat zijn huren tot € 950 en koopwoningen van €200.000 en tot €300.000. Vooral jongeren en gezinnen behoren tot deze doelgroep. Daarnaast worden geclusterde woonvormen voor ouderen gestimuleerd. De gemeente Baarn werkt mee aan grotere woningbouwprojecten wanneer een initiatiefnemer aantoont dat minimaal 30% van het woningbouwprogramma in een of meerdere van de bovengenoemde segmenten wordt gerealiseerd.

Hofjeswoningen

Uit het onderzoek naar woonvormen blijkt dat hofjeswoningen Baarnaars het meeste aanspreken. In hofjes staat kleinschalig wonen met eigen voorzieningen en gemeenschappelijke buitenruimte centraal. Gemeente Baarn wil de ontwikkeling van specifieke alternatieve woonvormen stimuleren als er genoeg vraag is naar deze woonvormen.