Bericht van de burgemeester

Beste inwoners van Baarn,

Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle. Deze boodschap heeft de afgelopen week ieder van ons bereikt.

En met effect. Het doet me goed om te merken dat landelijke adviezen en maatregelen steeds vaker nauwkeurig opgevolgd worden.

Sinds vorige week heeft de gemeente meer instrumenten in handen gekregen om op de naleving van de maatregelen toe te zien. Daar maken we gebruik van. Zo hebben we afgelopen weekend samen met de gemeente Soest de parkeerplaatsen bij de natuurgebieden afgesloten. Natuurlijk is dat niet leuk. Maar het was wel nodig. We wilden voorkomen dat er een onveilige situatie zou ontstaan door drukte. Dat is gelukt.

Om diezelfde reden is onze weekmarkt aangepast. Vanaf deze week staan daar alleen kramen met etenswaren. De kramen die andere, 'non-food'-producten verkopen, zijn voorlopig niet aanwezig. De etenswaar-kramen worden verspreid met voldoende afstand opgesteld en klanten mogen niet bij de kraam staan of zitten om hun etenswaren op te eten.

Een ander gevolg van de aangescherpte maatregelen is dat evenementen tussen nu en 1 juni niet door kunnen gaan. Ook de geplande activiteiten voor de dodenherdenking,  Bevrijdingsdag en Koningsdag zijn afgelast. Het Comité 4 en 5 mei denkt nog wel na over een alternatief voor de herdenking op 4 mei.

Op dit moment worden we allemaal geconfronteerd met een ongekende inperking van onze vrijheden. Dat gebeurt op goede gronden, maar makkelijk is het voor niemand. Dat is wat we delen. Tegelijkertijd zijn er verschillen. Sommigen zitten in een thuissituatie die verre van ideaal is. Anderen verliezen hun baan en hebben financiële zorgen. Laten we ook aan hen denken.

Mijn gedachten gaan ook uit naar de bewoners en medewerkers van de zorginstellingen Sherpa en Amerpoort. Dagbestedingen zijn dicht en daardoor missen de bewoners hun dagelijkse ritme en routine. En juist dat geeft ze houvast. De zorgvuldig gebouwde wereld rond deze kwetsbare bewoners staat onder druk.

Ook denk ik aan hun families. Ouders kunnen hun kind niet meer bezoeken. Dat moet ontzettend veel pijn doen. Daarnaast vraagt deze situatie extra veel van de zorgmedewerkers. Want waar mensen over het algemeen begrip hebben voor de strenge maatregelen, is het deze groep gewoonweg niet uit te leggen waarom het leven op z’n kop staat.

Gelukkig blijven de mooie initiatieven in Baarn elkaar opvolgen. Gym vanuit de tuin van Santvoorde, opbeurende muzikale optredens, getekende harten op stoepen en kinderen die in hun eigen wijk op een heuse ‘berenjacht’ gaan. Dat is de kracht van Baarn!

Samen slaan we ons hierdoor heen. Blijf zoveel mogelijk thuis en kijk wat u voor een ander kunt doen. Ik reken op u!

Hartelijke groet,

Mark Röell

Burgemeester van Baarn